C-Job Naval Architects

Laivasuunnittelu uudelle tasolle 3D-mallinnuksella

C-Job Nikolayev LLC on osa itsenäistä C-Job Naval Architects -laivasuunnitteluyhtiötä. Alun perin hollantilaisen C-Job Naval Architectsin ensimmäinen ulkomaan toimisto avattiin vuoden 2017 syyskuussa Ukrainan Nikolajeviin. Yritys tekee pääasiassa yleissuunnittelun 3D-mallinnusta ja tarkkaa detaljisuunnittelua. CADMATIC on ohjelmistovalikoimallaan auttanut toimistoa kehittämään perussuunnittelun uudelle tasolle.

Nikolajevin C-Jobin johtajan Andrei Zherebetskyn mukaan risteilyalusten, superjahtien ja erikoisalusten maailmanlaajuiset tilausmäärät ovat kasvaneet tasaista tahtia tänä vuonna. Hän mainitsee kansainvälisen RINA Services -alusluokitusorganisaation raportin, jonka mukaan suuntauksena on valmistaa entistä suurempia aluksia, joissa on entistä edistyneempää tekniikkaa. Alan tavoitteena on myös vähentää rakennuskustannukset minimiin ja lyhentää läpimenoaikoja.

Suunnittelualojen integrointi perussuunnittelussa

Zherebetsky sanoo, että suunnittelualojen yhdistäminen perussuunnitteluvaiheessa on laivasuunnittelun suurimpia haasteita.

– Valitettavasti alalla yleistyi tapa tuottaa hyväksyttäväksi visuaalisesti hienoja suunnittelukuvia, jolloin kaikki yhteensovittamisen haasteet jäivät valmistussuunnittelun detaljointivaiheeseen. Viittaan tässä LVI-, kaapeli-, poistoilma-, hätä- ja konetiloihin sekä kaapelien reitityksiin. Se, mikä palvelee suunnitteluyritystä, muodostaa ison ongelman telakalla ja huomattavat lisäkustannukset tuotantovaiheessa.

135-metrisen risteilyaluksen keulapotkurihuone C-Job Naval Architectsin suunnittelemana.

Edellä mainittujen ongelmien välttämiseksi Nikolajevin C-Job toteuttaa perus- ja toiminnallisen suunnittelun uudella tavalla. Yrityksessä on muodostunut vakiintuneeksi tavaksi hyödyntää C-Job Naval Architectsin suunnittelemia perusratkaisuja ja täydentää niitä oman tiimin valmistussuunnittelulla 3D-mallintamalla CADMATICin ohjelmistolla. Tämän toimintatavan ansiosta Nikolajevin C-Jobin suunnittelijat pystyvät nopeasti tuottamaan luotettavat suunnitteluratkaisut megajahdin tai risteily-, ruoppaus- tai offshore-aluksen valmistamista varten.

– CADMATIC-mallin saa luotua nopeasti ja helposti tyhjästä ja tuotettua sen jälkeen rakenne-, pohja- sekä havainnekuvat. Ainutlaatuisen optimoitujen menetelmiemme ansiosta ja CADMATIC Hull- ja Outfitting-moduulien avulla pystymme reagoimaan nopeasti muutospyyntöihin. Piirustustoiminnon avulla jalostamme perussuunnitelmat ja huolehdimme detaljoinnista ja myöhemmästä valmistuksen suunnittelusta, Zherebetsky kertoo.

Nikolajevin C-Jobin suunnittelema risteilyalus sivusta katsottuna.

2D-piirustusten visualisointi

Työ alkaa mallintamalla tärkeimpien rakenteiden yksinkertaistetut paneelit CADMATIC Hullissa. Mallissa näkyvät korostettuina alueet, joita pitää muokata lisää.

 –  Vaikka rakennepiirustukset olisivat laadukkaat, 3D-mallin avulla suunnittelu nousee uudelle tasolle. Mallintamalla voidaan määrittää prioriteetteja ja ottaa suunnitteluprosessin haltuun alkumetreiltä lähtien. 3D:n avulla haasteet ja ongelmat pystytään ratkaisemaan jo varhaisessa vaiheessa suunnittelua. Jos luotetaan pelkästään piirustuksiin, ongelma havaitaan ehkä vasta detaljoinnin yhteydessä tai pahimmassa tapauksessa tuotannossa. Tämä vaikuttaa resurssien ja materiaalien käyttöön ja tuotannon suunnitteluun, Zherebetsky muistuttaa.

CADMATIC-mallien avulla C-Job Naval Architects voi tarjota asiakkailleen reaaliaikaisia arvioita teräksen, kaluston ja materiaalien painosta ja määristä, jotta telakka voi tehdä tarkat tilausvaraukset huomattavasti varhaisemmassa vaiheessa projektia.

