Julkaisutiedote 21.1.2020

Tiivistelmä

CADMATIC Electricalista, HVACista ja Buildingistä on julkaistu uudet revisiot 21.1.2020. Revisiossa tuotteiden nimet muuttuivat CADMATIC-brändin mukaisiksi.

  • CADMATIC Electrical 18-version seitsemänteen revisioon tuli lukuisia uusia ominaisuuksia. Tietokantarakenteet kuitenkin säilyvät entisellään, eikä projektikantoja tarvitse erikseen päivittää. Isoimmat uudistukset liittyvät projektimaisuuteen ja projektien hallintaan, leikepöytä- ja apuprojekteihin sekä I/O-toimintoihin.
  • CADMATIC HVACista 18.0.10-revision suurimmat uudistukset/muutokset on tehty Reikä- ja Suodata -toimintoihin, Tilojen ilmatietojen määrityksiin sekä Ovirako- ja Liesikuputoimintoihin.
  • CADMATIC Buildingin 18.0.8-revisio sisältää CADMATIC brändi-muutosten lisäksi runsaasti myös muutoksia ja uusia ominaisuuksia.

Electrical

CADMATIC Electrical 18-version seitsemäs revisio julkaistiin 21.1.2020. ”CADS is now CADMATIC” -brändimuutoksen lisäksi ohjelmistoon tuli lukuisia uusia ominaisuuksia, pienistä korjauksista isoihin kokonaisuuksiin. Tietokantarakenteet kuitenkin säilyvät entisellään, eikä projektikantoja tarvitse erikseen päivittää. Isoimmat uudistukset liittyvät projektimaisuuteen ja projektien hallintaan, leikepöytä- ja apuprojekteihin sekä I/O-toimintoihin.  

1. Projektimaisuuteen useita parannuksia

1. Projektin aloitus entistä joustavampaa

Projektin aloitukseen tuli uusia mahdollisuuksia, sillä projektin voi nyt aloittaa helpommin myös tietokantapäässä, ilman kuvan luontia. Jatkossa, kun projektia luodaan, käyttäjä voi aina itse valita käytettävän pohjaprojektin. Oletusarvoilla projekti syntyy oletusprojektin pohjalta kuten ennenkin.  Uusi projektin luonti näyttää käyttäjälle selkeämmin sen, mihin ja minkä pohjalta projektia ollaan luomassa. 

Projektin luonti -ikkuna CADMATIC Electricalissa.

Projektikansiossa olevat, käyttäjän itse luomat alikansiot, kuten esim. raporttipohjat, kopioituvat haluttaessa myös uuteen projektiin.

Ohjelmiston luomat ja käyttämät alikansiot kopioituvat aina, eikä siihen voi käyttäjä vaikuttaa.

2. Projektin symbolit talteen projektille

Ohjelmiston käyttämiä alikansioita ovat esimerkiksi projektin symbolit. Projektin asetuksissa voi määrittää sen, mitä symboleita kopioidaan projektikansioon. Näin myös mahdolliset omat symbolit kulkevat jatkossa projektin mukana.

Projektin symbolien haku CADMATIC Electricalissa.

Symbolia haetaan ensin kaikista symbolihakemistoista. Jos symbolia ei näistä hakemistoista löydy, etsitään vielä projektin alta. Eli projektikansio on viimeinen kansio, josta symbolia etsitään. Tämä mahdollistaa omien symbolien luonnin omalle koneelle ja näiden jakelun projektin kautta muille käyttäjille. Symbolia nimettäessä on varmistettava, ettei samannimistä symbolia löydy normaaleista symbolihakemistoista.

Symbolihakemistojen polut on myös uudistettu. Symbolihakemistojen yhteenlaskettu pituus voi olla yli 259 merkkiä.

3. DB-työkalun käyttöliittymämuutokset

Projektin asetukset on jaettu nykyisin asetuksiin ja yleistietoihin. Yleistietoihin voidaan nykyisten kohdetietojen lisäksi lisätä projektille myös lisätietoja vastaavasti, kuin tähän asti on ollut mahdollista muille projektin objektityypeille. Projektin tietojen lisäys kuvaan onnistuu projektipuun kontekstivalikosta. 

