YARA

YARA otti laitossuunnittelun haltuun Siilinjärvellä

Parisenkymmentä kilometriä Kuopiosta pohjoiseen sijaitsevalla Siilinjärvellä asuu vain vähän yli 20 000 ihmistä, mutta siellä sijaitsee Suomen suurin avolouhos, joka on lisäksi Länsi-Euroopan ainoa fosfaattikaivos. Louhoksen yhteydessä on useita teollisuuslaitoksia, joissa Yara Suomi Oy tuottaa enimmäkseen lannoitteita ja fosforihappoa mutta myös muita teollisia kemikaaleja.

Yaralla on Siilinjärvellä 300 hehtaarin rikastin- ja laitoskokonaisuus. Yaralla oli aiempaa kokemusta CADMATICin käytöstä Uudenkaupungin tehtaillaan, joten vuonna 2014 se valitsi CADMATICin Siilinjärven tehtaillekin parantaakseen valtavan laitoksen huollon ja korjausten hallintaa.

Ennen CADMATICin hankintaa Yara oli hankkeiden dokumentaation osalta hyvin riippuvainen suunnittelukumppaneistaan. Tilanne muuttui, kun yritys alkoi kartoittaa vaihtoehtoja laitostiedon hallintaan.

– Aina kun tehtaalla piti tehdä korjaus- tai rakennustöitä, insinööritoimisto lähetti meille valmiit piirustukset. Meistä tuntui, että tehtaan suunnittelutiedon olisi hyvä olla omassa hallinnassamme esimerkiksi 3D-mallina ja dokumentteina. Siten voisimme paremmin koordinoida ja hallita investointi- ja korjaushankkeiden suunnittelua. Oma ajantasainen tieto helpottaisi myös yhteistyön aloittamista uuden palveluntoimittajan kanssa, jos siihen olisi tarvetta. Siksi valitsimme CADMATICin. Ohjelmiston avulla voimme itse hallita laitoksen tietoja ja 3D-suunnittelua yhdessä järjestelmässä, kertoo Yaran projektipäällikkö Pasi Maaranen.

CADMATICin avulla Yara voi itse hallita tuotantolaitoksen tietoja ja 3D-suunnittelua yhdessä järjestelmässä, kertoo Yaran projektipäällikkö Pasi Maaranen.

Ensimmäiset kokemukset Uudenkaupungin tehtaalta

Ennen Siilinjärveä Yara otti CADMATICin käyttöön Uudessakaupungissa, missä sillä on kaksi typpihappo- ja kaksi lannoitetehdasta. Moni tehtaan alihankkija käytti CADMATICia suunnitteluun, joten laitosta varten päätettiin perustaa CADMATIC 3D -ympäristö, jonka kautta Yara sai hallintaansa suunnittelumallit ja jaettua suunnittelutyöt kumppaniyrityksilleen.

Uudenkaupungin tehtaalla hyödynnettiin myös CADMATICin Laser Scan -mallinnusta, jotta suunnittelussa voitiin käyttää viitetietona laserskannattua aineistoa. Kahden tehtaan mallit luotiin Intergraph PDS® -ohjelmassa, muunnettiin CADMATIC-malleiksi 3D Exchanger for PDS® -työkalulla ja tuotiin CADMATIC-laitosympäristöön älykkäinä malleina, joissa olivat mukana kaikki alkuperäisten PDS®-mallien geometria ja määritteet.

Yaran Siilinjärven happotankkialueen CADMATIC 3D -malli.

Käyttöönotto Siilinjärvellä

Vuonna 2014 myös Yaran Siilinjärven tehtaalla päätettiin investoida CADMATICiin. Koska Siilinjärven ja Uudenkaupungin tehtailla valmistetaan enimmäkseen samantyyppisiä tuotteita, tuntui järkevältä perustaa yhteinen projektikirjasto ja jakaa tehtaiden tekniset tiedot.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että tehtaat käyttävät yhteisiä komponentteja ja vakioratkaisuja sisältävää kirjastotietokantaa. Kun jompikumpi tehdas lisää uuden komponentin, se on aina myös toisen tehtaan käytettävissä. Suunnitteluhankkeissa ylläpidetään tehdasmallien kaksoiskappaleita pääsuunnittelukumppaneita varten. Näin alihankkijat pääsevät joustavasti ja sijainnistaan riippumatta hyödyntämään hajautettua suunnitteluympäristöä. Kaikki kaksoiskappaleisiin tehdyt muutokset päivittyvät master-malleihin, joten Yaran omat tehdasmallit ovat aina ajan tasalla.

CADMATICin 3D eXchangeria käytettiin Siilinjärvelläkin konvertoitaessa PDS®-malleja CADMATIC-malleiksi. Siilinjärven koko tehdasalue laserskannattiin helikopterin avulla, minkä jälkeen pistepilvestä luotiin 3D-malli, joka vietiin CADMATIC-ympäristöön.

– Meillä on nyt hyvä järjestelmä, jonka avulla on helppoa jakaa ja antaa toimeksi projekteja sekä tehdä yhteistyötä suunnittelukumppaneiden kanssa, joita ovat esimerkiksi Sweco ja Pöyry. Kaikki hyötyvät tästä entistä paremman projektin- ja tiedonhallinnan ansiosta. Kun palveluntoimittaja tekee muutoksia kaksoiskappalemalliin, ne päivittyvät master-malliimme automaattisesti.

Master-malli kasvaa ja vastaa koko ajan paremmin todellisuutta, joten uusien projektien suunnittelu on kaikkien osapuolten näkökulmasta koko ajan helpompaa ja tarkempaa.