Uutta ohjelmistorintamalla - CADMATIC 2023T2 -ohjelmistot on julkaistu

CADMATIC-ohjelmistojen 2023T2-versio on julkaistu kesäkuussa. Tutustu uudistuneisiin ohjelmistoihimme ja hyödynnä entistä tehokkaammat työkalut suunnitteluun ja projektien hallintaan. Näiden uudistusten myötä voit keskittyä olennaiseen ja saada aikaan entistä laadukkaampia tuloksia. 

Kehitämme jatkuvasti CAD-suunnittelu- ja tiedonhallintaohjelmistojamme, jotta voimme tarjota asiakkaillemme parhaat mahdolliset ohjelmistot sujuvaan ja luotettavaan suunnitteluun. Lue lisää ohjelmistojemme uusista ominaisuuksista ja ota haltuusi ajantasaiset työkalut.

Sähkö- ja automaatiosuunnitteluohjelmisto - CADMATIC Electrical

CADMATIC Electrical 2023T2:ssa piirikaavioiden suojalaitteista voi nyt luoda ryhmiä, mikä mahdollistaa tehokkaiden järjestelmien luomisen ja hallinnan. Lisäksi Symbolin valintaa on parannettu entisestään: käyttäjä voi nyt määritellä omia suosikkisymboleitaan ja valita symboleita myös muista kuvista, kuten suljetuista kuvista.

Rakennus- ja rakennesuunnitteluohjelmisto - CADMATIC Building

CADMATIC Building -ohjelmisto sisältää parannuksia ja laajennuksia luettelointitoimintoihin sekä projektin kerrosten monistamiseen liittyviin toiminnallisuuksiin. Lisäksi useita toimintoja on nopeusoptimoitu, etenkin hitaampien yhteyksien päässä olevien projektien käsittelyn osalta, kuten esim. verkon yli käytettävien levypalvelinten osalta.

LVIA-suunnitteluohjelmisto - CADMATIC HVAC

CADMATIC HVACista löytyy lukuisia uusia ja paranneltuja ominaisuuksia, kuten omat patterit, nousujen numerointi ja pikamitoitus. Energialaskennan omavaraisenergian laskentaan on lisätty tarkastukset omavaraisenergian kokonaismäärälle. Lisäksi projektin erilaisten energiatehokkuusratkaisujen vertailu on nyt mahdollista.

Varustelu- ja putkistosuunnitteluohjelmistot - CADMATIC Outfitting ja CADMATIC 3D Plant Design

Uudessa 2023T2:ssa Isometripiirustusten tekeminen on entistä helpompaa ja nopeampaa! Putkiston automaattista jakamista eri isometriryhmiin on parannettu ja ryhmien määrää voi lisätä tai vähentää yksi ryhmä kerrallaan. Lisäksi muutokset putken nimelliskoossa on nyt mahdollista saada näkymään isometripiirustuksissa. Myös aukkopyynnöt päivittyvät automaattisesti, jos aukon sisältämän malliobjektin kokoa tai sijaintia muutetaan.

Plant Modellerin ja eSharen yhteistoiminta on nyt entistä sujuvampaa. Plant Modeller osaa nyt avata markup-merkintöjä myös eSharen selainversioon, ja markup on välittömästi muokattavissa. Lisäksi Plant Modeller näyttää ilmoituksen, jos uusia merkintöjä on siirretty käyttäjän vastuulle.

Laitossuunnitteluohjelmisto - CADMATIC P&ID

Kaavio-objektien tietokenttien päivittäminen on entistä helpompaa ja nopeampaa, sillä nyt niitä voi muokata CADMATIC Process & Instrumentation Diagram -sovelluksen Properties-paneelissa. Paneelin voit kiinnittää sovellusikkunan reunaan tai siirtää vaikkapa toiselle näytölle.

Runko- ja rakennesuunnitteluohjelmisto - CADMATIC Hull

CADMATIC Hull Viewer käyttää nyt aivan uutta 3D-renderöintimoottoria. Uusi renderöintimoottori pystyy käsittelemään suurempia 3D-malleja, ja se piirtää mallit näytölle tarkemmin ja tehokkaammin. Tehokkaampi mallien renderöinti vie Hull-ohjelmiston askeleen kohti suunnittelua 3D-ympäristössä. Tämä parannettu Hull Viewer myös näyttää ja tuntuu enemmän CADMATIC Outfitting -ohjelmiston kaltaiselta.

Lisäksi uudessa 2023T2-versiossa voit nyt luoda vinoja tukilevyjä samansuuntaisten erityyppisten profiilien välille. Nämä profiilien väliset tukilevyt eivät ole osa varsinaista levyrakennetta, joten voit luoda niitä erityisen helposti ja nopeasti useita kerralla poikkileikkausnäkymässä.

Information Management - CADMATIC eShare

eSharessa mallit voidaan nyt jakaa alamalleihin, jolloin työskentely on entistäkin tehokkaampaa. Tämän uuden ominaisuuden ansiosta myös suurimpien mallien kanssa työskentely sujuu helposti. eShare App -sovelluksessa voit valita, ladataanko aloituksen yhteydessä yksi tai useampi alamalli koko mallin sijasta. Jos mallissa on linkki objektiin, jota ei ole missään ladatuista alamalleista, eShare tarjoaa automaattisesti ladattavaksi objektin sisältäviä alamalleja.

eGon hakuun on lisätty useita uusia ominaisuuksia. Voit käyttää pikahakua, tai jos haluat lisää vaihtoehtoja, voit käyttää laajennettua hakua etsiäksesi merkintöjä, Smart Point -informaatiopisteitä tai jopa eSharessa olevia dokumentteja.

Tutustu tarkemmin uudistuksiin

Lue lisää CADMATIC-ohjelmistoihin tulleista uudistuksista viimeisimmästä julkaisutiedotteesta (2023T2).