Tietomallinnuksen tulevaisuus rakennusalalla vuonna 2025

Miten tietomallit muuttavat suunnittelijoiden pelikenttää?

« Kaikki Blogit

Piia Talsi

Julkaistu December 11, 2023

Vuoden 2025 alusta lähtien uusi rakennuslaki edellyttää lupakuvien rinnalle myös tietomalleja. Tämä ei ole pelkästään lakimuutos vaan myös mahdollisuus suunnittelijoille uudistaa lähestymistapojaan ja hyödyntää digitaalisen mallinnuksen tarjoamia etuja. Viime aikoina olen huomannut, että tietomallinnukseen liittyvät koulutukset ja webinaarit ovat nousseet suosituiksi. Yksi alalla vaikuttavista toimijoista, Cadmatic, on ottanut eturintaman yhteistyössä RIAn kanssa, järjestäen Tietomallinnus NYT -webinaarisarjan, jonka tavoitteena on valmistaa suunnittelijoita kohtaamaan tulevat haasteet tietomallinnuksen saralla.

Cadmatic ja RIA - syventävää tietomallinnuskoulutusta yhteistyössä

Osallistuin yhtenä puhujana Tietomallinnus NYT -webinaariin, missä Cadmaticin ja RIAn asiantuntijoiden lisäksi kuultiin pitkään alalla toimineiden ammattilaisten näkemyksiä tietomallinnuksesta. Näiden käytännön näkökulmien lisäksi yli 200 osallistujaa osoitti selvästi, että suunnittelijat ovat heränneet uuden tilanteen vaatimuksiin ja ovat valmiita syventymään tietomallinnuksen monimuotoisiin mahdollisuuksiin. 

Suunnittelijat ovat heränneet tietomallinnuksen tuomiin vaatimuksiin ja ovat valmiita syventymään tietomallinnuksen tuomiin mahdollisuuksiin.

Oman panoksensa tähän keskusteluun toi myös Cadmaticin järjestämä kahden koulutuspäivän sarja, jossa toimin kouluttajana. Ne tarjosivat syvällisempää tietoa tietomallinnuksesta käytännössä ja koulutuksen tuloksena osallistujat oppivat tuottamaan laadukkaita tietomalleja CADMATIC Building -ohjelmistolla.

Palautteiden perusteella sekä webinaarisarja että siihen liittyneet koulutuspäivät koettiin erittäin antoisiksi. Ilahduin siitä, että tilaisuudessa oli paljon kuulijoita ja paikalla oli monen alan asiantuntijoita – niin kokeneita konkareita kuin vasta-alkajia – mikä teki tilaisuuksista monipuolisia ja loi hyviä keskusteluja. 

Rakennuslain muutos ja tietomallinnus ovat tällä hetkellä keskeisiä aiheita ja ne herättävät laajaa kiinnostusta.

Osallistujat olivat myös koulutuksissa aktiivisia ja esittivät runsaasti kysymyksiä. Tämä osoitti, että aihe oli kiinnnostava, ja osallistujat halusivat syventyä siihen lisää. Saamamme palaute tapahtuman jälkeen oli erittäin myönteistä.

Etukäteen nousi esiin huoli vaikeasta sanastosta, jota yleensä käytetään tietomallintamisen ympärillä. Jos ei ole ollut mukana tietomalliasioissa heti alusta asti, voi tämän sanaston omaksuminen olla hankalaa. 

Tietomalleista puhuttaessa vilisee lyhenteitä, kuten IFC ja BIM (Tiedätkö sinä, miten nämä eroavat toisistaan? Löydät vastaukset myös tämän blogin lopusta). Lisäksi löytyy englanninkielisiä termejä, kuten property ja propertyset, joille ei ole vielä keksitty kunnollisia suomennoksia. Entä mitä eroa on suunnitteluohjelmistolla ja katseluohjelmistolla?

Koulutustilaisuuksissa korostettiin halua välittää asiat kansantajuisesti ja avattiin kaikki vähänkin vaikeammat termit siten, että ne on helppo ymmärtää.

Valmistaudutaan yhdessä tulevaisuuden haasteisiin!