Projektin asetukset CADMATIC Electricalissa.

Uusien toiminnallisuuksien myötä, tehtiin DB Työkalun käyttöliittymään myös muita muutoksia. Vanha Toiminnot-työkalurivi jaettiin Toiminnot ja Hallinta-osioihin. Aloitus-työkaluriviin jäi vain aktiiviseen projektiin liittyvät toiminnot. Tiedosto-sivu puolestaan otettiin tässä yhteydessä paremmin käyttöön ja sinne lisättiin useita hyviä ominaisuuksia, kuten:

  • Uuden projektin luonti
  • Olemassa olevan projektin avaus ja tähän viimeksi käytettyjen projektien muisti
  • Aktiivisen projektin tiedot

Käyttöliittymän asetukset ja SQL Server projektien hallinta löytyy jatkossa vain täältä.

Käyttöliittymän asetukset ja SQL-serverin tiedot CADMATIC Electricalissa.

2. Leikepöytäprojekti mahdollistaa massakopioinnin

Leikepöytäprojektin avulla voit kopioida projektin osia projektin sisällä tai projektista toiseen. Jonkin piirin tai esim. moottorilähdön monistaminen useaksi kopioksi onnistuu siis varsin helposti ja tehokkaasti. Tuontivaiheessa päästään määrittämään miten asioita tuodaan ja miten tunnuksia juoksutetaan. Myös se, mitä ollaan tuomassa, näytetään tuontidialogissa jo ennen kuin tuonti käynnistetään. Näet siis selkeästi mitä on syntymässä.

Leikepöytäprojekti on tilapäinen ja se ylikirjoitetaan aina sinne kopioitaessa, kuten Windowsin leikepöytäkin. Mikäli leikepöytäprojektissa on sisältöä, voidaan se tuoda kohdeprojektiin omalla toiminnolla. 

Tuo leikepöytä -toiminto CADMATIC Electricalissa.

Voit tallentaa tarvitsemasi projektin osat apuprojektiksi

Mikäli haluat kasata isompia kokonaisuuksia, ennen niiden tuomista aktiiviseen projektiin, voit hyödyntää apuprojekteja. Apuprojekti on käyttäjän sovellushakemistoon halutulla nimellä tallennettu projekti, jota voi muokata normaalisti tietokantatyökaluilla. Kun leikepöytäprojekti on tilapäinen, voi apuprojekteja puolestaan tallentaa käyttäjän koneelle myöhempää käyttöä varten.

Käyttäjän itselleen tallentamat projektit löytyvät Apuprojektit-napin alta. Apuprojekteja myös hallinnoidaan samasta paikasta; apuprojekteja voi muokata, tuoda halutun apuprojektin aktiiviseen projektiin sekä poistaa turhia apuprojekteja.

Apuprojektien tallennus CADMATIC Electricalissa.

Apuprojektin muokkaukseen käytetään normaaleja DB Työkalun toimintoja. Avatun apuprojektin erottaa normaalista projektista puun projektikuvakkeesta ja projektin nimestä. 

Lue lisää leikepöytä- ja apuprojekteista sekä objektien yhdistämisestä myCADMATIC-verkkopalvelustaVoit myös kysyä lisätietoja Leikepöytä-toiminnallisuuden hyödyntämisestä Senior Application Specialist Toni Hirvoselta, toni.hirvonen@cadmatic.com  

3. I/O-uudistus

I/O-uudistuksen ensimmäisessä vaiheessa on toteutettu muutoksia käyttöliittymiin ja toimintatapoihin, kuitenkin sillä ajatuksella, että muutokset eivät edellytä tietokantarakenteen muutosta ja yhteensopivuus vanhojen kuvien kanssa säilyy.

Uusi I/O-kortti -ikkuna CADMATIC Electricalissa.

