Information Management

Meriteollisuuden projektien visualisoinnin, hallinnoinnin ja tiedon jakamisen tuotteet laivanrakennuksen ja meriteollisuuden digitalisaatiossa.

Yksinkertaista pääsyä dataan ja vähennä väärään tietoon perustuvaa päätöksentekoa. Vältä kalliit erehdykset tuotannon ja asennuksen aikana ylläpitämällä suoraa yhteyttä suunnittelijoihin. Information Management -tuotteet auttavat arvioimaan suunniteltujen muutosten vaikutukset ja varmistavat, että ajantasaista tietoa on saatavilla aina kun sitä tarvitaan.

Information Management -tuoteperhe

Projektin elinkaaren aikana syntyy valtavasti tietoa. Määrä kasvaa eksponentiaalisesti projektin edetessä ja tieto kehittyy, kun projekti siirtyy konseptivaiheesta suunnitteluun ja toteutukseen, Asset Management -vaiheesta ylläpitoon.

3D-mallilla on keskeinen asema kaikessa suunnittelussa ja rakentamisessa. Sen kautta voidaan tarkastella kaikkea projektiin liittyvää informaatiota, ja se on samalla koko projektin digital twin. CADMATIC tarjoaa 3D-mallin tarkasteluun erilaisia työkaluja, joiden avulla saat suurimman hyödyn projektiesi tietosisällöstä.