25-metrinen kalastusalus. Nikolajevin C-Job toimitti aluksen 3D-perussuunnittelun, detaljoinnin ja rungon, putkiston ja varustelun valmistusaineiston.

Haasteet on tehty on ratkaistaviksi

Malliin täytyy tehdä tilavaraukset kaikelle varustelulle, kuten laitteille, putkille, LVI-kalustolle ja kaapeloinneille. Nikolajevin C-Jobilla nämä elementit ovat mukana mallissa jo perussuunnitteluvaiheessa. Näin suunnittelijat voivat ottaa muut suunnittelualat huomioon omassa osuudessaan. Järjestelmä tunnistaa ja rekisteröi alueet, joita pitää muokata lisää. C-Job toimittaa perus- ja toiminnalliset suunnitelmat asiakkaalle valmiina seuraavaa vaihetta eli valmistuksen detaljointia varten.

– Laserkeilatut lähtötiedot saa hyödynnettyä nopeasti, helposti ja tehokkaasti.

CADMATICin jaetun järjestelmän avulla C-Job Naval Architectsin suunnittelutiimit voivat työstää samaa projektia yhteistyössä kaikki yhtä aikaa.

– CADMATICin 3D-mallin ja master-replikointiratkaisun avulla tiimimme toimivat alusta lähtien yhteydessä projektin pääympäristöön. Ohjelmiston ansiosta eri suunnitteluosuuksista vastaavat tiimit ja alihankkijat pääsevät aina työstämään kaikkein ajantasaisinta mallia.

Suunnitteludatan käyttö ja luokitushyväksynnän fasilitointi

Mallinnus siis tehostaa perussuunnittelua, ja lisäksi C-Jobilla arvostetaan sitä, että CADMATIC helpottaa suunnitteludatan käyttöä ja edistää luokitushyväksynnän saamista.

– Enää ei tarvitse odottaa rakennepiirustusten korjauksia. Suunnittelutieto on koko ajan käytettävissä ja ajan tasalla. Sen ansiosta suunnittelutiimi pystyy seuraamaan ja kommentoimaan tärkeimpien kohtien suunnittelua koko prosessin ajan, Zherebetsky kertoo. Hän sanoo, että CADMATIC eBrowser -mallia voi hyödyntää luokitustarkastuksessa ja -hyväksynnässä eikä hyväksyntää varten tarvitse tuottaa piirustuksia.

Nikolajevin C-Jobin suunnitteleman 110-metrisen megajahdin konehuone ja tekninen tila

Korjaukset, muutokset ja uudisrakentaminenkin laserkeilatun datan pohjalta

Yhä useammassa Nikolajevin C-Jobin suunnitteluprojektissa hyödynnetään nykyisin laserkeilattua lähtödataa. Zherebetskyn mukaan Nikolajevin C-Job on toimittanut yli 20 ”pistepilvisuunnitelmaa” vuosien 2018–2019 aikana.

– CADMATICin ratkaisuilla laserkeilatut lähtötiedot saa nykyisin hyödynnettyä nopeasti, helposti ja tehokkaasti. Olemassa olevan laivamallin tarkastelu laserkeilaamalla on edistyksellistä perinteisiin menetelmiin verrattuna. Tarvitsemme olemassa olevan kaluston sijaintitiedot uuteen malliin, jotta vältytään törmäyksiltä uusien osien kanssa. Pistepilvestä saa lähtötiedot rakenteiden täydentämiseen.

Zherebetsky selittää, että pistepilvi sekä tehostaa olemassa olevien tilojen hahmottamista että parantaa lopullisen 3D-mallin tarkkuutta.

– Korjausrakentamisen suunnittelun lisäksi käytämme pistepilviä uudisrakentamisen suunnittelussakin. Haasteena on suunnitella uusi alus asiakkaan laserkeilatun datan pohjalta, jossa näkyy koneiden pakollinen sijoittelu. Kahta samanlaista alusta ei ole, mutta kannattaa hyödyntää tilaajan parhaita, kokemukseen perustuvia käytäntöjä. Suunnitelmia jalostettaessa pitää pystyä käsittelemään muutokset nopeasti ja tehokkaasti. Pistepilven avulla voimme varmistaa, että suunnitelmat perustuvat tarkasti olemassa olevaan alusmalliin eikä asennusten aikana tule ikäviä yllätyksiä.

Nikolajevin C-Jobin johtajaan Andrej Zherebetskyyn on tehnyt vaikutuksen se, kuinka nopeasti ja helposti CADMATIC-mallin saa luotua tyhjästä.