CADMATIC Rasta

Rasterimuotoisten kuvien käyttöön ja käsittelyyn. Hyödynnä vanhoja paperikuvia suunnittelussa.

Monipuoliset työkalut rasterikuvien valmisteluun ja käsittelyyn

CADMATIC Rasta tuo sujuvuutta ja mukavuutta suunnittelijan arkeen. Se mahdollistaa vanhojen rasterimuotoisten kuvien käytön, käsittelyn ja muokkauksen CAD-ohjelmistoissa. Rastan avulla voit tuottaa myös hyödyllisiä hybridikuvia, joissa yhdistyvät skannattu kuva ja CAD-ohjelmistolla tuotettu vektorikuva. Tutustu CADMATIC Rastan kiistämättömiin etuihin CAD-ohjelmistojen tukityökaluna.

Vanhojen paperikuvien hyödyntäminen ja jatkokäsittely suunnittelussa.

Vanhojen paperikuvien hyödyntäminen etenkin saneerauskohdeprojekteissa nopeuttaa ja helpottaa suunnittelija työtä. CADMATIC Rasta mahdollistaa skannatun tiedoston, esim. rakennuksen arkkitehtipohjan, lataamisen CADMATIC Electrical, CADMATIC HVAC tai CADMATIC Building -ohjelmistoihin sekä sen jatkokäsittelyn suunnittelijan tarvitsemalla tavalla. Aikaa säästyy, kun vanhoja paperikuvia voi hyödyntää uusien suunnitelmien pohjana, eikä kaikkea tarvitse aina piirtää uudelleen.

Tuki yli 20 rasteriformaatille

CADMATIC Rasta sisältää tuen yli 20 rasteriformaatille, kuten esim. TIFF, BMP, CALS ja JPEG. Lisäksi ohjelmisto tukee erinomaisesti erilaisia pakkausmuotoja. Esimerkiksi kopiopalvelussa skannatun kuvan voi tallentaa tiedostokooltaan tiukaksi pakkaukseksi - TIFF-muodoilla käytettävissä on mm. Pack Bits, Modified Huffmann, Group III ja IV sekä JPEG Tiff.

Monipuoliset toiminnot rasterikuvien käsittelyyn

CADMATIC Rasta sisältää monipuoliset toiminnot kuvankäsittelyyn, jolloin kuvaa ei tarvitse välttämättä viedä erilliseen kuvankäsittelyohjelmistoon.

CADMATIC Rastan avulla voit kohdistaa, kiertää ja skaalata rasterikuvaa, mikäli skannattu kuva halutaan määrittää todellisiin mittoihin ennen CAD-suunnittelua. Kuva on myös siirrettävissä ja oikaistavissa, jos kuva on esim. vääristynyt skannauksessa. Rasterikuvan voi myös kääntää aksonometriseen asentoon. Kuvien muokkaus on helppoa ja rasterikuvasta voi tarvittaessa esimerkiksi poistaa tarpeettomia osia. Peilaustoiminto mahdollistaa esim. kuultopaperin alapinnasta skannatun kuvan peilaamisen oikeanlaiseksi.

CADMATIC Rasta on täydentää ja tuo tehokkuutta työskentelyyn sähkö- ja automaatiosuunnitteluohjelmisto CADMATIC Electricalin, LVIA-suunnitteluohjelmisto CADMATIC HVAC:in ja rakennesuunnitteluohjelmisto CADMATIC Buildingin kanssa. Tutustu tarkemmin myös toimialakohtaisiin CAD-ohjelmistoihimme.