Information Management

Prosessiteollisuuden projektien visualisoinnin ja tiedon jakamisen tuotteet ovat ratkaisevassa asemassa digitalisaatiossa.

CADMATIC Information Management -tiedonhallintaratkaisut yhdistävät suunnittelusovelluksissa tuotetun tiedon ja rakennusvaiheessa tuotetun tiedon.

Suunnittelutoimistot tuottavat suuria määriä tietoa projekteista. Tietomäärä lisääntyy hankinnoissa, rakentamisessa, projektinhallinnassa ja muissa työn vaiheissa ja nämä tiedot tallennetaan useisiin tiedostoihin ja tietokantoihin. CADMATIC eShare ja eBrowser tarjoavat käyttäjille ainutlaatuisen mahdollisuuden käyttää kaikkia näitä tietoja yhden ohjelmiston kautta, jossa 3D-malli on linkitetty kaikkeen siihen liittyvään tietoon.

Information Management -tuoteperhe

Projektin elinkaaren aikana syntyy valtavasti tietoa. Määrä kasvaa eksponentiaalisesti projektin edetessä ja tieto kehittyy, kun projekti siirtyy konseptivaiheesta suunnitteluun ja toteutukseen, Asset Management -vaiheesta ylläpitoon.

3D-mallilla on keskeinen asema kaikessa suunnittelussa ja rakentamisessa. Sen kautta voidaan tarkastella kaikkea projektiin liittyvää informaatiota, ja se on samalla koko projektin digital twin. CADMATIC tarjoaa 3D-mallin tarkasteluun erilaisia työkaluja, joiden avulla saat suurimman hyödyn projektiesi tietosisällöstä.