Julkaisutiedote 2020T2 (18-versio)

Tiivistelmä

CADMATIC Electricalista, HVACista ja Buildingistä on julkaistu uusi 2020T2-versio 1.6.2020. 

 • Electricalin 18.0.8-versio tuo mukanaan uudistuksia niin objektien etsintään, tarkistamiseen kuin dokumenttien vertailuun. Uutena ominaisuutena Electricaliin on tullut modulaarinen generointi, joka mahdollistaa uuden tavan tuottaa suunnitelmia.
 • HVACin 18.0.11-versio on tehty muutoksia esimerkiksi IFC-tyypitä -toimintoon, reikävarauksien tietojen määritykseen, HVAC-tulostukseen sekä kanavan piirtoon.
 • Buildingin 18.0.9-versio on tehty uudistuksia niin porrastyökaluihin kuin kattoristikoiden määritykseenkin. Lisäksi mm. paikallavalettavien rakenteiden suunnitteluun on lisätty uusia työkaluja, betonilaattoihin on lisätty uusia ominaisuuksia ja betoniseinäelementteihin lisätty asennustarvikkeet.

Electrical

CADMATIC Electrical 2020 T2 (18.0.8) -revisio on ilmestynyt 1.6.2020. Revisio toi mukanaan uudistuksia niin objektien etsintään, tarkistamiseen kuin dokumenttien vertailuunkin. Uutena ominaisuutena Electricaliin on tullut modulaarinen generointi, joka mahdollistaa uuden tavan tuottaa suunnitelmia. Revisiossa on julkaistu myös ensimmäiset toiminnallisuudet integraatioista muihin CADMATIC-tuotteisiin. Tässä vaiheessa mukana on kaapelien vienti reititystä varten sekä dokumenttien eShare-julkaisun rajapinta.

Etsi ja tarkista -toiminnallisuus parantaa objektien etsimistä Electricalissa

Uuden revision myötä Electricaliin tuli uusia toimintoja erilaisten objektien etsimiseksi. Näkyvin näistä on Electricalin Projektipuuhun ilmestynyt Etsi-välilehti. Toiminto pitää sisällään erilaisia aputoimintoja niin objektien etsimiseksi, kuin myös käyttäjän oman valintalistan luonti- ja tarkastelumahdollisuuden. Muutkin uudet ominaisuudet tukevat Projektipuuta.

Tarkistatoiminnot uudistuivat

Toiminnon valikossa olevat tarkistustoiminnot vaihtelevat sovelluksittain ja listaan on otettu mukaan yleisimmät tarpeet. Osa toiminnoista on vanhoja, vaikkakin uudistettuja, osa täysin uusia toiveita asiakkailta. Valikon ensimmäinen Käyttäjän valintalista löytyy kaikista sovelluksista.

Electricalin Tarkista-toiminnot uudistuivat

Tarkistustoiminnot listaavat aina ajetun tarkistuksen löytämät objektit puumaiseen listaukseen. Tarkistus ajetaan aina koko projektille, mutta käyttäjä voi omalla valinnalla suodattaa listaan vain kuvassa esiintyvät objektit. Tämä ominaisuus on hyödyllinen etenkin silloin, kun halutaan keskittyä kuvasta löytyneisiin tilanteisiin ja niiden korjauksiin.

Listan objekteja voi asettaa tartuntamuokkaukseen, näyttää kuvasta, näyttää objektipuusta tai viedä käyttäjän valintalistaan joko työkalun napeilla tai puun kontekstivalikosta löytyvillä toiminnoilla. Esimerkiksi kytkemättömän kaapelin Näytä puussa-komento näyttää saman kaapelin Kaapelityyppi-puussa, jonka kontekstivalikosta löytyy lisää toiminto ko. kaapelin muokkaukseen.

Tarkistustoiminnot listaavat tarkistuksen löytämät objektit puumaiseen listaukseen.

Erotuksena vanhoihin toimintoihin, listan objekteja ei korosteta automaattisesti. Tarvittaessa objektit voidaan näyttää kuvasta ja sen voi tehdä uudelleen milloin vain. Tämä helpottaa ongelmien korjausta, sillä näin näyttökertojen välissä löydetyn ongelman voi korjata. Samalla kyseisen objektin voi kuitata tai poistaa puusta, ja näyttää uudelleen jäljelle jääneet objektit.

