CADMATIC Rasta

Rasterimuotoisten kuvien käyttöön ja käsittelyyn. Hyödynnä vanhoja paperikuvia suunnittelussa.

CADMATIC Rasta mahdollistaa rasterimuotoisten kuvien käytön ja käsittelyn CAD-ohjelmistoissa. Rastan avulla voit tuottaa myös hybridikuvia, joissa yhdistyvät skannattu kuva ja CAD-ohjelmistolla tuotettu vektorikuva.

CADMATIC Rasta helpottaa suunnittelijan arkea:

  • Monipuoliset työkalut rasterikuvan valmisteluun ja käsittelyyn
  • Vanhojen paperikuvien hyödyntäminen ja jatkokäsittely suunnittelussa
  • Tuki yli 20 rasterifomaatille, kuten esim. TIFF, BMP, CALS ja JPEG.
  • Tukee erilaisia pakkausmuotoja. Esimerkiksi kopiopalvelussa skannautettu kuva on tallennettavissa tiedostokooltaan tiukaksi pakkaukseksi - TIFF-muodoilla mm. Pack Bits, Modified Huffmann, Group III ja IV sekä JPEG Tiff.
  • Monipuoliset kuvankäsittelytoiminnot

Vanhojen paperikuvien hyödyntäminen etenkin saneerauskohdeprojekteissa nopeuttaa ja helpottaa suunnittelutyötä. CADMATIC Rasta mahdollistaa skannatun tiedoston, esim. rakennuksen arkkitehtipohjan, lataamisen CADMATIC Electrical, CADMATIC HVAC tai CADMATIC Building -ohjelmistoihin sekä sen jatkokäsittelyn.

Monipuoliset toiminnot rasterikuvien käsittelyyn 

CADMATIC Rastan avulla voit kohdistaa, kiertää ja skaalata rasterikuvaa, mikäli skannattu kuva halutaan määrittää todellisiin mittoihin ennen CAD-suunnittelua. Kuva on myös siirrettävissä ja oikaistavissa, jos kuva on esim. vääristynyt skannauksessa. Rasterikuvan voi myös kääntää aksonometriseen asentoon. Rasterikuvasta voi tarvittaessa poistaa tarpeettomia osia. Peilaustoiminto mahdollistaa esim. kuultopaperin alapinnasta skannatun kuvan peilaamisen oikeanlaiseksi.