Uudistuksen tavoitteena on ollut selkeyttää I/O-pisteiden, -laitteiden ja -kanavien luontia ja hallintaa. Uuden revision myötä I/O-kortteja voi luoda helposti suoraan kuvassa, ilman korttimäärittelyn luontia Configuration-työkalussa. I/O-kortin kanavat voi myös sijoittaa kuvaan yksitellen kuten ennenkin, tai sen voi tehdä uudella toiminnolla, mikäli koko kortti halutaan esittää yhdellä symbolilla.

I/O-korttien luonti projektipuussa.

I/O-kortti näkyy laitepuussa, kuten muutkin laitteet. Sen alla näytetään myös kyseisen kortin kanavat. Kanavilla näkyy tieto siitä, onko se vapaa, käytössä, vai onko kanavaan kytketty useampia I/O-pisteitä.

I/O-pisteille on luotu oma puunäkymä, joko piireittäin tai sijainneittain ryhmiteltynä. Tässä puussa puolestaan näytetään I/O-pisteet ja tieto, onko kyseinen piste kytketty johonkin kanavaan, vai onko kytkentä vielä tekemättä.

I/O:t projektipuussa.

Käyttö on siirretty hyvin pitkälle näiden puiden kontekstivalikoihin, josta voidaan tehdä mm. I/O-pisteiden kytkentä haluttuun kanavaan. Kytkemättömät I/O-pisteet näkyvä myös laitteet puussa NO_CARD nimisen laitteen alla. I/O-kortti tyyppisen laitteen ominaisuudet dialogiin on tullut myös uusi välilehti: I/O-kanavat.

Kaikki nämä yhdessä vievät I/O-hallintaa nyt jo suuren harppauksen parempaan suuntaan.

HVAC

CADMATIC HVACista on julkaistu 21.1.2020 uusi 18.0.10-revisio, jonka myötä CADS Hepacin nimi muuttui CADMATIC HVACiksi. Uuden nimen ja ulkoasun uusien värien alta löytyy kuitenkin vanha tuttu ohjelmisto uusilla revisiopäivityksillä höystettynä. Päivityksen voi siis tehdä ihan vastaavasti kuten aiemminkin, ja työt voivat jatkua normaalisti siitä mihin aiemmalla revisiolla on jäänyt.

Revision suurimmat uudistukset/muutokset on tehty Reikä- ja Suodata -toimintoihin, Tilojen ilmatietojen määrityksiin sekä Ovirako- ja Liesikuputoimintoihin.

Uudet tuotteistukset HVACissa

CADMATIC HVACin revisiossa on vanhaan tuttuun tapaan mukana myös tuotteistuksia. Flexitin ja Valloxin koneiden IV-koneita on päivitetty. FläktWoodsin päätelaitteisiin on lisätty uusi LUMI/LUMO -päätelaite ja säätöpelteihin on päivitetty lisäkokoja ULSA/ULDA -pelteihin. Lisäksi Aurelia lattialämmityksen lattialämmitysjakotukki on päivitetty.

Uudet ja muuttuneet ominaisuudet CADMATIC HVACissa

1. Reikätoiminto uudistui

Reikätoiminnossa voi nyt poimia tietoja kuvassa jo olevista kanavista ja putkista. Samalla reiän paikka lukittuu automaattisesti valittuun putkeen tai kanavaan, jolloin reiän sijoitus on helpompaa ja nopeampaa. Reiälle voi antaa kasvatusmitan, jolla poimitun reiän kokoa voi tarvittaessa kasvattaa.

Reikätoiminnossa voi poimia tietoja kuvassa jo olevista kanavista ja putkista.

2. Suodata-toimintoon viitetyyli

Suodata-toimintoon on lisätty uutena ominaisuutena Viitetyyli, jolloin kuvasta on esim. helppo valita kaikki päätelaitteiden tekstit ja tarvittaessa muuttaa niiden käyttämää mitoitustyyliä ja/tai viitetyyliä.

Suodata-toiminto CADMATIC HVAC:issa.