Käyttäjän valintalista kaksisuuntaiseksi

Käyttäjän valintalista on ollut jo aikaisemmin DB-työkalussa. Nyt toiminnallisuus on uudistunut ja laajentunut kaksisuuntaiseksi. Jatkossa valintalistalle voi lisätä objekteja joko kuvasta, Etsi-puusta tai DB-työkalusta. Valintalistalle vienti on lisäystyyppinen ja sen voi tyhjentää halutessaan. Aikaisemmin vienti aina myös tyhjensi listan. Uuden toiminnon avulla käyttäjä voi siis kasata monipuolisemmin oman valintalistan haluamillaan tavoilla.

Suodatettuja objekteja voi etsiä Etsi-puun avulla.

DB Työkalun Luoja ja Muokkaaja -kenttiin on lisätty sen käyttöä helpottava suodatus ajan mukaan. Näin käyttäjä voi helposti suodattaa kaikki tietyn ajankohdan jälkeen lisäämänsä tai muuttamansa objektit DB-työkalussa. Suodatetut objektit voi viedä käyttäjän valintalistalle, jolloin niitä voi etsiä kuvista uuden Etsi-puun avulla. Jatkossa käyttäjä voi siirtää minkä tahansa DB Työkalussa tehdyn (suodatuskombinaation avulla syntyneen) listauksen CAD-ohjelman puolelle etsimistä ja tarkistamista varten.

Vertaile dokumenttien versioita

Dokumenttipuuhun on lisätty dokumenttien vertailutyökalu. Toiminnon avulla käyttäjä voi verrata kahta vapaasti valittua tiedostoa, käytännössä siis saman dokumentin kahta eri versiota. Tulos näytetään pdf-dokumenttina, jossa lisääntyneet asiat on merkitty vihreällä ja poistuneet punaisella, lisäksi kaikki muutokset on korostettu. Lopputuloksena saadaan siis havainnollinen kuva, esimerkiksi viitekuva kahden eri revision muutoksista.

Vaikka toiminto käynnistyy dokumenttipuusta ja vertailtavana dokumenttina on valittu dokumentti, käyttäjä voi valita tiedostot vapaasti. Vertailtavana parina voi olla niin ikään DRW/DWG-kuvia, Excel-taulukoita kuin jo tulostettuja PDF-tiedostojakin. DRW-PDF -kombinaatio toimii etenkin silloin, kun halutaan vertailla aktiivista työdokumenttia edelliseen PDF-julkaisuun, esim. kun halutaan tarkistaa, onko kaikki muutokset muistettu merkitä muutosnuolin.

Eri versioissa tehdyt muutokset näkyvät selkeästi.

Modulaarinen generointi

Vanhan Excel-generoinnin rinnalle on julkaistu uusi tapa tuottaa suunnitelmia, modulaarinen generointi. Kun Excel-generointi on äärimmäisen joustava ja nopeasti käyttöönotettava toimintatapa, rajoittuu se kuitenkin vain CAD-kuvien luontiin generoimalla. Modulaarisessa generoinnissa moduuli (pohjakuva) voi sisältää myös tietokantadataa. Jokainen moduuli on siis ikään kuin itsenäinen projekti. Näitä moduuleita kopioidaan ja siten synnytetään lopputuotteena älykäs projekti CAD-kuvineen ja raportteineen (osaluettelot, kaapeliluettelot, kytkentäluettelot, jne). Moduulien generointiin tarvittavat lähtötiedot kerätään Exceliin, jonka perusteella generointi suoritetaan.

Modulaarinen generointi tuo Excel-generoinnista tutun toimintatavan osaksi älykkäiden projektien tekoa. Moduulien kautta käyttäjä voi vakioida tiettyjä kokonaisuuksia sekä yhdenmukaistaa toimintatapoja. Tavoitteena on toistuvan massan kopioiminen kaikkine tietoineen (tuotetiedot, lisätiedot, kilvet jne.). Syntyneen projektin laaduntarkistuksiin voidaan käyttää täysin samoja tietokantatoimintoja, kuin jos kuvat olisi kaikki kopioitu manuaalisesti tai tuotettu perinteisin menetelmin.

