Italialaisjätti Bonatti luottaa eShareen

Rakennettavuutta ja tehoa rakennushankkeen eri vaiheisiin

Vuoden 2018 alussa öljy- ja kaasulaitosten rakentaja Bonatti hankki CADMATICin eShare-tiedonhallintajärjestelmän tehostaakseen hankkeidensa työvaiheita ja rakennettavuutta. Yhtiö on ottanut eSharen vaiheittain käyttöön hankkeissaan ja aikoo jossakin vaiheessa integroida sen täysin omiin järjestelmiinsä.

Bonatti on kansainvälinen öljy- ja kaasulaitosurakoitsija, joka on tarjonnut palveluitaan teollisuudenalalle jo yli 70 vuoden ajan. Lue lisää yrityksestä täällä.

Bonattin rakennustekniikan ja -järjestelmien päällikkö Massimiliano Del Rio ja saman osaston vanhempi suunnittelija Giovanni Silluzio ovat olleet avainroolissa, kun eShare on otettu käyttöön Bonattilla. He vastaavat rakennusmenetelmien kehittämisestä ja käyttöönotosta yhtiön laitosrakentamisen yksikössä tavoitteenaan rakennushankkeiden työvaiheiden toteutuksen optimointi ja rakentamiseen liittyvien päätösten tukeminen. Giovanni vastaa eSharen kokoonpanosta ja soveltamisesta hankkeissa ja hakee koko ajan uusia sovellusmahdollisuuksia.

Massimiliano kertoo, että eShare valittiin Bonattille, koska sen avulla voi visualisoida rakennusvaiheen tilanteen 3D-mallissa.

– Värikoodien avulla havainnollistamme asennusten ja laadunvalvonnan edistymisen. Malliin merkitään esimerkiksi pystytyksen valvonnan, putkistojen painetestauksen, laitostekniikan asennusten ja luovutuksen toimenpiteet, Massimiliano kertoo.
Massimiliano Del Rio (oikealla) ja Giovanni Silluzio (vasemmalla) ovat olleet avainroolissa eSharen käyttöönotossa Bonattilla.

Toinen Bonattille tärkeä tavoite on tarjota eSharen avulla tiettyjen toimenpiteiden hallinnan ja seurannan tukea työmaalle. Tällainen toimenpide on työmaan järjestely (WFP), jonka avulla voidaan poistaa toteutuksen esteitä ja siten parantaa työmaahenkilöstön tuottavuutta. Näin varmistetaan, että asennuksiin tarvittavat piirustukset, materiaalit, ohjeet, luvat, kalusto ja muu vastaava on tarkistettu etukäteen ja että ne ovat käytettävissä juuri silloin, kun työvaiheen suorittajat tulevat paikalle.

– Halusimme myös mahdollisuuden korostaa tiettyjen materiaalien saatavuuteen liittyviä prioriteetteja ja toteutettavuutta. Lisäksi haluamme seurata sähkö- ja laiteasennuksia, jotta saamme näkyviin reaaliaikaista hitsausdataa ja hitsaussaumojen tarkastukset, sekä tarjota suora pääsy valitun malliobjektin suunnittelutietoon ja toimitusosiin, Massimiliano selittää.

Kaikki eSharen 3D-malliin linkitetty ja visualisoitu tieto tulee Bonattin yritystietojärjestelmästä.

Hitsaustarkastuksen status CADMATIC eSharessa
Hitsausdata CADMATIC eSharessa

Rakennettavuus vaikuttaa olennaisesti hankkeessa onnistumiseen

Rakennettavuuden eli toteutuskelpoisuuden varmistaminen on olennaista Bonattin hankkeiden onnistumiselle. Varmistamisen ansiosta yhtiö voi analysoida kaikki hankkeen prosessit ja optimoida rakennusvaiheet ja -käytännöt. Häiriöt ja niiden mahdolliset vaikutukset aikatauluun tunnistetaan ennen rakentamisen aloittamista, ja näin vältetään virheet, viivästykset ja kustannusten ylitykset. Hankkeen prosesseja tarkastellaan rakentamista edeltävästä vaiheesta lähtien.

Rakennustiedon tehokas integrointi esisuunnitteluun, suunnitteluun ja työmaatoimintaan antaa Bonattille mahdollisuuden saavuttaa projektin yleiset tavoitteet aikataulu-, tarkkuus- ja työturvallisuusvaatimuksia noudattaen. CADMATIC eShare on hyvää vauhtia muodostumassa olennaiseksi osaksi tätä prosessia.

Massimiliano korostaa datan visualisoinnin arvoa.

