Hankinta

Ostot ovat rakennusvaiheen kulmakivi. Materiaalitiedot ovat saatavissa 3D-mallista jo suunnittelun alkuvaiheessa. Tämä lisää ostoprosessin käytössä olevaa aikaa ja ostajien on helpompi kilpailuttaa toimittajia. Virheetön materiaalitieto vähentää tarvetta ylijäämähankinnoille ja vähentää hankintakuluja merkittävästi.