Julkaisutiedote 2022T1

CADMATIC 2022T1 -versioiden parhaat palat!

CADMATIC Draw'sta, HVACista ja Buildingistä on julkaistu 14.2.2022 uudet 2022T1 -versiot. CADMATIC Electricalista ei poikkeuksellisesti julkaista uutta versiota.

CADMATIC Building

Building 2022T1 tuo käyttäjälle suuren määrän parannuksia IFC-tietomallin tuottamiseen, projektityökaluihin sekä 3D-työskentelyyn. Kokonaan uusina asioina julkaisu sisältää työkalut CLT-elementtirakenteiden suunnitteluun.

CADMATIC Draw

Draw 2022T1 sisältää monia uudistuksia, kuten esimerkiksi uuden Datan vienti -työkalun.

  CADMATIC HVAC

  HVACin 2022T1-versiossa on mukana uusi Leikkaus-toiminto. Linjan laadun ja koon muokkaus -toiminto on uudistettu ja se on käytettävissä sekä putkille että kanaville. Patteri toimintoon on lisätty enemmän tietoja näkyviin ja samalla on lisätty mahdollisuus käyttää patterille lukittua vakiovirtaamaa. Merkintöjen käytettävyyttä ja muokattavuutta on parannettu lisäämällä asetuksia viemärin Kaatomerkintä ja Kaivon merkinnät -toimintoihin. Lisäksi Viitetyyleihin on lisätty uusi asetus lukujen esitystarkkuudesta. Versioon on lisätty myös uusia tuotteistuksia.

  CADMATIC Electrical

  Electricalista ei julkaista uutta versiota, mutta seuraava versio, 2022T2, on kuitenkin odotuksen arvoinen! Kurkista tulevaan – 2022T2-versiossa käyttäjäkokemus nostetaan uudelle tasolle! Versio sisältää täysin uusitun, käyttäjäystävällisen ryhmien ja lähtöjen käsittelyn. Uudistus koskee sekä tekniikkaa konepellin alla että käyttäjälle näkyviä käyttöliittymiä.

  Tuleva patchimme 19.0.4-revisioon tukee useiden eri Plant Modeller -versioiden (2021T2, 2021T3 ja 2022T1) käyttöä.

  CADMATIC Draw

  CADMATIC Draw 2022T1 tuo käyttäjille useita uusia ominaisuuksia. Uusi Datan vienti -työkalu mahdollistaan CAD-tiedon, kuten elementtien ominaisuuksien tai symbolien attribuuttien viemisen ulkoiseen tiedostoon, esimerkiksi Excel-taulukkoon. 

  Uusi versio tuo mahdollisuuden käyttää piirtoyksiköinä muita kuin desimaaliyksiköitä, lisäksi tuettuna on myös jalat ja tuumat.

  Tuontitoimintoihin on lisätty mahdollisuus tuoda DGN-formaatin mukaisia tiedostoja CADMATIC Draw'hon.

  Tutustu tarkemmin CADMATIC Draw'hon

  CADMATIC Electrical

  Electricalista ei julkaista 2022T1-versiota

  CADMATIC Electricalin seuraava julkaistava versio on 2022T2, joka vastaa normaalia isoa versiota, eli tietokantarakenne muuttuu eikä versio ole yhteensopiva 19-versioiden kanssa. 

  Electrical 2021T3 - viimeisin päivitys 19.0.4 + Patch 

  Electricalin 19-versioon julkaistiin 19.0.4-päivitys 26.1.2021. Tähän revisioon julkaistaan helmikuussa myös Patch-paketti. Paketti sisältää joukon pienempiä korjauksia, minkä lisäksi se tuo tuen useiden eri Plant Modeller -versioiden (2021T2, 2021T3 ja 2022T1) käyttöön integraatiossa. Mikäli Electrical- ja Plant Modeller -versiot eroavat toisistaan, käyttäjä pääsee valitsemaan, mihin Plant Modeller -versioon kytkeytyy.

  Kurkistus tulevaan: ryhmäuudistus

  2022T2-versiossa tullaan julkaisemaan täysin uusittu ryhmien ja lähtöjen käsittely. Uudistus koskee sekä tekniikkaa konepellin alla että käyttäjälle näkyviä käyttöliittymiä. Kaikilla näillä on kuitenkin vain yksi tarkoitus: parempi käyttäjäkokemus.

  Hyödyt käyttäjälle

  Uudistuksella on selkeät tavoitteet, jotka nyt konkretisoituvat käyttäjälle:

  • käyttöliittymien parantaminen
  • saman kaapelin esittäminen kahdessa eri keskuskaaviossa
  • useampirivisten ryhmien luonti
  • useiden kiskostojen luonti yhteen keskukseen
  • useampien tulojen luonti yhteen kiskostoon.

