Valmistussuunnittelu

Avoimien, joustavien, kustomoitavien ja käyttäjäystävällisten attribuuttien avulla CADMATIC varmistaa, että detaljisuunnittelu saadaan valmiiksi lyhimmässä mahdollisessa ajassa korkeimmalla mahdollisella laadulla. Ohjelmiston älykkäät ja intuitiiviset toiminnallisuudet varmistavat, että mallit ovat tarkkoja ja tehokkaasti suunniteltuja.

CADMATIC sisältää kattavan läpiviennin hallinnan ja edistyneen hitsauksen ohjauksen. Tuotantotiedot generoituvat automaattisesti osavalmistusta ja asennusta varten. 2D-kuvat päivittyvät, kun malliin tehdään muutoksia. Sofistikoitunut 3D-mallin törmäystarkastelumme varmistaa virheettömät mallit ja kuvat asennusta ja tuotantoa varten. On aina helpompaa ratkaista ongelmat toimistolla mallinnuksen yhteydessä, kuin huomata, että kentälle on toimitettu väärän kokoisia tarvikkeita tai teräsosia.

Tuotantotiedot voidaan syöttää suoraan leikkaus-, taivutus- ja hitsauskoneille tuotannon nopeuttamiseksi.

Tuotteita suunnitteluun ja valmistukseen