Perussuunnittelu

CADMATICin perussuunnitteluvaiheen 3D-mallia on helppo käsitellä myös suunnittelun edetessä. Käyttämällä täysin interaktiivista ja helppokäyttöistä 3D-ympäristöä CADMATIC nopeuttaa suunnittelua ja tuottaa tarkkoja, törmäysvapaita 3D-kuvia.

Aiemmin tehtyjä suunnitelmia ja standardeja voidaan käyttää runko- ja kalustokirjastojen avulla. Erityisesti P&ID-diagrammeja ja -kaavioita varten kehitetty moduuli mahdollistaa laivajärjestelmän parametrien ja alustavan 3D-kalustosuunnittelun aloittamisen mahdollisimman varhain.

Turvallisuussuunnitelmat, pohjakuvat, alustavat materiaaliluettelot ja tilavaraukset on integroitu CADMATIC-suunnittelun ytimeen - aluksen 3D-malliin. Samaa perussuunnittelumallia käytetään myöhemmin valmistussuunnittelussa, mikä vähentää päällekkäistä työtä.

Tiedonhallintajärjestelmämme yksinkertaistaa suunnittelutoimistojen, laivanvarustajien ja telakoiden välistä yhteydenpitoa ja katselmointia tarjoamalla kokonaisvaltaisen näkemyksen suunnitteluprosessista. eBrowser, eShare ja eGo tuottavat mallista esittelymateriaalia, jonka avulla varustajat, telakat ja suunnitteluosapuolet pysyvät ajan tasalla suunnittelun etenemisestä.

Käyttämällä samaa 3D-mallia suunnittelun eri vaiheissa varmistetaan, että rakenteellinen topologia, putkistojen määritykset, komponenttien tiedot ja logistiikkadata ovat käytettävissä myös tuotantotietoa täydennettäessä.