Rakentaminen ja käyttöönotto

Valmistusvaiheen sujuvan tiedonkulun ansiosta kaikki laitoksessa tarvittavat osat toteutetaan aikataulussa, 3D-mallista automaattisesti generoituneen tuotantotiedon mukaisina. Tässä vaiheessa voidaan hyödyntää 3D-tarkastelumalleja ja dokumentteja.

3D-mallin walkthrough voidaan toteuttaa käyttäen eBrowser, eGo ja eShare -työkaluja ja tarkistaa, että kokoonpano etenee suunnitelmien mukaan. Työkaluja voidaan käyttää informaation jakamiseen ja hallintaan, ja kohteiden detaljien tarkasteluun. Näin varmistetaan, että virheet löydetään ajoissa, mikä säästää aikaa ja välttää tarpeettomia kuluja.