LVI-suunnittelu

CADMATIC HVAC on tuotemalleihin pohjautuva suunnittelutyökalu, jolla myös mitoitat käytännössä toimivat verkostot.

CADMATIC HVAC on tuotemalleihin pohjautuva suunnittelutyökalu, jolla piirustusten tuottamisen lisäksi mitoitat käytännössä toimivat verkostot. Kymmenien valmistajien todelliset tuotemallit sisältävät tiedot niin laitteiden kolmiulotteisesta grafiikasta, niiden fysiologisesta käyttäytymisestä (mitoitustiedot) kuin myös tuotteiden LVI-numerot. Tuotemallipohjainen suunnittelu varmistaa laitteiden mahtumisen tiloihin jo suunnitteluvaiheessa ja niiden mitoitusteknisen sopivuuden.

IV-mitoitus

CADMATIC HVAC -ohjelmiston IV-mitoitus muodostaa verkostot ja valitsee kanavakoot automaattisesti. Kanavistot piirretään normaaleilla kanaviston piirtotoiminnoilla. Voit mitoittaa joko yhden haaran tai vaikkapa kaikki projektin järjestelmät kerralla. Mitoitus päättelee itse verkoston pään. Suunnittelun lähtötietojen määritykseen voit käyttää myös tiloja ja äänilaskennassa voit laskea myös tilakohtaisia ääniä.

Yhden painalluksen periaate

CADMATIC HVAC -ohjelmiston IV-mitoitus toimii yhden painalluksen periaatteella. Piirrä kanavistoja, kopioi, peilaa, poista - kanavat ja kanavaosien koot muuttuvat kunkin järjestelmän mitoituskriteerien mukaisiksi vain napin painalluksella! Kukin kanavisto voi olla jakaantunut useaan osaan, joten mitoitusta voit käyttää suunnittelun kaikissa vaiheissa!

Verkoston mitoittaminen mahdollista koko suunnitteluprosessin ajan

CADMATIC HVAC -ohjelmistolla voit mitoittaa ensimmäisen kerran jo ensimmäisen päätelaitteen ja kanavan piirron jälkeen. Mitoitustulokset ovat selkeästi esillä koko ajan käsillä olevassa ikkunassa. Näet tarvittaessa valitun verkoston mitoitustuloksen liikennevalovärityksenä. Ohjelmisto antaa virheille selkeät selitykset ja korjausohjeet.

Mitoituskriteerien syöttäminen ja hallinta on nyt entistä helpompaa. Voit myös viedä läpinousut suoraan vaikka kellarista ullakolle. IV-tasapainotus laskee painehäviöt myös äänenvaimentimille ja palopelleille. IV-mitoituksen tehokkuuden isoissakin projekteissa varmistaa ohjelmiston käyttämä moniydintekniikka.

Lämmitys ja jäähdytys

 • Automatiikka nopeuttaa suunnittelua ja vähentää virheiden mahdollisuutta
 • Suunnittelun aikana pattereille/jakotukeille annetaan tarvittavat tiedot, jonka jälkeen ohjelmisto mitoittaa ja tasapainottaa verkostot automaattisesti annettujen lähtötietojen pohjalta.
 • Lämpöhäviölaskennat saadaan tilojen määritysten yhteydessä.

Helppoa ja kätevää suunnittelusta tasapainoitukseen

Suunnittelun aikana pattereille/jakotukeille annetaan tarvittavat tiedot, jonka jälkeen ohjelmisto mitoittaa ja tasapainottaa verkostot automaattisesti annettujen lähtötietojen pohjalta. CADMATIC HVACissa lämpöhäviölaskennat saadaan tilojen määritysten yhteydessä.

Käyttövesi

CADMATIC HVAC -ohjelmistolla tuotat tehokkaasti käyttövesisuunnitelmat tarvittavine automaatiosuunnitelmineen ja työpiirustuksineen. Käyttövesimitoitus tapahtuu automaattisesti ilman linjojen määrittämistä. Voit tarvittaessa mitoittaa kytkentälinjojen koot niiden pituuden mukaan, jolloin estetään paineiskut.