3. Ovirako- ja liesikuputoiminnot uudistuivat

Ovirako- ja Liesikuputoiminnot on uudistettu ja ne käyttävät samaa sovellusobjekti-tekniikkaa kuin iv-kanavatkin, jolloin esimerkiksi niiden käytettävyys ja muokkaukset helpottuvat entisestään. Kummassakin toiminnossa käyttäjä voi tarvittaessa muokata tekstiä ja esitystapaa. 

Ovirako- ja liesikuputoiminnot CADMATIC HVAC:issa.

Building

CADS House on nyt CADMATIC Building. Ohjelmisto on kuitenkin toiminnaltaan sama kuin aiemminkin ja sen kehitystyö jatkuu entiseen tapaan, saman kehitysporukan voimin. CADMATIC Buildingin 18.0.8-revisio julkaistiin 21.1.2020. Revisio sisältää CADMATIC brändi-muutosten lisäksi runsaasti myös muutoksia ja uusia ominaisuuksia. 

1. Leikkaustoiminto on uudistettu kokonaan

Building-sovelluksessa aiemmin ollut leikkaustoiminto tuotti leikkauksen arkkitehtimallista, nyt uudistetulla toiminnolla leikkauksen saa kaikista pohjakuvaan määritetyistä osista, siis myös rakenneosista. Leikkaukset voi tuottaa yhdestä kuvasta, kerrosrajauksin muodostetuista kerroksista sekä kerrostiedostoin muodostetuista kerroksista.

Toiminnon käyttöliittymän avulla voi määrittää osatyyppikohtaisesti sen, mitä kaikkea leikkauksessa halutaan näyttää ja myös mitä merkintöjä leikkaukseen halutaan merkittävän. Leikkaus muodostuu kuvaan symboliksi ja sitä voi päivittää, mikäli leikkauskohtiin on tullut muutoksia tai esimerkiksi korkomaailma on muuttunut.

Leikkaustoiminto CADMATIC Buildingissä.

2. Lujabetonin laattoja laattavalikoimaan

Laattatoiminnon laattavalikoimaan on lisätty Lujabetonin ontelolaatat sekä Luja-Superlaatat. Nämä uudet laatat ovat käytettävissä samaan tapaan kuin aiemminkin ohjelmistossa olleet laattatyypit ja ne generoituvat myös leikkauksiin, 3D-malliin, IFC-malliin sekä luetteloituvat lomakkeisiin.

Lujabetonin laattavalikoima CADMATIC Buildingissä.

3. Tasorakenne puuelementiksi

Tasorakenne-toiminnallisuutta on laajennettu siten, että tasorakenteesta voi nyt tuottaa myös rakenteellisen puuelementin. Uusi toiminnallisuus mahdollistaa helpon tavan suunnitella puurakenteisia välipohjia tai yläpohjia. Vaikka taso olisi kalteva, rakenne suunnitellaan aina tason suuntaisesti, jolloin suunnittelu on helppoa. Muodostettu elementti kirjautuu myös IFC-malliin.

Uudistettu tasorakenne CADMATIC Buildingissä.

4. Betonilaatat uudistuivat

Betonilaattojen, kuten ontelolaattojen, määritykseen on lisätty mahdollisuus asettaa laatta-alueen kavennus aiemman päätyjen tuelle menevän mitan tapaan. Osoitettua laatta-aluetta siis pienennetään pyydetyn arvon verran, esimerkiksi paikallavalukaistoja varten.

Eristetyille laatoille voi syöttää myös eristeen laadun. Tieto kirjautuu myös laattalomakkeeseen.

Reikätoimintoon on lisätty mahdollisuus antaa reiälle/syvennykselle nimitys. Näin esimerkiksi sähköuraa kuvaavat syvennykset voidaan merkitä SUR-merkinnällä. Mahdollinen nimitys kirjautuu myös laattalomakkeeseen.

Betonilaatat CADMATIC Buildingissä.