Modulaarisen generoinnin työkalurivi.
Ota modulaarinen generointi käyttöön
Vaikka toiminto onkin helppokäyttöinen, autamme mielellämme sen käyttöönotossa parhaan hyödyn ja nopean käyttöönoton takaamiseksi. CADMATICin konsultoinnin aikana käydään yhdessä läpi toiminnon mahdollisuudet ja mitä asioita teillä kannattaa automatisoida ja minkälaisia moduuleita teille kannattaa luoda. Tämä viisaus löytyy varmasti helpoiten meiltä yhdessä.

Tuloksena syntyy teidän yrityksen vakioitu toimintatapa, johon uusien kavereiden sisäänajo on helpompaa ja tuotantoputkesta ulos tuleva materiaali on tasalaatuisempaa. Menestyksekäs ja laaja toiminnon käyttö voi vaatia omien toimintatapojen uudelleenmiettimistä, mutta onko parempaa syytä kuin suunnittelun laadun ja tehokkuuden parantaminen? Mikäli haluat tietää lisää, ota yhteyttä Toni Hirvoseen, toni.hirvonen@cadmatic.com

Integraatiot muihin CADMATIC-tuotteisiin

Revisiossa julkaistaan myös ensimmäiset toiminnallisuudet integraatioista muihin CADMATIC-tuotteisiin. Tässä vaiheessa mukana on kaapelien vienti reititystä varten sekä dokumenttien eShare-julkaisun rajapinta.

Muita pienempiä parannuksia

Revisio sisältää paljon myös pienempiä parannuksia useilla osa-alueilla sekä myös virheenkorjauksia. Näistä parannuksista käyttäjälle näkyvimpiä ovat:

 • Korkojen merkintä: Merkittävä korko (suhteellinen vai absoluuttinen) voidaan jatkossa valita merkintäkohtaisesti
  Korkojen merkintä CADMATIC Electricalissa.
 • Sovelluskohtaiset piirustuspohjat: Projektin asetuksissa voidaan kertoa oletuspohja eri sovelluksille
  CADMATIC Elexctricalin projektin asetuksissa voidaan kertoa oletuspohja eri sovelluksille.
 • Kilpimääritykseen on lisätty tuki ryhmien tiedoille

HVAC

CADMATIC HVACista on julkaistu uusi 2020 T2 (18.0.11) -revisio 1.6.2020, jossa on tehty pieniä muutoksia esimerkiksi IFC-tyypitä -toimintoon, reikävarauksien tietojen määritykseen, HVAC-tulostukseen sekä kanavan piirtoon.

 • IFC-tyypitä osa -toimintoon on lisätty mahdollisuus tyypittää verkkopintoja 3D-symbolien lisäksi.
 • Reikävarauksen läpivientikentän arvo on uudessa revisiossa mahdollista jättää aiemmasta poiketen tyhjäksi.
 • HVAC tulostus -toiminnon tarran päivämäärän syötön käytettävyyttä parannettu.
 • IV-piirtoon lisätty tarkastus käytössä olevasta asetusryhmästä, eli tarvittaessa oikea asetusryhmä sytytetään automaattisesti.
 • Kanavien piirron toleranssia on myös hiukan kasvatettu, mikä helpottaa piirtoa projekteissa, joissa koordinaatiston kulmaa joutuu vaihtamaan.

Lisäksi kontekstivalikoihin on lisätty uusia valintoja, joiden avulla esim. kaikkien samanlaisten tekstien tai päätelaitteiden valinta kuvasta on vieläkin helpompaa.

HVAC:in kontekstivalikoihin on lisätty uusia valintoja, joiden avulla esim. kaikkien samanlaisten tekstien tai päätelaitteiden valinta kuvasta on vieläkin helpompaa.

Tuotteistukset

Revisiossa on mukana useita tuotteistuksia. IV-koneiden päivityksiä on Flexitin koneissa. Climeconin päätelaitteisiin on lisätty uusia päätelaitteita: CLIK-S, FINO, HALO ja VIVA. Vilpeltä lisättiin uusia päätelaitteita: Wive, FLOW XL, 2XL ja 3XL sekä uusia kokoja VILPE IO-päätelaitteesta. Lisäksi Vilpeltä lisättiin uusia huippuimureita Huippuimuri -toimintoon. Lattialämmitysjakotukkeja ja putkisarjoja lisättiin Aurelialta ja Onepipeltä.

Revisiossa on mukana useita tuotteistuksia: Flexit,Climecon, Vilpe, Aurelia ja Onepipe.

