Jälkiasennus

Aluksen elinkaaren aikana voidaan joutua toteuttamaan jälkiasennuksia tai modernisoimaan aluksen tekniikka vastaamaan ympäristösäädöksiä ja -standardeja. Aluksen sisätilat on mahdollista laser-skannata ja tuloksena saatu pistepilvi voidaan siirtää CADMATICiin jälkiasennussuunnitelman pohjaksi. Pistepilven avulla tuotettu 3D-malli mahdollistaa osien tarkemman esivalmistuksen ja varmistaa valmistettujen elementtien täydellisen sopivuuden asennuskohteeseen. Tämä lyhentää suunnittelun kestoa, parantaa laatua ja vähentää tuotantoaikoja merkittävästi.