CADMATIC GeoXY

Käsittele mittapisteitä, luo maastomalleja ja laske kätevästi maaston määriä.

CADMATIC GeoXY on helppokäyttöinen CAD-työkalu mittausalan ammattilaisille. Se on kehitetty yhteistyössä suomalaisten mittaustoimistojen kanssa mittapisteiden käsittelyyn, maastomallien luontiin ja maaston määrien laskemiseen.

 • 1. Mittapisteiden kaksisuuntainen käsittely

  CADMATIC GeoXY mahdollistaa mittapistetietojen kaksisuuntaisen käsittelyn. Voit lukea mittapistetiedot mittalaitteen tuottamasta pistetiedostosta CAD-kuvaan. Voit myös merkitä mittapisteet ohjelmiston monipuolisilla toiminnoilla CAD-kuvaan ja tuottaa näistä pistemerkinnöistä mittapistetiedoston, joka on vietävissä mittalaitteelle. CADMATIC GeoXY soveltuu siis mainiosti sekä paikkatietojen viemiseen kartasta mittalaitteelle, että esimerkiksi tarkemittaustulosten tuomiseen takaisin CAD-muotoiseen suunnitelmaan.

 • 2. Joustavat työkalut pistetietojen käsittelyyn

  CADMATIC GeoXY tukee useita erilaisia pistetiedostomuotoja (GSI, GDM, PXY, ODB, TXT, CSV ja GT). Kaikkien tiedostomuotojen pistetiedosto voidaan tuottaa joko suoraan pisteitä merkitessä tai vaiheittain, määrittämällä pisteet ensin ja luomalla tiedostot vasta jälkikäteen. Pistetietoja voidaan lisätä aiemmin tehtyihin pistetiedostoihin myös myöhemmin, joten työskentelyä on mahdollista tehdä myös pienemmissä osissa.

  CADMATIC GeoXY mahdollistaa pistetietojen käsittelyn maanmittauskoordinaatistossa tai CAD-koordinaatistossa, kulloisenkin tarpeen mukaan. Koordinaattiyksikkönä voidaan käyttää joko metriä tai millimetriä. Monipuolisten kohdistustoimintojen avulla (esim. Helmert-muunnos) koordinaatisto saadaan muunnettua tarpeiden vaatimaan muotoon.

 • 3. Helppoa pistevertailua

  CADMATIC GeoXY:n kattavat työkalut pistetietojen vertailuihin nopeuttavat työskentelyä merkittävästi. Pisteiden välisiä eromittoja voidaan vertailla niin tiedostossa olevien pisteiden ja kuvapisteiden välillä kuin kuvassa olevien yksittäisten pisteidenkin välillä. Niin korkosiirtymät kuin pisteiden koordinaattipisteiden väliset eromitatkin syntyvät kuvaan graafisina merkintöinä nappia painamalla.

 • 4. Maaston muotojen visualisointi

  CADMATIC GeoXY sisältää toiminnallisuuden 3D-maastomallin tuottamiseen kuvaan merkittyjen, joko itse merkittyjen tai mittalaitteelta tuotujen, pistemerkintöjen avulla. Maastomalli tuotetaan kolmioverkkopintana, käyttäen Delaunay-algoritmia. Visuaalisen tarkastelun lisäksi, tuotat 3D-mallista automaattisesti myös leikkauskuvannot ja korkeuskäyrät.

 • 5. Määrien laskennat täydentävät kokonaisuuden

  CADMATIC GeoXY:n määrien laskentaominaisuudet mahdollistavat ohjelmiston hyödyntämisen myös maansiirtourakointiin liittyvissä mittauksissa. Laskentatyökaluilla saadaan laskettua kuvaan tuotetusta 3D-maastomallista niin pinnan ala kuin tilavuustiedotkin. Tilavuustiedot voidaan laskea joko verkkopinnan ja tason väliltä tai kahden verkkopinnan väliltä. Tuloksena saadaan kaivun määrä, täytön määrä ja haluttaessa neliölouhinnan määrä. Ohjelmisto ilmoittaa tulokset tekstimuotoisina arvoina ja merkitsee ne myös visuaalisesti kuvaan, mikäli käyttäjä näin haluaa.