Julkaisutiedote 2023T2

Tutustu uuteen CADMATIC 2023T2 -versioon

CADMATIC Electrical

 • Piirikaavioiden suojalaitteista voi nyt luoda ryhmiä, mikä mahdollistaa tehokkaiden järjestelmien luomisen ja hallinnan.
 • Symbolin valintaa on parannettu entisestään: käyttäjä voi nyt määritellä omia suosikkisymboleitaan ja valita symboleita muista (suljetuista) kuvista.

CADMATIC Building

 • Parannuksia ja laajennuksia luettelointitoimintoihin sekä projektin kerrosten monistamiseen liittyviin toiminnallisuuksiin.
 • Useita toimintoja on nopeusoptimoitu, etenkin hitaampien yhteyksien päässä olevien projektien käsittelyn osalta, kuten esim. verkon yli käytettävien levypalvelinten osalta.

CADMATIC HVAC

 • Lukuisia uusia ja paranneltuja ominaisuuksia, kuten omat patterit, nousujen numerointi ja pikamitoitus.
 • Energialaskennan omavaraisenergian laskentaan on lisätty tarkastukset omavaraisenergian kokonaismäärälle. Lisäksi projektin erilaisten energiatehokkuusratkaisujen vertailu on nyt mahdollista.

Outfitting/3D Plant Design

 • Isometripiirustusten tekeminen on entistä helpompaa ja nopeampaa! Putkiston automaattista jakamista eri isometriryhmiin on parannettu ja ryhmien määrää voi lisätä tai vähentää yksi ryhmä kerrallaan. Lisäksi muutokset putken nimelliskoossa on nyt mahdollista saada näkymään isometripiirustuksissa.
 • Aukkopyynnöt päivittyvät automaattisesti, jos aukon sisältämän malliobjektin kokoa tai sijaintia muutetaan.
 • Plant Modellerin ja eSharen yhteistoiminta on entistä sujuvampaa. Plant Modeller osaa nyt avata markup-merkintöjä myös eSharen selainversioon, ja markup on välittömästi muokattavissa. Lisäksi Plant Modeller näyttää ilmoituksen, jos uusia merkintöjä on siirretty käyttäjän vastuulle.

P&ID

 • Kaavio-objektien tietokenttien päivittäminen on entistä helpompaa ja nopeampaa, sillä nyt niitä voi muokata CADMATIC Process & Instrumentation Diagram -sovelluksen Properties-paneelissa. Paneelin voit kiinnittää sovellusikkunan reunaan tai siirtää vaikkapa toiselle näytölle.

Hull

 • CADMATIC Hull Viewer käyttää nyt aivan uutta 3D-renderöintimoottoria. Uusi renderöintimoottori pystyy käsittelemään suurempia 3D-malleja, ja se piirtää mallit näytölle tarkemmin ja tehokkaammin. Tehokkaampi mallien renderöinti vie Hull-ohjelmiston askeleen kohti suunnittelua 3D-ympäristössä. Tämä parannettu Hull Viewer myös näyttää ja tuntuu enemmän CADMATIC Outfitting -ohjelmiston kaltaiselta.
 • Voit nyt luoda vinoja tukilevyjä samansuuntaisten erityyppisten profiilien välille. Nämä profiilien väliset tukilevyt eivät ole osa varsinaista levyrakennetta, joten voit luoda niitä erityisen helposti ja nopeasti useita kerralla poikkileikkausnäkymässä.

Information Management

 • eSharessa mallit voidaan nyt jakaa osamalleihin, jolloin työskentely on entistäkin tehokkaampaa. Tämän uuden ominaisuuden ansiosta myös suurimpien mallien kanssa työskentely sujuu helposti. eShare App -sovelluksessa voit valita, ladataanko aloituksen yhteydessä yksi tai useampi osamalli koko mallin sijasta. Jos mallissa on linkki objektiin, jota ei ole missään ladatuista osamalleista, eShare tarjoaa automaattisesti ladattavaksi objektin sisältäviä osamalleja.
 • eGon hakuun on lisätty useita uusia ominaisuuksia. Voit käyttää pikahakua, tai jos haluat lisää vaihtoehtoja, voit käyttää laajennettua hakua etsiäksesi merkintöjä, Smart Point -informaatiopisteitä tai jopa eSharessa olevia dokumentteja.

CADMATIC Building

CADMATIC Building 2023T2 -versio sisältää parannuksia ja laajennuksia luettelointitoimintoihin sekä projektin kerrosten monistamiseen liittyviin toiminnallisuuksiin. Lisäksi useita toimintoja on nopeusoptimoitu, etenkin hitaampien yhteyksien päässä, kuten verkon yli käytettävät levypalvelimet, olevien projektien käsittelyn osalta.

