Suunnittelusta toteutuksen kautta käytön hallintaan, oppimistavoitteena elinkaaren ymmärrys

eShare-ohjelmiston avulla havainnollistamme projektin kaiken tiedon hallintaa yhdestä käyttöliittymästä käsin.

Posted on May 05, 2020

On ilo ja samalla etuoikeus tehdä töitä tekniikan alan koulutuksen parissa ja samalla seurata uusien ammattilaisten valmistumista rakentamisen prosessin lähes jokaiselle tasolle ja rooliin. 

Yhteistä jokaiselle toimijalle tässä prosessissa on kuhunkin toteutettavaan projektiin liittyvä tieto. Lähtötiedot, suunnittelutiedon tuottaminen, tuotetun tiedon saavutettavuus ja ajantasaisuus toteutuksen tarpeisiin sekä kohteen käyttöönoton jälkeen ylläpidon ja käytön tarpeisiin. Tiedon itsessään tulee täyttää sille asetetut laatuvaatimukset, olla sisällöltään ja laajuudeltaan kuhunkin tarpeeseen soveltuvaa formaatista riippumatta. Tiedon saavutettavuus varmistetaan integroimalla tieto ja mahdolliset visualisoinnit yhteen sijaintiin mistä käsin tiedon haku sekä jakaminen toteutetaan käyttäjäkohtaisesti.
 

Miten ponnistelemme kohti tätä oppimistavoitetta?

Vastaus on jälleen kerran yhteistyössä. Olemme alustavasti sopineet Covid19-epidemian helpottaessa toteuttavamme yhdessä Tampereen korkeakouluyhteisön kanssa laajan opiskelijaprojektin jossa kohde arkkitehtisuunnittelusta alkaen toteutetaan mentoriohjattuna opiskelijavoimin kattaen myös rakenne- ja taloteknisen suunnittelun sekä suunnittelutiedon integroinnin CADMATIC eShare -ohjelmistoon. eShare-ohjelmiston avulla havainnollistamme projektin kaiken tiedon hallintaa yhdestä käyttöliittymästä käsin - myös ylläpidon näkökulmasta.

Mentoreina käytämme jälleen kunkin suunnittelualan yrityskumppaneitamme ja mukaan kutsumme tällä kertaa myös suomalaisia laitevalmistajia tuomaan omia ratkaisuehdotuksiaan projektin tarpeisiin.
 

Vahvoin eväin tulevaisuuden haasteisiin

Tarjoamassamme oppilaitosyhteistyön kokonaismallissa suunnittelutyökalujen hallinta kasvaa toimialakohtaisen tietopohjan kanssa samaa tahtia. Opiskelijaprojektiin tultaessa suunnittelutietoa kyetään jo tuottamaan tietokantojen ja tietomallin edellyttämällä tavalla kuten myös monipuolisesti ratkaisemaan suunnitteluun liittyviä kysymyksiä itsenäisesti tai ryhmässä mentorien kanssa keskustellen.

Projektin toteutus simuloi mahdollisimman pitkälle rakentamisessa ja suunnittelussa olevia käytäntöjä korostaen toimialan prosessien kokonaisvaltaista ymmärtämistä sekä siirtäen opetuksessa jo aiemmin hankittua osaamispääomaa käytännön tekemiseen. 

Projektissa tulemme käyttämään eSharea rakentamisen ja talotekniikan projektitiedon hallintaan. Tutustu CADMATIC eShare for Process Industry -videoon.

Tervetuloa mukaan matkalle suunnittelutiedon tuottamisen ja hallinnan seuraavalle tasolle!