Projektin vaiheet

CADMATIC Marine Software -ratkaisuja voidaan käyttää suunnittelun kaikissa vaiheissa: esi- ja perussuunnittelussa, valmistussuunnittelussa, tuotantotiedon luomisessa, rakentamisessa, ohjauksessa, ylläpidossa ja jälkiasennuksessa.

Esisuunnittelu

CADMATIC ohjaa sinut tehokkaaseen aluksen lähtötietojen ja dimensioiden suunnitteluun. Voit tuottaa nopeimmalla mahdollisella tavalla tarkat järjestelypiirustukset, uudelleenkäyttää olemassaolevia suunnitelmia ja aiempia projekteja, tuottaa kaavioita ja tehdä laitteiden esisijoittelua.

Lue lisää

Perussuunnittelu

CADMATICin perussuunnitteluvaiheen 3D-mallia on helppo käsitellä myös suunnittelun edetessä. Käyttämällä täysin interaktiivista ja helppokäyttöistä 3D-ympäristöä CADMATIC nopeuttaa suunnittelua ja tuottaa tarkkoja, törmäysvapaita 3D-kuvia.

Lue lisää

Valmistussuunnittelu ja tuotantotiedot

CADMATICin avoimet, joustavat, muokattavat ja käyttäjäystävälliset ominaisuudet varmistavat, että yksityiskohtien suunnittelu saadaan valmiiksi mahdollisimman nopeasti, mahdollisimman korkealaatuisena. Älykkäät ja intuitiiviset toiminnallisuudet tuottavat malleja, joiden suunnittelu ja valmistus on tarkkaa ja tehokasta. Osien väliset topologiat varmistavat, että kun yhtä osaa muokataan, muutokset välittyvät kaikkiin liittyviin osiin. Ominaisuuden ansiosta muutoksia on helppo tehdä ja aikaa säästyy.

Lue lisää

Valmistus

Ajantasainen ja virheetön tuotantotieto siirtyy saumattomasti CADMATIC-ohjelmistoista tuotantoon. Tieto siirtyy esteettä eri osapuolien välillä, mikä tekee yhteistyöstä helppoa ja sujuvaa. Tuotantoprosessia nopeuttava tieto generoituu suoraan CADMATICista.

Lue lisää

Rakentaminen (Asennus)

Tuotantovaiheen esteettömän tiedonkulun ansiosta kaikki laivanrakennuksessa tarvittavat osat saapuvat telakalle ajallaan ja 3D-mallista generoidun tuotantotiedon mukaisina. 3D-katselmointimalleja ja dokumentaatiota voidaan hyödyntää tässä vaiheessa täydellä teholla.

Lue lisää

Operointi ja ylläpito

CADMATIC yhdistää 3D-mallin aluksen eri toimintoihin ja automaatiojärjestelmiin ja helpottaa näin laivanvarustajia aluksen operoinnissa. Reaaliaikainen informaatio näkyy helppokäyttöisessä käyttöliittymässä, jonka avulla ylläpidosta vastaavat henkilöt voivat havainnollistaa meneillään olevien ja tulevien ylläpitotehtävien tilanteen ja tavoitteet.

Lue lisää

Jälkiasennus

Aluksen elinkaaren aikana voidaan joutua toteuttamaan jälkiasennuksia tai modernisoimaan aluksen tekniikka vastaamaan ympäristösäädöksiä ja -standardeja. Aluksen sisätilat on mahdollista laser-skannata ja tuloksena saatu pistepilvi voidaan siirtää CADMATICiin jälkiasennussuunnitelman pohjaksi. Pistepilven avulla tuotettu 3D-malli mahdollistaa osien tarkemman esivalmistuksen ja varmistaa valmistettujen elementtien täydellisen sopivuuden asennuskohteeseen. Tämä lyhentää suunnittelun kestoa, parantaa laatua ja vähentää tuotantoaikoja merkittävästi.

Lue lisää