Teollisuusalat

CADMATIC Plant Design -ohjelmisto on täydellinen järjestelmä tehtaille ja operaattoreille, teknologiatoimittajille ja rakennuttajakonsulteille. Se palvelee useita eri teollisuudenaloja: öljy- & kaasuteollisuutta, kemianteollisuutta, energialaitoksia, sellun- ja paperintuotantoa, bio- ja lääketiedettä, elintarviketeollisuutta ja metallurgiaa. CADMATIC on käyttäjäystävällinen, tehokas ja avoin ohjelmistokokonaisuus, ja riittävän vakaa käsittelemään monimutkaisia suunnitteluprojekteja.

Bio / Lääketiede / Elintarvikkeet

Lääketehtaat ja -tuotantoyksiköt, tärkkelystä, perunaa ja vehnää käsittelevät laitokset sekä jätteenpolttolaitokset. CADMATIC varmistaa, että suunnittelutiimisi säästää aikaa ja virheiden mahdollisuus vähenee. Tämä koskee koko projektin läpivientiä aina prosessikaavioista loppuunsaatettuun projektiin, päivitettyyn dokumentaatioon ja laitoksen pystytykseen.

Lue lisää

Vihreä teollisuus

Viimeisen vuosikymmenen aikana uusiutuvat energialähteet, kuten aurinko, tuuli ja biomassa ovat yleistyneet voimakkaasti. Yhä tiukentuvien ympäristömääräysten vuoksi on jouduttu rakentamaan kokonaan uusia energiantuotantolaitoksia, sekä uudistamaan vanhoja. CADMATIC-ohjelmistot voidaan sovittaa osaksi asiakkaan suunnitteluprosessia, jolloin niiden mukautuvuus, laatu ja tuotantotietojen käsittely täyttävät kovimmatkin odotukset

Lue lisää

Kemikaaliteollisuus

Nykyaikaiset kemianteollisuuden projektit vaativat suunnitteluratkaisuja, jotka perustuvat tietämykseen teknologiaprosesseista, laajaan erilaisten standardien käyttöön ja komponenttien hienosäätöön, samoin kuin tietosisältöjen kontrollointiin.

Lue lisää

Kaivosteollisuus

Monimutkaiset kaivos- ja metallurgia-alan projektit vaativat korkealaatuisia suunnitteluratkaisuja ja -työkaluja, jotka tarjoavat kaikille suunnitteluverkoston jäsenille ajantasaista ja helposti saavilla olevaa tietoa. Tiedon täytyy olla jatkuvasti kaikkien suunnitteluun, rakentamiseen, operointiin, ylläpitoon ja asset managementiin osallistuvien yritysten saatavilla.

Lue lisää

Öljy- ja kaasuteollisuus

Monimutkaiset öljy- ja kaasualan projektit vaativat korkealaatuisia suunnitteluratkaisuja ja -työkaluja, jotka tarjoavat kaikille suunnitteluverkoston jäsenille ajantasaista ja helposti saavilla olevaa tietoa. Tiedon täytyy olla jatkuvasti kaikkien suunnitteluun, rakentamiseen, operointiin, ylläpitoon ja asset managementiin osallistuvien yritysten saatavilla.

Lue lisää

Energiateollisuus

Suurten ja pienten voimalaitosten sekä ydinvoimaloiden suunnittelu vaatii erityisen tarkkaa teollisuusstandardien huomiointia.

Lue lisää

Sellu- ja paperiteollisuus

Sellu ja paperi ovat perinteisesti vahvoja teollisuuden aloja Suomessa. Pitkät traditiot ja suuri määrä loppuunvietyjä projekteja ovat tehneet CADMATICista toimialan johtavan ohjelmistotoimittajan.

Lue lisää