Building

CADMATIC Buildingistä on julkaistu uusi 2020 T2 (18.0.9) -revisio, jossa uudistuksia on tehty niin porrastyökaluihin kuin kattoristikoiden määritykseenkin. Lisäksi mm. paikallavalettavien rakenteiden suunnitteluun on lisätty uusia työkaluja, betonilaattoihin on lisätty uusia ominaisuuksia ja betoniseinäelementteihin lisätty asennustarvikkeet.

Porrastyökalut uudistettu kokonaisuudessaan

Building-sovelluksen aiemmat porrastyökalut on korvattu täysin uudella toiminnallisuudella. Uusi toiminnallisuus mahdollistaa useita porrasmuotoja ja näiden yhdistelmiä. Portaat syntyvät niin pohjakuvaan, leikkaukseen, 3D:hen kuin IFC-malliinkin. Tietomallitarpeiden vuoksi portaiden mittatiedot ovat määritettävissä hyvinkin yksityiskohtaisesti. Portaiden kaiteina käytetään Building-sovelluksessa aiemminkin olleita kaiteita. Kaidetyyppeihin on kuitenkin tässä yhteydessä lisätty vaihtoehto pelkkä käsijohde.

CADMATIC Buildingin porrastyökalut on uudistettu kokonaisuudessaan.

Kattoristikoiden määritys uudistettu

Kattoristikoiden määrittely toiminto on uudistettu vastaamaan tämän päivän kattojen muotovaatimuksia. Nyt toiminnolla on mahdollisuus määritellä ristikko esimerkiksi murretulle harjakatolle. Ristikon tiedot syötetään uudessa käyttöliittymässä. Tietoja voidaan poimia myös pohjakuvasta tai aiemmin tehdystä ristikkolomakkeesta. Samalla on uudistettu myös ristikkolomakkeen tuottaminen, joka on mahdollista siis tuottaa tällä samalla toiminnolla, esimerkiksi poimien tiedot pohjakuvaan määritetystä ristikosta. Uudella toiminnolla tuotetut ristikot piirtyvät 3D ja IFC-malliin levymäisinä. Ristikoihin on mahdollista määrittää pakolliset läpivientikohdat reikätoiminnolla.

CADMATIC Buildingin kattoristikoiden määritys on uudistettu.

Paikallavalettavien rakenteiden suunnitteluun uusia työkaluja

Arkkitehtipohjakuvaseinille on lisätty toiminnallisuus, jolla seinästä voidaan muodostaa rakenneseinä. Jos rakenneseinä on betonirakenteinen, voidaan seinän rakennekerroksille määritellä myös raudoitetiedot. Raudoitetiedot saadaan näkyviin myös raudoitelomakkeisiin. Rakenneseinä kirjautuu IFC-malliin, huomioiden myös seinälle mahdollisesti määritetyt raudoitetiedot (edellyttäen kuitenkin, että raudoitteet on viety myös lomakkeeseen).

Paikallavalettavien rakenteiden suunnitteluun on tehty uusia työkaluja CADMATIC Buildingissä.

Vastaavasti myös betoniprofiileille voidaan määrittää paikallavaluraudoitus. Perusraudoitus määritetään käyttöliittymässä ja piirretään lomakkeelle, jossa sitä voidaan tarvittaessa täydentää. Raudoitetiedot kirjautuvat IFC-malliin.

Betoniprofiileille voidaan määrittää paikallavaluraudoitus CADMATIC Buildingissä.

Betonilaattoihin lisää ominaisuuksia

Betonilaattoihin, kuten ontelolaatat, on lisätty uusia ominaisuuksia. Nyt laattaan on mahdollisuus määrittää päätypalkki sekä kolouksille ja rei’ille eristekerroksen reiän kasvatus. Lomakeluettelointia on myös parannettu, etenkin kavennettujen laattojen esittämisen osalta. Aiemmin laattalomakkeen leikkauskuva oli aina laattatyypin mukainen vakiokuva. Nyt myös leikkauskuva saadaan piirtymään pohjakuvalaattaa vastaavasti, jolloin kavennettu laatta näkyy oikein myös leikkauksessa.

Betonilaattoihin on tehty lisää ominaisuuksia CADMATIC Buildingissä.