Meillä Cadmaticissa on halu olla mukana tukemassa suunnittelijoita tämän uuden ajan haasteissa. Tulevaisuuden tarpeisiin vastaamiseksi olemme kehittäneet ohjelmiston, joka automatisoi monia tietomallinnukseen liittyviä prosesseja. Näin suunnittelijoiden ei tarvitse käyttää aikaa turhaan esimerkiksi IFC-asetusten kanssa säätämiseen, vaan he voivat keskittyä olennaiseen – rakennuksen suunnitteluun.

Vaikka vuoteen 2025 on vielä aikaa, nyt on oiva hetki perehtyä tietomallinnukseen, mikäli se ei ole vielä tuttua. Cadmatic tarjoaa koulutuksia, joilla voi hankkia tarvittavan osaamisen ja pysyä ajan tasalla rakennusalaa koskevissa muutoksissa. Tulevaisuudessa on tärkeää jatkaa samalla linjalla, ottaen huomioon osallistujien tarpeet ja varmistaen, että tapahtuma on kaikille avoin ja ymmärrettävä.

Ota askel kohti tietomallinnusta ja katso tietomallinnusaiheinen webinaarisarjamme, ensimmäinen osa: Projektin tehokkuus ei ole viivan piirrossa

Yhdessä kohti digitaalista rakennusmaailmaa

Tule mukaan uudistamaan suunnittelualaa yhdessä kanssamme ja varmistamaan, että olemme valmiita tulevaisuuden haasteisiin digitaalisessa rakennusmaailmassa!


Mutta, mikä sitten on suunnitteluohjelmiston ja katseluohjelmiston ero?

Suunnitteluohjelmisto on monipuolinen, suunnittelijoiden tai arkkitehtien käyttämä työkalu rakennuksen luomiseen ja muokkaamiseen. Suunnitteluohjelmistoja käytetään sekä suunnitteluun että mallintamiseen. Katseluohjelmisto sen sijaan tarjoaa mahdollisuuden näyttää ja tarkastella tietomalleja, mutta ei mahdollista aktiivista suunnittelutyötä. Molemmat ovat olennaisia rakennusalalla, ja niitä käytetään eri vaiheissa rakennushankkeita sekä eri sidosryhmien tarpeisiin. Katseluohjelmistot ovat hyödyllisiä silloin, kun useat sidosryhmät, kuten tilaajat tai urakoitsijat, haluavat tarkastella rakennuksen tietomallia, mutta eivät välttämättä osallistu aktiivisesti suunnitteluun.

Miten IFC ja BIM eroavat toisistaan?

IFC on avoin standardi, joka määrittelee tiedostomuodon ja tiedonrakenteet tietomalleille rakennusteollisuudessa. Se toimii välineenä tietomallien yhteentoimivuudelle eri suunnitteluohjelmistojen välillä. IFC-standardi mahdollistaa tietomallien siirtämisen, jakamisen ja yhteiskäytön eri ohjelmistoympäristöissä. BIM (Building Information Model) viittaa itse rakennuksen digitaaliseen malliin, joka sisältää kattavasti tietoa rakennuksen fyysisistä ja toiminnallisista ominaisuuksista. BIM ei ole yksittäinen standardi tai tiedostoformaatti, vaan se edustaa lähestymistapaa, joka korostaa yhteistyötä ja tiedon jakamista eri osapuolten välillä koko rakennuksen elinkaaren ajan. BIM voi sisältää useita tiedostostandardeja, joista yksi voi olla IFC. IFC auttaa toteuttamaan BIMin periaatteita varmistamalla tiedon yhteentoimivuuden eri ohjelmistojen kesken.


Lisää aiheesta

Haluatko suomalaisen kumppanin avuksesi kustannustehokkaaseen ja sujuvaan siirtymiseen kohti tietomallinnusta?

Kolmen askeleen siirtymä BIM-suunnitteluun Kyseenalaista, ole parempi suunnittelija

Haluatko suomalaisen kumppanin avuksesi 

IFC on avoin standardi, joka määrittelee tiedostomuodon ja tiedonrakenteet tietomalleille rakennusteollisuudessa. Se toimii välineenä tietomallien yhteentoimivuudelle eri suunnitteluohjelmistojen välillä. IFC-standardi mahdollistaa tietomallien siirtämisen, jakamisen ja yhteiskäytön eri ohjelmistoympäristöissä.

LUE LISÄÄ