Finnish Consulting Group

Maanalaisen jätevedenpuhdistamon suunnittelu

Espoon Blominmäkeen rakennetaan parhaillaan ekologista jätevedenpuhdistamoa. Vuodesta 2021 alkaen se käsittelee noin 400 000 tuhannen asukkaan jätevedet. FCG Finnish Consulting Group Oy on projektin pääurakoitsija. Monialaisella konsulttiyrityksellä on monipuoliset tietotaidot vedenkäsittelyprosessien suunnittelusta, jossa se hyödyntää uusinta projektinhallintaan ja suunnitteluohjelmistoon liittyvää tekniikkaa.

”FCG on Blominmäen jätevedenpuhdistamon pääurakoitsija. Aloitimme suunnittelutyön jo kahdeksan vuotta, ja esisuunnittelun kymmenen vuotta sitten. Tällä hetkellä teemme yksityiskohtien suunnittelua kallioperään louhittuun tilaan. Rakennusurakoitsijat on valittu ja betonityöt valmistuvat kahdessa vuodessa. Lopuksi, osittain päällekkäin muiden vaiheiden kanssa, asennetaan laitteet ja putkistot. Käsittelylaitos otetaan käyttöön vuonna 2022, siihen nähden olemme aikataulussa”, sanoo Petri Poikonen, FCG:n suunnittelupäällikkö.

Jätevesien käsittelylaitos rakennetaan kallioperään 10 hehtaarin alueelle. Maanalainen käsittelylaitos häiritsee vähemmän ympäröiviä asuinalueita ja on myös ekologisempi. Samanlaisia laitoksia on rakennettu muun muassa Viikinmäkeen Helsinkiin, kuten myös Osloon ja Tukholmaan. Laitosten päälle on jopa rakennettu rakennuksia.

”Pohjoismaiden kallioperä on laadukas antaen meille mahdollisuuden rakentaa tällaisia käsittelylaitoksia. Maanalainen laitos on poissa näkyvistä eikä vie turhaa tilaa. Myös potentiaaliset hajuongelmat vähenevät. Meillä on Suomessa avolouhinta- ja kaivoksen vedenpoiston tietämystä. Maanalaisen rakentamisen ansiosta pienennämme rakennuskustannuksia, koska seinät ja katto ovat valmiita louhinnan jälkeen. Suurin haaste maan alle rakentamisessa on laiteasennukset, koska tilat ovat rajalliset. Kaikkien laitteiden, kuten LVI- ja sähkölaitteiden, on mahduttava louhittuun luolaan. Kaikki on asennettava tiiviisti ja jokainen vaihe on suunniteltava huolellisesti.”
Petri Poikonen, FCG Planning Manager, has been very impressed with CADMATIC’s support services and ability to handle large projects with small teams.

Louhinnan aikana kuljetettiin päivittäin 300 kuormaa räjäytettyä kiveä maanalaisesta tunnelista murskaimiin. Lisäksi 800 000 m3 louhittiin syöttö- ja poistotunneleista. Jätevesi tuodaan Blominmäkeen Espoosta, Kauniaisista, Kirkkonummelta, Siuntiosta ja Länsi-Vantaalta. Asukkaiden jätevesi virtaa Blominmäkeen syöttötunneleissa ja pumpataan poistotunneleiden kautta mereen käsittelyn jälkeen.

”Kaikki suurimmat jätevesien käsittelylaitokset Suomessa on suunniteltu CADMATICin avulla.”

Suomen toiseksi suurin jätevesien käsittelylaitos rakennettiin Espoon Suomenojaan vuonna 1963. Se on nyt vanhentunut ja siltä puuttuu kapasiteettia käsitellä Espoon jätevettä. Espoon asukasluku on kasvanut noin kymmenkertaiseksi vuoteen 1950 verrattuna. Uusi Blominmäen vedenpuhdistamo korvaa täysin Suomenojan vanhan laitoksen.

”Blominmäen vedenpuhdistamoa voidaan laajentaa käsittelemään jopa miljoonan asukkaan jätevedet. Uusi käsittelylaitos on erittäin tehokas ja poistettu vesi on melkein yhtä puhdasta kuin juomavesi. Uuden tekniikan ansiosta voimme lähes kokonaan poistaa typen ja fosforin, jotka aiheuttavat rehevöitymistä”, lisää Poikonen.