 • CADMATIC HVAC laskee automaattisesti odotusajan kalusteille, joihin tulee lämmin käyttövesi. Ohjelmisto merkitsee kuvaan yli 10 sekunnin odotusajat.
 • Mitoitus lisää haluttaessa putkiin eristeet ja muuttaa 2D-nousut todellisen kokoisiksi (kuten IV-puolella).
 • Mitoitus osaa mitoittaa verkoston D1:n mukaisesti.
 • Ohjelmisto laskee tasapainoituksen yhteydessä LVK-verkostosta sekä LVK- että LV-putkien painehäviöt.
 • Kylmävesiputkissa kulkee erillisenä pikapalopostien mitoitusvirtaamat, jotka lasketaan maksimissaan kahdesta pikapalopostista.
 • Verkostojen maksimikokoa ei ole rajoitettu.
 • Mitoitus toimii erittäin nopeasti, joka nopeuttaa käyttövesimitoitusta merkittävästi.
 • Mitoituksen tulokset tulevat suoraan kuvaan taulukoiksi viranomaisia varten.

Lattialämmitys

CADMATIC HVAC -ohjelmistolla teet kätevästi lattialämmityksen mitoitukset ja tasapainotukset. Ohjelmisto ottaa huomioon kaikki tarvittavat lähtötiedot, kuten verkoston menoveden lämpötilan, huoneen sisälämpötilan, lattiamateriaalit, putkikoot ja asennustiheyden.

CADMATIC HVAC joustaa suunnittelutapasi mukaan. Voit aloittaa suunnittelun tiloista, jonka jälkeen tarvitaan lämpöhäviötiedot, piirretään putket ja mitoitetaan. Tai sitten voit tehdä kaiken toisin päin - Miten vain sinulle sopii.

Kun lattialämmityksen jokainen piiri on mitoitettu, saadaan myös jokainen jakotukki tasapainotettua. Halutessasi saat kaikki lähtötiedot ja tulokset selkeään taulukkoon. CADMATIC HVAC -ohjelmistossa putkiston piirtoon on fiksut työkalut.

Viemärit

CADMATIC HVAC -ohjelmistolla piirrät helposti kaadolla kaiken tyyppisiä viemäreitä, kuten mm. jäte-, sadevesi-, salaoja-, pohja-, tuuletus- ja rasvaviemäreitä. Lisäksi ohjelmistolla onnistuu kätevästi myös sadevesiviemäreiden mitoitus. HVAC:illa suunnittelet aina todellisilla tuotetiedoilla.

Sähköinen määrälaskenta

CADMATIC HVAC -ohjelmistot sisältävät kattavat työkalut määrälaskentaan. Tuotemallipohjaisen suunnittelun ansiosta kuvissa olevat laitteet on jo valmiiksi tyypitetty, mikä tekee määrälaskennasta helppoa ja nopeaa. Putkivarusteet, joita mitoitus ei valitse, tyypitetään omalla toiminnolla. 

Perinteinen tunteja kestävä määrälaskenta muuttuu minuuteissa tapahtuvaksi toimenpiteeksi, koska kuviin sijoitetuille laitteille tarvitse tehdä enää aikaa vievää tyypitystä.

Automaattinen määrälaskenta säästää aikaa

 • Laskelmat joko koko projektista, kerroksittain tai tilarajauksista
  Tämä mahdollistaa suuressa projektissa osien perustoimituksien saamisen oikeille osastoille, kun esimerkiksi vesikalusteet pystytään toimittamaan oikeille alueille rakennusta.
 • Huomioi myös asennuslisät 
  Asennuslisät ovat asennuskorkeuteen (automaattisesti kuvasta saatava tieto) ja tilan tyyppiin liittyviä työtuntihintakertoimia. Osiin voit sisällyttää myös eristykset tai voit saada niistä neliömäärät eristyspaksuuksittain.
 • Täydelliset tiedot tarjouslaskentaohjelmistoon
  • Määräluettelot tuotetaan Excel-muotoon, jota yleisimmät tarjouslaskentaohjelmistot pystyvät hyödyntämään. 
  • HVACissa projektin vesikalusteet sisältävät 1-10 osaa/kaluste. Määrälaskenta purkaa kalustepaketit osiksi, jolloin kaikki vesikalusteiden osat ovat mukana määrälaskennassa. 
  • LVI-numerot toimivat määrälaskennan ja urakkalaskennan välisenä linkkinä. 
  • HVACin tietokanta pitää sisällään LVI-numerot suurimmasta osasta tuotteista.