Määräluetteloinnin teknologia uudistettu

CADMATIC Buildingin 2023T1-versiossa käyttöön otettu teknologia tietomallielementtien tunnusten määritykseen, on nyt otettu käyttöön myös määräluetteloinnissa. Teknologia mahdollistaa määräluettelon muodostamisen kerrostiedostollisessa projektissa ilman kerroskuvien avaamista, muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Tämä nopeuttaa toiminnon suorittamista ja mahdollistaa luettelon päivityksen myös kerrostiedostoprojekteissa.

Esimerkkikuva CADMATIC Building -ohjelmistosta

 

Kerrostiedostojen valintaan ja kerrosrajauksiin parannuksia 

Kerrostiedostoja hyödyntävien toiminnallisuuksien, kuten 3D-generointi ja luettelointi, kerrostiedostovalintaa on muutettu käyttäjäystävällisemmäksi. Käyttäjä voi valita toiminnossa huomioitavat kerrostiedostot erillisessä valintaikkunassa, jossa valinnan voi tehdä esimerkiksi suunnittelualueen perusteella. Kerrosrajaustoiminnallisuuteen on lisätty työkalu kerrosrajauksen kopiointiin uudeksi kerrokseksi. Toiminto kopioi tarvittaessa myös kerrokseen liittyvät lomakkeet, jotta esimerkiksi elementeille voi antaa uudessa kerroksessa uudet yksilölliset numerot. Tämä on aiemmin ollut mahdollista vain kerrostiedostollisessa projektissa. Uudistus mahdollistaa helpon tavan luoda samankaltaisia kerroksia kerrosrajausprojektin sisällä.

Symbolivalintaan käyttäjän omat suosikit

2023T1-versiossa julkaistua Symbolivalinta-työkalua on laajennettu. Nyt käyttäjällä on mahdollisuus merkitä, esimerkiksi toistuvasti käyttämiään symboleita suosikeiksi. Suosikiksi merkityt symbolit symboliryhmähierarkioineen löytyvät nopeasti työkalun uudelta ”Käyttäjän suosikit” -välilehdeltä.

Laajennettu synbolinvalintatyökalu ja suosikeiden valinta CADMATIC Building -ohjelmistossa.

 

Nopeusoptimointeja palvelimella olevien projektien käsittelyyn

CADMATIC Buildingin useisiin projektitietoja tarvitseviin toimintoihin on tehty parannuksia ja nopeusoptimointeja hitaan yhteyden päässä olevien projektien käsittelyn nopeuttamiseksi. Muutokset parantavat erityisesti paljon dataa tarvitsevien toimintojen nopeutta merkittävästi. tällaisia toimintoja ovat esimerkiksi 3D-generointi, IFC Export ja Energilaskenta.

Energialaskentaan laajennuksia ja mahdollisuus vertailla laskentoja

Energialaskennan omavaraisenergian (aurinkosähkö ja tuulisähkö) laskentaan on lisätty omavaraisenergian kokonaismäärän tarkastukset. Mikäli kokonaismäärä ylittää rakennuksen kokonaissähkötarpeen määrän, pakotetaan E-luvun laskennassa käytettävä omavaraisenergian määrä maksimissaan rakennuksen kokonaissähkötarpeen määrän mukaiseksi.

Energialaskentatyökaluun on lisätty laskentatiedostojen hallinta -toiminnallisuus. Käyttäjä voi tallentaa laskennasta useita eri versioita sekä vertailla kahden laskennan lähtötietoja ja tuloksia. Uusi toiminnallisuus mahdollistaa saman projektin erilaisten energiatehokkuusratkaisujen vertailun.

Energialaskentatyökalu CADMATIC Building -ohjelmistossa.

 

CADMATIC Building

CADMATIC Electrical

CADMATIC Electricalin 2023T2-julkaisussa on jatkettu aiemmin julkaistujen ominaisuuksien kehitystä. Toimintojen käyttöliittymiä ja siten käytettävyyttä on parannettu, eikä keskus- ja ryhmäuudistusta ole päästetty unohtumaan.

Katso webinaari uusista ominaisuuksista

Symbolinvalintatyökalu ja riviliittimet

Symbolinvalintatyökalu CADMATIC Electricalissa.

Symbolinvalintatyökaluun voi nyt listata omia suosikkisymboleitaan erilliselle välilehdelle. Lisäksi symboleita voi lukea suljetusta kuvatiedostosta – erillinen kuvatiedosto, josta kaikki työntekijät saavat käyttöönsä saman symboliikan, voi sijaita esimerkiksi yrityksen verkkolevyllä. Tällä hetkellä suosittelemme vain Electrical-symboleiden käyttöä.