– Kun data visualisoidaan laitoksen realistiseen digitaaliseen kuvaan, käyttäjälle välitettävän tiedon laatu paranee huomattavasti. Työmaan johtamiseen saadaan paljon enemmän tietoa yhdellä kuvankaappauksella kuin perinteisillä tavoilla, kuten raporteilla, taulukoilla ja kaavioilla. Tämä auttaa työmaan johtoa tekemään entistä paljon tehokkaampia toiminnallisia ratkaisuja.

Putkiston valmistettavuus CADMATIC eSharessa
Putkiston valmistettavuus CADMATIC eSharessa
Putkiston asennustyöpaketin (IWP) määritys CADMATIC eSharessa

eShare aktivoidaan, kun 3D-malli on riittävän tarkka

Bonattilla käytetään eSharea hankkeissa, kun niistä on saatavissa riittävän yksityiskohtaista tietoa eli yleensä kun malli on 30-prosenttisesti määritetty. Tässä vaiheessa tehdään ensimmäinen konversio 3D-natiivimallista eShareen. Kun suunnittelualat lisäävät yksityiskohtia malliin, luodaan linkki yritystietojärjestelmistä suunnitteludataan. Näin työmaalla voidaan hyödyntää järjestelmää rakenteilla olevan suunnittelualan mukaan.

Bonatti Engineering Center ei käytä CADMATICin laitossuunnitteluohjelmia suunnittelu-, hankinta- ja rakennusprojekteissaan. Natiivimallin tarkastelutiedoston muuntaminen eShare-malliksi on kuitenkin yksinkertainen prosessi, jos suunnitteluosasto on huolellisesti määrittänyt eShareen muunnostiedostojen kautta siirrettävät tiedot ja ominaisuudet.

Bonatti toimii joissakin hankkeissa yksinomaan rakennusurakoitsijana. Tällöin 3D-malli tulee tilaajan suunnittelukumppaneilta.

– Tästä syystä käyttämämme tiedonhallintaratkaisun on ehdottomasti oltava riippumaton urakoitsijoidemme käyttämistä suunnittelupaketeista. Rakennusjärjestelmämme toteuttamisen kannalta on kriittistä, että voimme muuntaa eri ohjelmistotoimittajien mallit käytettäviksi eSharessa, Massimiliano sanoo

Hänen mukaansa eSharen suurimmat edut ovat sen kokoonpanoon joustavuus, muunnetun mallin suhteellisen pieni koko ilman tiedon tarkkuustason menetystä ja sujuva navigointi sekä käyttäjäystävällinen käyttöliittymä ja navigointityökalut.

Bonattin 3D-laitosmalli kaasunkompressointiasemasta ja siihen liittyvästä työmaasta Libyan autiomaassa.

eShare käytössä kaasunpuhdistamoprojektissa Algeriassa

Bonattin kaasunpuhdistamohankkeessa Algeriassa ollaan parhaillaan siirtymässä putkistojen pystytysvaiheeseen. Kyseessä on ensimmäinen hanke, jossa Bonatti toteuttaa rakenteellista työmaan järjestelyä.

eShare on liitetty projektinhallintajärjestelmään, jonka avulla työmaan suunnittelija voi helposti visualisoida asennustyöpaketit analysointia varten. Pystytysjärjestystä optimoidaan erillisissä kokouksissa yhdessä projektinjohdon kanssa.

Projektin edistyminen ja status päivitetään viikoittain ja visualisoidaan eSharessa, mistä projektinjohto saa havainnollisen statusraportin laitoksen suunnittelualojen tilanteesta tavanomaisen raportointidatan lisäksi.

Massimilianon mukaan eSharen asteittainen integrointi Bonattin muihin järjestelmiin edistyy koko ajan.

– Päätimme heti aluksi toteuttaa eSharen käyttöönoton hankkeissa vaiheittain. Viritämme jatkuvasti käyttäjäympäristöä projektivaatimusten mukaan pitäen samaan aikaan mielessä lopulliset vakiomääritykset, joita haluamme tavoitella kunkin uuden projektin alkumäärittelyissä. Emme ole vielä hahmottaneet lopullista skenaariota, ja työstämme edelleen integrointia yritysjärjestelmiimme. Tämä koskee varsinkin projektinhallintaa, esimerkiksi työmaan suunnittelua, edistymisen arviointia ja asiakirjojen hallintaa, jota varten luomme suoran yhteyden EDM-järjestelmäämme. Haemme koko ajan uusia sovelluskohteita, kiitos eSharen tarjoamien joustavien rajapintojen ja eri datalähteistä visualisoinnin.

Perustusten edistymisen tarkistus CADMATIC eSharessa

Lue lisää eShare-sovelluksen käytöstä suunnittelussa, hankinnassa ja rakentamisessa sekä omistajaoperaattoreilla.