Poimi vinkit Electricalin tehokkaampaan käyttöön

Posted on September 04, 2020

CADMATIC Electricalista julkaistaan useampi revisio vuosittain. Jokainen revisio tuo mukanaan uudistuksia ohjelmiston käyttöön ja toiminnallisuuksiin. Ennen seuraavan revision julkaisua, on hyvä taas vilkuilla hieman taaksepäin ja nostammekin tässä esiin muutamia hyväksi koettuja asioita, jotka kannattaa huomioida omassa työssään, mikäli ne ovat aiemmin jääneet huomiotta.

Muuta asetukset oman tarpeen mukaiseksi

Projektin asetuksista löytyy monia kohtia, joilla voi mukauttaa oman projektin käyttäytymistä. Nostan nyt esiin kaksi asetusta. 

1. Poistettavien laitteiden merkintä kuvaan

Mikäli Poistettavien laitteiden merkintä kuvaan -asetus on päällä, merkataan poistettavat laitteet projektipuun lisäksi myös kuvaan. Kun laite merkataan tietokantatyökalussa poistettavaksi, on se helpompi löytää kuvasta ja tehdä tarvittavat poiston aiheuttamat kytkentämuutokset. Usein samalla näkee, mihin kaikkiin kuviin on tulossa muutoksia tämän yhden laitteen poiston seurauksena.

Huomioithan, että mikäli laite syntyy kuvaan sijoitetun esiintymän kautta, se myös poistuu automaattisesti, kun viimeinen esiintymä poistetaan. Mikäli laite syntyy muuta kautta kuin esiintymän kautta, esim. importoimalla laiteluettelo, ei viimeisen esiintymän poisto poista laitetta projektilta. Tämä logiikka näkyy laitteen ominaisuuksissa Automaatti poisto sallittu -asetuksen arvona. Käyttäjä voi aina muuttaa asetuksen arvoa laitteen tiedoista, riippumatta siitä, mitä reittiä laite on syntynyt.

2. Kopioi omat symbolimääritykset projektihakemiston alihakemistoon

Asetuksen oletusarvo on Ei kopioida, jotta ohjelma toimii kuten ennenkin. Käyttäjällä on kuitenkin taas kerran mahdollisuus vaikuttaa ohjelman toimintaan.

Laite esiintyy kuvassa useimmiten symboliesiintymän kautta. Näitä symbolimäärityksiä etsitään aina ensin kuvasta, johon ne tallentuvat, jos symbolia on käytetty kyseisessä kuvassa. Myös käyttäjän tekemät omat symbolit toimivat näin. Haasteita voi tulla tilanteessa, jossa projektin jossain kuvassa on käytetty omatekemää symbolia, mutta toisessa kuvassa ei, ja nyt tuota samaa symbolia pitäisi lisätä kuvaan. Toki symbolin voi aina kopioida sieltä, missä sitä on käytetty, mutta ohjelman käytön siirtyessä enemmän projektipuuhun, halutaan usein sijoittaa laite kuvaan tuotemallipuusta. Mikäli symbolia ei löydy symbolihakemistosta, ei symbolia voida lisätä kuvaan.

Otsikon projektiasetuksella saadaan projektissa käytetyt symbolimääritykset tallentumaan projektin alle omaan kansioon. Näin symbolimääritys löytyy viimeistään tästä kansiosta, jos sitä ei muusta symbolihakemistosta löydy. Asetuksella valitaan, tallennetaanko symbolimääritys projektin alle silloin, kun se on valittu tuotemallille, vai tallennetaanko kaikkien laitteiden omat symbolit.

Yksi selkeä toimintatapa onkin se, että tuotemallin symbolit tallennetaan. Tällöin jokainen käyttäjä voi tehdä symboleita vapaasti omalle koneelle, eikä kaikkien harjoituskappaleiden tarvitse näkyä muille. Vasta kun projektiin tehdään tuotemalli omasta symbolista, se näkyy projektin kautta kaikille ja myös symbolimääritys löytyy projektin kautta muille käyttäjille.

Tämä logiikka toimii hyvin tuotemalliajatuksen kanssa. Symboli on enää laitteen graafinen esiintymä, ja tuotemalli on se, jonka kautta laitteita sijoitetaan kuvaan. Projektin tuotemallit ovat siis niitä, joita käytetään ja joka määrää grafiikan, ei enää symbolin haku suoraan symbolivalikosta.

Electrical-projektipuu käyttöliittymänä

Electrical-projektipuu on varsin keskeinen työskentelyikkuna nykyisessä ohjelmassa. Electricalia voidaan jo nyt käyttää hyvin pitkälle ainoastaan projektipuun kontekstivalikoista löytyvillä toiminnoilla.

Mikäli Electricalin projektipuuikkunaton suljettu, tai ne eivät näy jostain muusta syystä, ne saa näkyviin klikkaamalla hiiren oikeaa painiketta Electricalin tyhjällä reuna-alueella. Tällöin avautuu valikko, josta voi säätää näkyvissä olevien ikkunoiden määrää, oli kyseessä sitten Electrical-projektipuu tai komentopalkki.

Electricalin projektipuuikkunoita voi olla avoinna samaan aikaan enintään kaksi. Ensimmäisessä voi näkyä esimerkiksi projektin dokumentit, kun taas toisessa voi vaihdella näkyvää tietoa omien tarpeiden mukaan. Ensimmäinen näistä on ns. "masterikkuna", jossa esim. Näytä puussa -komento näyttää halutun laitteen. Electrical 2 kestää täten hyvin vakiona. Molemmissa ikkunoissa projektin dataa voin näyttää haluttujen välilehtien kautta ja välilehtien määriä voi lisätä tai poistaa tarpeen mukaan.

Projektipuuikkunan otsikkonauhasta voi ottaa kiinni hiiren vasemmalla painikkeella ja siirtää ikkunaa näytöllä. Mikäli hiiren nuoli raahataan piirtoalueen keskellä olevan telakointi-ikonin päälle, telakoituu ikkuna näytön oikeaan tai vasempaan reunaan. Myös ylä- tai alareunaan kiinnitys on mahdollista, mutta pystymallisen ikkunan vuoksi lopputulos ei ole kaikkein käytännöllisin.

Mikäli hiiren nuoli raahataan jonkun toisen telakoidun ikkunan päälle, ilmestyy siihen oma telakointi-ikoni, jonka keskellä on Välilehti-moodi. Mikäli ikkuna tiputetaan tähän, asettuu se toisen ikkunan kanssa samaan kohtaan omaksi välilehdekseen. Tämä moodi säästää tilaa piirtoalueella, sillä harvoin eri välilehdissä olevia tietoja tarvitaan samanaikaisesti.

Pysy ajan tasalla CADMATIC Electricalin tulevista uudistuksista sekä muista ohjelmistoon liittyvistä asioista ja tilaa uutiskirjeemme