Focusplan – CADMATIC Electrical moduulin käyttö

Sivuvirroista uutta liiketoimintaa – näin kiertotalous näkyy suunnittelun arvoketjussa.

Turkulainen insinööritoimisto Focusplan Oy on ehtinyt tehdä teollisuusyritysten kanssa yhteistyötä jo 30 vuotta. Tämän aikana moni asia on muuttunut, mutta yksi on pysynyt: luottamukselliset ja hyvät asiakassuhteet. Focusplanin asiantuntijoiden vahva osaaminen ja pitkän elinkaaren suunnitteluratkaisut ovat pitäneet yhteistyön vireänä ja läheisenä.

Kiertotalous on jo täällä

Sitra ennusti jo muutama vuosi sitten kiertotalouden synnyttävän Suomeen uutta liiketoimintaa miljardien eurojen arvosta. Erilaiset kierrätysratkaisut, hukkalämmön talteenotto ja ylijäämämateriaalien hyödyntäminen ovat teollisuusyrityksissä kasvavan mielenkiinnon kohteena, ja tämä näkyy myös suunnittelutoimistoissa. 

”Teollisuuden sivuvirroista, kuten näitä ydinprosessin ulkopuolelle jääviä raaka-aine- ja muita virtoja kutsutaan, on tullut arkipäivää suunnittelun kannalta”, osastopäällikkö Esa Helenius Focusplanilta kertoo. ”Laitos- ja prosessisuunnittelussa otetaan sivuvirrat huomioon jo projektin alkuvaiheessa. Sellaisista raaka-aineista, jotka aiemmin päätyivät jätteenä kaatopaikoille, saattaa nykyään syntyä jopa uusia tuotteita. Tai ainakin niistä saadaan talteen otettuna parempi hinta kuin jätteenä.”

Sähkön jakeluverkon merkitys kasvaa

”Energiatehokkuuden vaatimukset ja yleinen ympäristötietoisuus näkyvät myös sähkösuunnittelussa”, sanoo Esa Helenius. ”Sähkösuunnitteluhan ei suoraan ota kantaa sähkönkulutukseen, mutta esimerkiksi erilaiset seuranta- ja valvontajärjestelmät ovat yleistyneet nopeasti. Ja suuri osa suunnitteluprojekteista liittyy sähkönjakeluun.” 

Tulevaisuudessa sähkönjakelijat tulevat olemaan avainroolissa sen suhteen, kuinka suurta siirtokapasiteettia varten sähköverkkoja rakennetaan. 

”Verkon kunnossapito, huoltovarmuus ja esimerkiksi tiedonsiirto lisäävät etävalvonnan merkitystä”, Helenius toteaa. ”Mutta varsinaisen sähkösuunnittelun osalta voisimme tehdä paljon enemmänkin. Olemme nyt olleet mukana vain pienehköissä suunnitteluprojekteissa, vaikka työkalun puolesta meillä olisi kykyä suuriinkin hankkeisiin. CADS Electricin vahvat tietokantaominaisuudet jäävät tällä hetkellä kokonaan käyttämättä”, Helenius harmittelee.

Meriteollisuus kasvattaa Varsinais-Suomen yrityksiä

Turun talousalueen tehtaat ja energialaitokset ovat perinteisesti olleet Focusplanin asiakaskunnan perusta, mutta viime aikoina uusia suunnitteluprojekteja on käynnistynyt erityisesti meriteollisuussektorilla. 

”On selvää, että toimialan kasvu näkyy meilläkin”, toteaa Esa Helenius. ”Ja laitossuunnittelussa käyttämämme CADMATIC on tuonut meille lisää asiakkuuksia meriteollisuuteen. Onneksi suunnittelijoita on suhteellisen helppo kouluttaa CADMATICin käyttöön, kun perusosaaminen on kunnossa, joten olemme voineet nopeasti kasvattaa osaamistamme tarpeen mukaan.”

CADSista tuli osa CADMATCia – miten tämä tarkoittaa?

Focusplanin työkalusalkusta löytyy kaksi suomalaista suunnitteluohjelmistoa – CADMATIC ja CADS – jotka nykyään löytyvät saman katon alta. Mitä tämä tarkoittaa suunnittelijan kannalta? CADMATIC on tuttu ja tunnettu työkalu laitos- ja meriteollisuuden suunnittelijoille, ja CADS puolestaan tunnetaan talotekniikan, sähkö- ja rakennesuunnittelun erikoistyökaluna. 

”Tietenkin näissä on paljon yhteistä”, Esa Helenius arvioi. ”Teollisuuden sähkösuunnittelussa olemme käyttäneet CADSia ja prosessisuunnittelussa CADMATICia. Eivätkä eri suunnittelualueiden rajat ole niin tarkkoja. Teollisuuden prosesseissa putkistoilla on merkittävä rooli, kuten kaikki tietävät. Laivat tarvitsevat sähköjärjestelmiä. Tehtaisiin suunnittelemme teräsrakenteita. Meidän kannaltamme on tärkeintä, että osaamme ratkaista asiakkaan ongelmat, olipa toimiala tai suunnittelutyökalu mikä tahansa.”