Tuotemalleista tuttu esiintymien näyttäminen kuvasta toimii nyt myös yksittäisillä symboleilla. Haluamansa symbolin saa siis helposti näkyviin aktiivisesta kuvasta.

Symbolinvalintatyökalusta löytyvät nyt myös riviliittimet, omasta Liittimet-hakemistostaan. Liittimen sijoitus käynnistää riviliittimen sijoitustoiminnon, jota on myös parannettu: käyttäjä voi valita haluamansa riviliittimen tai luoda oman riviliittimen, jota voi käyttää sijoitustoiminnon kautta.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Keskus- ja ryhmätoiminnot

Keskus- ja ryhmätoiminnot CADMATIC Electricalissa.

Keskus- ja ryhmätoiminnot ovat olennainen osa sähkösuunnittelua; ne mahdollistavat tehokkaan järjestelmän suunnittelun ja hallinnan. Viimeisimpänä uudistuksena piirikaavioihin on lisätty mahdollisuus luoda suojalaitteista ryhmiä tiettyjen reunaehtojen puitteissa. Ryhmän numero määritellään kätevästi laitteen sijoituksen jälkeen, mikä mahdollistaa selkeän ja yksilöllisen tunnistamisen.

Keskusten ja ryhmien hallinnassa näytettiin aiemmin vain keskuksen lähdöt – nyt näkyvissä ovat myös tulot. Tulon tiedoissa näytetään tulon oikosulkuvirta, mikä vähentää dialogissa navigointia. Käyttäjä voi tarkastella mm. oikosulkuvirtojen suhdetta tulon ja lähtöjen välillä.

Paljon toivottu ominaisuus keskuksen tai ryhmän tietojen lisäyksestä kuvaan on nyt toteutettu. Voit lisätä esimerkiksi keskukselle määritetyn tulon oikosulkuvirran kuvaan.

Keskukset ja ryhmät -puusta voi luoda keskusten syöttöhierarkian, vaikka esiintymiä ei olisi sijoitettu kuvatiedostoon. Käyttäjä voi määrittää keskusten välisen syöttöhierarkian helposti valitsemalla syöttävän ja syötettävän keskuksen.

Ryhmien luontia on lisäksi helpotettu lisäämällä toiminto, jolla voi tuoda ryhmät ja lähdöt Excel-taulukosta. Jos jo ennalta on kymmeniä laitteita tiedossa, jokaiselle laitteelle voi määrittää oman ryhmän ja lähdön Excelissä ja tuoda tiedot sieltä tietokantaan.

Johdotustoiminnot

Nousuviittaukset CADMATIC Electrical -ohjelmistossa.

Schematicsin johdotustoimintoja on hiottu aiemman uudistuksen pohjalta. Esimerkiksi Mistä- ja Mihin-tietojen näkyvyyttä on parannettu.

Layout-sovelluksessa puolestaan voi nyt tehdä johdotusviittauksia noususymbolien avulla. Aiemmin johdotusviittauksen on voinut tehdä vain johdotustoiminnolla, mutta nyt yksittäiselle noususymbolille voi sijoituksen jälkeen määrittää viittausparin Schematics-sovelluksen viittaustoiminnon tapaan.

 

 

Kerrosten ja rakennusten kopiointi

Rakennusten järjestelyä on korjattu. Lisäksi tarjolla on uusi toiminto, joka järjestää rakennukset numeroinnin tai aakkosten mukaisesti siten, että korkotiedon mukainen järjestys säilyy. Toiminto on hyödyllinen etenkin useita rakennuksia sisältävissä projekteissa.

Tuotetiedot ja niiden hallinta

Kaapelityyppien tuotetietojen hallintaan on tehty parannuksia. Tuotetiedot tallentuvat nyt projektiin kaapelityypin mukana. Kaapelityypille voidaan esimerkiksi määrittää tarvittavat liittimet ja muut lisätarvikkeet, jolloin niitä ei tarvitse hakea kaapelikohtaisesti. Kaikelle tälle tiedolle on tarjolla myös omat raporttipohjansa, jotta tiedot saadaan kätevästi luettelomuodossa projektin dokumentiksi.

DB-työkalu

Laitteet-välilehdelle on lisätty apugridit, joiden avulla laitteiden tiedot voidaan helposti vetää oikeille paikoilleen päägridiin. Apugridejä on jo aiemmin voinut hyödyntää mm. I/O-kanavien käsittelyssä.

