Öljy- ja kaasuteollisuus

Monimutkaiset öljy- ja kaasualan projektit vaativat korkealaatuisia suunnitteluratkaisuja ja -työkaluja, jotka tarjoavat kaikille suunnitteluverkoston jäsenille ajantasaista ja helposti saavilla olevaa tietoa. Tiedon täytyy olla jatkuvasti kaikkien suunnitteluun, rakentamiseen, operointiin, ylläpitoon ja asset managementiin osallistuvia yritysten saatavilla.

CADMATICin ratkaisut öljy- ja kaasualan suunnitteluverkostoille tarjoavat miellyttävät ja helppokäyttöiset työkalut kaikkiin projektin vaiheisiin. Niiden avulla koko verkostolla on jatkuva pääsy kaikkeen projekti-informaation, mikä estää tietokatkot. Käyttäjäystävälliset työkalut online- ja offline-replikointiin mahdollistavat kaikkien projektin osapuolien pääsyn ajan tasalla olevaan informaatioon riippumatta niiden maantieteellisestä sijainnista. Ainutlaatuinen CADMATIC-alusta tuottaa tiedonhallinnan solmukohdan yhdistämällä dataa erilaisista lähteistä, ohjelmistoista ja tietokannoista 3D-malli rajapintanaan. Tehokasta information management -ratkaisua voidaan käyttää suunnitteluun, katselmointiin, ylläpitoon, tarkastuksiin, muutosten hallintaan, turvallisuusratkaisuihin ja valvontaan.

Kaikkien näiden sovellusten teho ja lyhin mahdollinen ROI-aika on osoitettu useissa loppuunviedyissä öljy- ja kaasualan projekteissa ympäri maapallon.