Betoniseinäelementteihin asennustarvikkeet

Betoniseinäelementteihin on lisätty mahdollisuus kirjata IFC-malliin myös asennustuet (”tönärit”). Asennustuki kirjautuu malliin, jos elementtiin on painopisteen laskennassa määritetty valuankkurit (”vemot”) ja IFC-viennissä valitaan asennustuet kirjattaviksi. Asennustuet ovat periaatteellisia, eli ne eivät välttämättä vastaa todellisia asennustukia.

Seinäelementtien asennustuet siirtyvät myös IFC-malliin.

Modulilinjastoihin ulkoasumuutoksia

Modulilinjastojen ulkoasuun on tehty parannuksia. Nyt tunnusympyrä piirtyy linjastojen molempiin päihin ja linjastojen mitoitus huomioidaan tunnusympyröiden sijoituskohdassa aiempaa paremmin.

Leikkaustoimintoa laajennettu

Tammikuussa 2020 julkaistua uutta leikkaustoimintoa on laajennettu. Toimintoon on lisätty tuki myös lautatasoille sekä pituudellisille profiilien poikkileikkauksille (esimerkiksi pilareina käytetyt profiilit).

Lomaketulostukseen tuki PDF/A -formaatille

Lomaketulostusta on parannettu yhdistettyjen PDF:ien osalta. Aiemmin vain yksittäiset PDF-tulosteet olivat PDF/A-formaatin mukaisia, nyt myös yhdistetyt (usean sivun) PDF:t ovat PDF/A-formaatissa. Tämä mahdollistaa myös usean sivun lomake-PDF:ien tuottamisen ja luovuttamisen esim. viranomaisille jotka edellyttävät PDF/A-formaattia.

Mikä on PDF/A-formaatti?
PDF/A on ISO-standardisoitu versio PDF-dokumentista ja se on tarkoitettu käytettäväksi arkistointiin ja pitkäaikaiseen säilyttämiseen. PDF/A eroaa normaalista PDF:stä siten, että siinä ei ole viittauksia ulkopuolisiin määritykseen, kuten esimerkiksi merkkilajit (fontit). Normaalissa PDF:ssä merkkilajit määrätään viittauksena käytettyyn merkkilajiin, mutta PDF/A:ssa merkkilaji on upotettu dokumenttiin, joten dokumentti tulee aina jatkossakin näyttämään samalta kuin muodostusvaiheessa, vaikka siinä käytetyn merkkilajin ulkoasu joskus muuttuisikin.

Nopeusoptimointeja useisiin toimintoihin

Useita toiminnallisuuksia on nopeutettu. Nopeutusta on tehty niin isojen käyttöliittymien (kuten betoniseinäelementin määritys) käynnistymiseen, 3D-generointeihin, kuin isojen kuvien käsittelyynkin. Isoissa kuvissa (piirtoelementtejä kuvassa satoja tuhansia) oli hitautta muutamien toimintojen käynnistyksessä sekä kuvassa tehtyjen toimintojen jälkeen tapahtuvissa reagoinneissa.

Mitä tarkoittaa reagointi?
Reagointi on toiminto, joka käynnistyy automaattisesti aina kun käyttäjä on tehnyt kuvassa jotain toimenpiteitä. Toimenpide voi olla muokkaus (esim. siirto), uuden elementin lisäys tai kopiointi jne. Kun käyttäjä on suorittanut toiminnon loppuun, käynnistyy automaattisesti ohjelmiston reagointi, joka tekee mahdollisesti tarvittavia toimenpiteitä käyttäjän toimien pohjalta. Esimerkiksi jos käyttäjä on kopioinut kuvassa betonielementtilomakkeen, havaitsee reagointi tämän ja luo kopiolle uuden yksilöllisen guidin (=globally unique identifier) sekä päivittää mahdollisesti kopioinnissa mukana olleiden pohjakuvaesiintymien linkitystiedot kopiona syntyneeseen lomakkeeseen. Reagointi on siis tärkeä osa ohjelmiston käytettävyyden/toimivuuden kannalta ja se tapahtuu automaattisesti jokaisen kuvassa suoritetun toimenpiteen jälkeen. Normaalitilanteessa käyttäjä ei tätä kuitenkaan havaitse. Jos operaatiot ja kuvat, jossa ne tehdään ovat suuria, voi reagointi kuitenkin näkyä käyttäjälle pienenä viiveenä muokkaustoiminnon päätyttyä.