5. Betonielementtitoiminnot laajentuivat

Betoniseinäelementin raudoitteille on lisätty vaihtoehtoinen mahdollisuus esittää raudoitteet erillisen raudoitelomakkeen sijaan elementin päälomakkeessa. Suunnittelija voi valita raudoitteiden esitysvaihtoehdon elementtikohtaisesti.

Betonielementtilaatalle on lisätty aiemmin jo betoniseinäelementillä olleet sähköistystyökalut. Toiminnoilla voidaan määrittää elementtiin tarvikkeet, kuten rasiat ja varaukset, sekä putkitus. Sähköosat kirjautuvat myös IFC-malliin.

Raudoitteet CADMATIC Buildingissä.

6. IFC-toiminnot uudistuivat

IFC-vienti -toimintoa on laajennettu. Seinien osalta on lisätty yhtenä seinäkokonaisuutena kirjaamisen lisäksi toinen vaihtoehtoinen tapa, jossa kukin seinän rakennekerros kirjataan omana seinänään ja nämä kerroksista muodostetut seinät muodostavat kokoonpanon (eli nk. assembly).

Julkisivuvarusteille (tikkaat, räystäskourut jne.) on toteutettu IFC-vienti. IFC-malliin vietävät osat luetaan kuvaan tehdystä 3D-mallista ja kohdistetaan automaattisesti pohjakuvasta luettuihin muihin osiin.

IFC-toiminnot CADMATIC Buildingissä.

Seinien, tasorakenteiden ja betoniprofiilien IFC-guidien (guid=yksilöllinen tunniste) käsittelyä on parannettu. Jos käyttäjä on tehnyt suunnitelmasta IFC-mallin ennen betonielementin määrittämistä (siis vienyt malliin pohjakuvaseiniä, tasorakenteita tai betoniprofiileja) saavat osat guidin. Aiemmin tätä guidia ei hyödynnetty, kun tiedot luettiin pohjakuvaelementistä elementin geometriaksi. Nyt sama IFC-guid siirtyy tiedoksi myös elementille, jolloin esim. seinästä muodostettu betonielementti saa automaattisesti saman guidin kuin seinä, josta elementti muodostettiin. IFC-vienti tarkastaa ettei samaan malliin viedä samalla guidilla olevia seiniä ja elementtejä. Jos molemmat löytyvät, viedään malliin vain elementti. 

7. Laajennuksia julkisivutoimintoihin

Julkisivujen generointiin on lisätty mahdollisuus saada maanpinta näkymään korkeuskäyrien määräämään korkoon. Korkeuskäyriä etsitään käyttäjän määräämältä etäisyydeltä rakennuksen reunoista ja maanpinnan muoto piirretään löytyneiden käyrien avulla kaarimaisesti.

Julkisivuvarusteista löytyviin tikastoimintoihin on lisätty mahdollisuus määrittää tikkaan alapään lyhennysarvo, joka helpottaa tikkaan määrittämistä halutulle etäisyydelle maan pinnasta. Samalla tikkaisiin on lisätty mahdollisuus määrittää halutun korkuinen kiipeilyeste. Vastaavat laajennukset on toteutettu myös 3D-tikkaisiin. 

Julkisivut CADMATIC Buildingissä.

8. Tilojen muodostukseen automatiikkaa

Tilan määritykseen on lisätty mahdollisuus muodostaa tila valitsemalla tilaa rajaavat pohjakuvaseinät. Toiminto muodostaa osoitettujen seinien avulla tilarajauksen ja kirjaa automaattisesti myös rakenne- ja aukkotiedot tilalle.

Tilojen muodostus CADMATIC Buildingissä.

9. Tiskipöytä tietomallikelpoiseksi

Vesikalustetoiminnoista löytyvä parametrinen tiskipöydän määritys -toiminto on uudistettu kokonaisuudessaan. Uudella toiminnolla määritetty tiskipöytä generoituu automaattisesti myös 3D ja IFC-malleihin.

Tietomallikelpoinen tiskipöytä CADMATIC Buildingissä.