FCG: monialainen konsulttiyritys

FCG Finnish Consulting Groupin emoyhtiön omistaa Kuntaliitto Holding Oy. Yrityksen asiakkaita löytyy niin julkiselta kuin myös yksityiseltä sektorilta. ”Suurin osa toimeksiannoistamme tulee kunnilta, mutta yksityisen sektorin yritykset ovat tärkeä osa asiakaspohjaamme. FCG Group on jaettu neljään pääsektoriin: suunnittelu ja tekniikka, konsultointi, koulutus sekä kansainväliset projektit. Teemme monenlaista laitossuunnittelua, LVI-, sähkö-, tie- ja vesirakennussuunnittelua, satama- ja vesiväyläsuunnittelua, kuten myös kunnallista rakennussuunnittelua, esimerkkeinä sairaalat ja koulut. Teemme myös paljon vesihuollon ja vedenkäsittelyn suunnittelua”, sanoo Poikonen.

Jätevesipuhdistamot ympäri Suomea

FCG tekee kaikkea vedenkäsittelyyn liittyvää suunnittelutyötä. Julkisella sektorilla tämä sisältää vedenottolaitokset, jätevesien käsittelylaitokset, vesilaitokset, vesitornit, paineenkorotusasemat, vesiverkostot ja ympäristöarviot.

”Olemme suunnitelleet tätä ennen Helsingin Viikinmäen ja Turun Kakolan maanalaiset jätevedenpuhdistamot. Asukkaat eivät välttämättä edes tiedä, että käsittelylaitos on siellä, koska ne eivät näy maanpinnalle. Vain korkea poistotorni nousee maanpinnan yläpuolelle. Kerrostalot sijaitsevat jätevedenpuhdistamon vieressä, eikä yhtäkään valitusta ole ilmanlaadun tason suhteen saapunut”, selittää Poikonen.

Kallioperään sijoitetut jätevedenpuhdistamot antavat myös mahdollisuuden poistokaasujen kuten typpidioksidin talteenottoon ja puhdistukseen. Viikinmäen ja Kakolan lisäksi FCG on suunnitellut Suomen Klaukkalan (Nurmijärvi), Luotsinmäen (Pori), Taskilan (Oulu) ja Metsä-Sairilan (Mikkeli) jätevedenpuhdistamot. Poikosen mukaan kaikki suurimmat jätevedenpuhdistamot Suomessa on suunniteltu CADMATICin avulla.

CADMATIC on suunnittelun perusta

Kuten monissa muissakin projekteissa FCG:n lähtökohtana tässä projektissa oli CADMATICin suunnittelutyökalut. CADMATICia on käytetty projektissa prosessi- ja yksityiskohtasuunnitteluun mukaan lukien 3D-mallinnukset ja PI-kaaviot.

”Yrityksellämme on pitkä historia CADMATICin kanssa. Luulen, että olimme heidän ensimmäinen ulkoinen asiakas noin 30 vuotta sitten vuosina 1987/1988, kun sitä kutsuttiin nimellä Plant Modelling System (PMS). Se on tärkein työkalu laitossuunnittelussa. CADMATIC oli 3D-suunnittelun edelläkävijä ja niin olimme mekin. Hyvin tärkeä ohjelmiston ominaisuus on, että sillä on riittävä kapasiteetti käsitellä suuria projekteja. Blominmäen käsittelylaitos on 10 hehtaarin alue täytettynä putkilla ja laitteilla, jotka vaativat ohjelmistolta hyvin paljon. CADMATICilta ei höyry lopu kesken. Heidän putkistosuunnitteluominaisuudet ovat aidosti maailmanluokkaa.”

Poikosen mukaan muita ohjelmiston avainominaisuuksia ovat luotettava tuki ja projektitiedon jakelu.

”CADMATIC on yksi harvoista ohjelmistotaloista, joilla on todellakin toimiva tuki. Ongelmat ratkaistaan usein samana päivänä. Projektit voidaan jakaa alueellisten toimistojemme välillä ja asiakkaan kanssa. Paikallistoimistot ja asiakas kommunikoivat internetin välityksellä ja tarkistamalla eBrowser 3D-mallia, joka on CADMATICin palvelimella. Loppuasiakas, Helsingin seudun ympäristöpalvelut, näkee aina enintään viikon vanhan mallin ja voi kommentoida sitä.”

CADMATICin työkalut mahdollistavat FCG:n työskentelyn pienissä ryhmissä.

”Jopa näinkin suuri projekti voidaan suorittaa 6 pysyvän suunnittelijan ja 6 CADMATIC-lisenssin avulla. Olemme hyvin koulutettuja ohjelmiston käyttöön ja meillä on pätevyys ottaa vastaan kaikkein haastavimmat suunnitteluprojektit”, Poikonen toteaa.