Feed

CADMATIC tuottaa suunnittelun varhaisessa vaiheessa ja esisuunnittelussa informaatiota investointipäätösten tueksi. Tämä sisältää päätason diagrammeja, visualisointeja ja esi-layouteja päätason yksiköistä.

Esisuunnittelussa hyvin tuotettu informaatio minimoi riskejä ja luo perustan vakaalle päätöksenteolle. Front-end-suunnitteludataa voidaan myöhemmin käyttää detaljisuunnittelussa ja siten nopeuttaa koko rakentamisen prosessia.

Kattava CADMATIC 3D-malli sisältää turvallisuussuunnitelmat, layout-kuvat, alustavat tarvikeluettelot, tilavaraukset, diagrammit jne.