CADMATIC Building täyttää YTV 2012 -vaatimukset

Buildingiä voi nyt käyttää YTV:n mukaisissa rakennesuunnitteluprojekteissa

Posted on September 30, 2019

CADMATIC Building -ohjelmistoa voi käyttää YTV:n (Yleiset tietomallivaatimukset) mukaisissa rakennesuunnitteluprojekteissa. Tutustu CADMATIC Building -selosteeseen, YTV Yleiset tietomallivaatimukset 2012.
 

YTV 2012 CADMATIC Building -ohjelmistossa

Yleiset

 • CADMATIC Building on IFC 2x3 cv 2.0 -sertifioitu ohjelmisto
  • Sertifikaatti IFC 2x3, Coordination View 2.0 – Export Structural
  • Arkkitehtipuolella sertifiointia ei ole suoritettu.
 • Tuottaa natiivimallin drw- tai dwg-muodossa.
 • Mittayksikkö ja koordinaatisto
  • Mittayksikkönä millimetrit
  • Positiivinen koordinaatisto (suunnittelijan määrättävissä)
  • Natiivimalli lähellä origoa (suunnittelijan määrättävissä)
   • IFC-malliin koordinaatisto voidaan määrätä suunnitelman vaatimusten mukaisesti.
  • Mittatarkkuudet määrää suunnittelija
 • Mallinnustyökalut
  • Omat työkalut eri rakennusosille
   • Pääosa rakennusosista voidaan tuottaa CADMATIC Building -ohjelmiston työkaluilla.
   • Osat, joille ei ole ohjelmallista toimintoa, voidaan tuottaa itse mallintaen tai hyödyntäen muualta saatua rakennusosamallia, joka voidaan tyypittää IFC-tiedoilla ja saadaan siten myös IFC-malliin.
 • Rakennukset ja kerrokset
  • CADMATIC Building käsittelee projektia rakennuksina ja kerroksina. Kutakin rakennuksen kerrosta vastaa oma kuvatiedosto (suunnitelma).
 • Osilla on yksilölliset tunnisteet (guid) jotka säilyvät läpi projektin.
 • Mallien julkaisu
  • Dokumentit, natiivimalli sekä IFC-malli voidaan julkaista yhdessä tai erikseen.
  • IFC-mallia ei automaattisesti pakata, pakkaus zip-tekniikalla.

Mallit

 • CADMATIC Buildingillä voidaan pienin poikkeuksin tuottaa kaikki YTV 2012 (osa 1, osa 2, osa 4 ja osa 5) mukaiset mallit (ja niiden tasot)
  • Pääosin kaikki mallien vaatimat osat voidaan mallintaa osakohtaisella toiminnolla. Muutamien poikkeuksien osalta voidaan kuitenkin joutua käyttämään suunnittelijan tekemää mallinnusta. Tällaisia ovat:
   • Koristeaiheet (esim. rakennussuojelulliset vaatimukset)
   • Julkisivuvarusteet ja kattoikkunat
   • Kaltevat seinät
   • Kattoristikoiden läpivientivaraukset
   • Anturan, peruspilarin ja perusmuurin raudoitukset
   • Teräskokoonpanot
  • Seinien keskinäisiä liityntätietoja (Connection) ei määritetä IFC-malliin.
 • CADMATIC Buildingillä voidaan tuottaa kaikki YTV 2012 mukaiset piirustukset.
  • Luovutus joko drw-, dwg- tai PDF-formaatissa