Yritys

Joustavuutta työpaikalla, haasteita ja ainutlaatuinen ympäristö.

CADMATIC on suomalainen digitaalisten ja älykkäiden 3D-pohjaisten suunnittelu- ja tiedonhallintaohjelmistojen kehittäjä meri-, laitos- ja rakennusteollisuudelle. Ratkaisuja käytetään erilaisten laivojen, rakennusten ja prosessilaitosten rakentamiseen. Näitä ovat muun muassa luksusjahdit, suuret risteilyalukset ja valtavat offshore-alukset, kauppakeskukset ja toimitilat, elintarvike- ja lääketeollisuuden projektit, voimalaitosprojektit sekä kemia-, öljy-, kaasu-, sellu- ja paperiprojektit.

Menestyksemme perustuu läheiseen yhteistyöhön asiakkaidemme kanssa sekä heidän tarpeidensa perinpohjaiseen ymmärtämiseen, erinomaiseen asiakaspalveluun ja ketterään ohjelmistokehitykseen. Kaiken tämän tuloksena me pystymme tarjoamaan tehokkaimpia ohjelmistoratkaisuja digitaaliseen suunnitteluun ja tiedonhallinnan tarpeisiin.

CADMATIC yhdistää kansainvälisen kasvuyrityksen edut perheyhtiön tunnelmaan. Meillä on asiakkaita kaikilla mantereilla, ja työntekijämme edustavat kahtakymmentä kansallisuutta kolmessatoista toimistossa, yhdeksässä eri maassa. Lisäksi meillä on sertifioituja myynnin ja teknisen tuen kumppaneita viidessätoista maassa.

CADMATIC on dynaaminen ja tulevaisuuteen suuntautunut yhtiö. Tavoitteemme on muuttaa suunnittelumaailmaa nostamalla suunnitteluprojektien teho ja tuottavuus täysin uudelle tasolle. Me rakastamme haasteita ja teemme haaveista totta!

Jokainen luomamme ratkaisu tähtää vähintään yhteen asiakkaidemme päätavoitteen saavuttamiseen:

  • Projektin läpimenoajan lyhentäminen
  • Suunnitteluvirheiden minimointi projektin kaikissa vaiheissa
  • Muutostenhallinnnan tehokkuuden kasvattaminen
  • Tiedon saavutettavuuden parantaminen

Me teemme läheistä yhteistyötä asiakkaidemme kanssa pitääksemme ohjelmistomme ajan tasalla vastaten nykyaikaisen suunnittelun, valmistuksen ja tuotannon vaatimuksia.

Arvomme

  • Succeeding together!
  • Delighting customers!
  • Continuously improving!
  • We make it come true!

Missio ja visio

Parannamme liiketoiminnan tehokkuutta meri- ja laitosteollisuudessa optimoimalla suunnittelun, tuotannon, rakentamisen ja tiedonhallinnan prosessien johtoa koko investointiprojektin elinkaaren ajan. Haluamme, että meidät tunnetaan älykkäimpien, tehokkaimpien ja innovatiivisimpien ohjelmistoratkaisujen kehittäjänä. Meidän ratkaisumme pienentävät investointien ja operoinnin kuluja, lyhentävät läpimenoaikaa, parantavat laatua ja kasvattavat katetta globaaleissa työryhmäympäristöissä. Saavutamme tämän kaiken yhdistämällä insinööritaidot käytännön suunnittelu- ja projektinohjaustaitoihin.

Historia

3D-suunnitteluohjelman kehittäminen alkoi alunperin 1980-luvun puolivälissä CADMATICin emoyhtiön, Elomatic Oy:n sisäisissä projekteissa. 3D-teknologiaa hyödynnettiin parantamaan suunnittelua, visualisointia ja projektin kustannustehokkuutta.

3D-laitossuunnitteluohjelman kehittäminen aloitettiin vuonna 1983 ja kahta vuotta myöhemmin ensimmäinen uutta 3D-teknologiaa käyttävä pilottiprojekti oli valmis. Parannukset suunnittelussa ja yleinen tehokkuuden nosto olivat niin merkittäviä, että 1990-luvun alussa päätettiin perustaa CADMATIC Oy, jonka tehtäväksi annettiin CADMATIC 3D -ohjelman markkinointi ja kehitys.

Samoihin aikoihin CADMATIC aloitti yhteistyön hollantilaisen Numeriek Centrum Groningen B.V.:n kanssa tavoitteenaan kehittää kattava 3D-suunnitteluratkaisu laivanrakennusteollisuuden tarpeisiin käyttäen NUPAS-CADMATIC-nimeä. Laitossuunnitteluohjelmistojen kehitystä jatkettiin alkuperäisen CADMATIC-nimen alla.

Syyskuussa 2015 CADMATIC hankki omistukseensa Numeriek Centrum Groningenin osakkeet ja liiketoiminnan, minkä jälkeen yhtiöiden toiminnot yhdistettiin. Samalla ohjelmistojen nimet yhtenäistettiin CADMATIC-nimen alle.

Elokuussa 2019 CADMATIC osti suomalaisen Kymdata-ohjelmistoyhtiön ja sen sähkö- ja automaatiosuunnitteluun tarkoitetun CADS-ohjelmiston. Kaupan jälkeen CADMATICin liiketoiminta jaettiin kolmeen segmenttiin: meriteollisuus, prosessiteollisuus ja rakennusteollisuus.

Alkuajoista lähtien CADMATICin kasvu on vakuuttavaa: tällä hetkellä yhtiöllä on yli 1000 asiakasorganisaatiota 58 maassa.