Myös Kaapelit-välilehdelle on lisätty apugridit. Esimerkiksi tietokannassa luoduille kaapeleille voidaan täten helposti määrittää Mistä- ja Mihin-tietoja.

Lisäksi työkaluun on lisätty uusi välilehti I/O-kanaville. Sen myötä I/O-kokonaisuus on helpompi hahmottaa, kun I/O:ita voi tarkastella haluamallaan tasolla (I/O, I/O-kanavat, I/O-kortit).

CADMATIC Electrical Lite

Sovellukseen on lisätty asetustiedostojen hallintatoiminnot. Sovelluksessa ei voi luoda uutta asetustiedostoa mutta käytettävän tiedoston voi kuitenkin valita.


CADMATIC Electrical

CADMATIC HVAC

CADMATIC HVACin uudessa 2023T2-versiossa on jälleen mukana lukuisia uusia ja paranneltuja ominaisuuksia sekä muutamia tuotepäivityksiä.

Omat patterit

Omat tuotteet -toimintoon on lisätty omien patterien lisäysmahdollisuus. Omat patterimallit tallennetaan käyttäjän koneelle, mutta projektille määritetyt patterimallit tallennetaan aina myös projektille, jossa niitä halutaan käyttää. Tämä mahdollistaa sen, että myös projektin muilla käyttäjillä on samat tuotetiedot käytettavissä.

Projektille määritetyt patterimallit löytyvät normaalista patteritoiminnosta sen jälkeen, kun ne on lisätty projektille. Omia patterimalleja hallitaan Omat tuotteet -toiminnossa. Lisäksi HVAC-asetuksissa voi määrittää uudelle projektille oletuksena lisättävät patterimallit.

Omien pattereiden määritys CADMATIC HVAC -ohjelmistossa.

Nousujen numerointi

Vanha Läpinousutunnuksien numerointi -toiminto on uudistettu kokonaan. Uusi Nousujen numerointi -toiminto numeroi aktiivisen rakennuksen kaikki tai tietyillä kriteereillä valitut läpinousut. Samalla kuviin voi lisätä nousujen tunnukset sekä taulukon koko rakennuksen nousuista.

Nousujen numerointi CADMATIC HVAC -ohjelmistossa.

Pikamitoitus

Pikamitoitus-toiminnot on uudistettu ja yhdistetty yhteen aputoimintoon. Tämän helpottaa tehon tai virtaaman laskemista valitussa lämmitysverkostossa. Lisäksi KV-arvon, virtaaman ja painehäviön väliset suhteet saa nyt myös helposti tarkastettua. Lisäksi putken ja kanavan nopeuksia ja painehäviöitä voi vertailla eri kokoisilla putkilla/kanavilla ja virtaamilla.

Uudistetut pikamitoitustoiminnot CADMATIC HVAC -ohjelmistossa.

Vesikalusteet

Lattiakaivoille on lisätty mahdollisuus lisätä korokerengas, jolloin kaivon lähdön korkeuden saa helpommin toivottuun korkoon. Lisäksi WC-kalusteille on nyt mahdollisuus määrittää P-lukko-liitäntä, jolloin viemärin piirto suuntaa suoraan sivulla annetusta korosta.

Korokerenkaan lisääminen lattiakaivoille CADMATIC HVAC -ohjelmistossa.

Energialaskentaan laajennuksia ja mahdollisuus vertailla laskentoja

Energialaskennan omavaraisenergian (aurinkosähkö ja tuulisähkö) laskentaan on lisätty tarkastukset omavaraisenergian kokonaismäärälle. Mikäli kokonaismäärä ylittää rakennuksen kokonaissähkötarpeen määrän, pakotetaan E-luvun laskennassa käytettävä omavaraisenergian määrä maksimissaan rakennuksen kokonaissähkötarpeen määrän mukaiseksi.

Energialaskentatyökaluun on lisätty laskentatiedostojen hallinta -toiminnallisuus. Nyt käyttäjä voi tallentaa laskennasta useita eri versioita ja myöskin vertailla kahden eri laskennan lähtötietoja ja tuloksia. Uusi toiminnallisuus mahdollistaa saman projektin erilaisten energiatehokkuusratkaisujen vertailun.

Energialaskenta ja laskentojen vertailu CADMATIC HVAC -ohjelmistolla.

Tuotteistuksia

 • Vesikalusteita on päivitetty Damixan, FM Mattssonin ja Moran uusilla tuotteilla.
   
 • Oraksen Stabila Pro -venttiilin esisäätöarvot on päivitetty 0.5 välein. 
   
 • Rauheatiltä on lisätty uusi putkisarja.
   
 • Flexitin IV-koneet on päivitetty uusilla koneilla.

 

CADMATIC HVAC