  Keskukset

  Electricalissa keskukset ovat sijaintiobjekteja. Aikaisemmin sijainnilla ja keskuksella oli omat käyttöliittymänsä – uudistuksen myötä päästään yhteen käyttöliittymään, joka listaa jatkossa myös keskuksen kiskostoja ja lähtöjä. Keskuksissa voi jatkossa olla useita kiskostoja, jolloin näiden tietoja pystytään muuttamaan keskitetysti tutusta tietokantatyökalusta. Muutos päivittyy tarvittaessa kaikkiin piirikaavioihin, joissa kiskoston teknisiä ominaisuuksia näytetään.

  Keskusten ominaisuudet -ikkuna CADMATIC Electricalissa

  Ryhmät sekä lähdöt/tulot

  Suurin tekninen uudistus tapahtuu ryhmämerkille. Vanhat ryhmät muuttuvat lähdöiksi/tuloiksi, joita voi yhdessä ryhmässä olla tarvittaessa useita. Käyttöliittymä on kuitenkin pidetty yksinkertaisena, ja saman dialogin kautta voikin hallita sekä ryhmää että siihen liitettyjä lähtöjä yhdellä kertaa. Lähdön/tulon tyypin asettaminen mahdollistaa keskukseen tulevien kaapelien hoitamisen samalla tutulla toiminnolla.

  Konversio, eli projektin päivitys 19-versiosta 22-versioon, hoitaa muunnoksen käyttäjän puolesta, joten vanhat projektit voidaan siirtää uuteen Electricaliin ja työtä voidaan jatkaa uusia ominaisuuksia hyödyntäen.

  Lähdöt/tulot CADMATIC Electricalissa

  Lähtöihin voidaan liittää jatkossa myös suojalaite, mikä tarkoittaa käytännössä sitä, että suojalaitteesta syntyy laite tietokantaan. Suojalaitteen esiintymä voidaan täten sijoittaa myös piirikaavioon. Näin lähtöön liittyvät laitteet voidaan esittää omissa dokumenteissaan ja tietokantarakenne vastaa paremmin todellisuutta.

  Kokonaisuudessaan ryhmäuudistus tuo 2022T2-versioon runsaasti uusia mahdollisuuksia. Lisäksi uudistus mahdollistaa ryhmä-/lähtötoiminnallisuuksien kehittämisen jatkossa entistä paremmaksi.

  Tutustu tarkemmin CADMATIC Electricaliin

  CADMATIC HVAC

  CADMATIC HVACin 2022T1-versiossa on mukana uusi Leikkaus-toiminto. Linjan laadun ja koon muokkaus -toiminto on uudistettu ja se on käytettävissä sekä putkille että kanaville. Patteri toimintoon on lisätty enemmän tietoja näkyviin ja samalla on lisätty mahdollisuus käyttää patterille lukittua vakiovirtaamaa. Merkintöjen käytettävyyttä ja muokattavuutta on parannettu lisäämällä asetuksia viemärin Kaatomerkintä ja Kaivon merkinnät -toimintoihin. Lisäksi Viitetyyleihin on lisätty uusi asetus lukujen esitystarkkuudesta. Versioon on lisätty myös uusia tuotteistuksia.

  Leikkaus

  Uusi Leikkaus-toiminto löytyy Merkinnät-työkaluriviltä. Leikkaus-toiminnon avulla kuvaan voi lisätä leikkausmerkinnät, joista saadaan automaattisesti tehtyä leikkauskuva.

  Linjan laadun ja koon muokkaus

  Uudistetulla Linjan laadun ja koon muokkaus -toiminnolla voi kerralla vaihtaa koko linjan putken/kanavan laatua ja kokoa. Dialogissa näkyy valitun laadun eri kokojen kitkapainehäviöt ja nopeudet. Putki/kanavan voi myös samalla lukita, jolloin myöhemmin uudelleen mitoittaessa ei kokoa enää muuteta.

  Patteri

  Patterille on lisätty mahdollisuus määrittää lämpöhäviön sijaan virtaama.

  Merkinnät

  Kaivon merkinnät ja Viemärin kaatomerkintä -toimintoihin on lisätty muokkausmahdollisuudet sekä uusia asetuksia. Kaivon merkinnät voi nyt mm. merkitä joko suhteellisina tai absoluuttisina, jolloin kerrosasetuksissa määritetyt korot otetaan huomioon.

  Kaivon merkinnät -toiminto CADMATIC HVACissa
  Viemärin kaatomerkinnät CADMATIC HVACissa

   

  Viitetyylien ulkoasun määritykseen on lisätty lukuarvoille desimaalien määrä, jotta eri lukujen esitystarkkuuksia voi jatkossa muokata paremmin.

  Viitetyylien muokkaus CADMATIC HVACissa

  Tuotteistukset

  1. Oraksen vesikalusteet on päivitetty ja tuotekantaan on lisätty useita uusia kalusteita. Vanhentuneita tuotteita on siirretty vanhoihin kalusteisiin.
  2. FläktGroupin iv-koneet on lisätty tuotteisiin. 
  3. Climeconilta on lisätty uusia tuotteita: LINE-venttiili tulo- ja poistoilmanvaihtoon, OLOi-HF -poistoilmalaite sekä Tuisku-AF -sade- ja lumisuoja ilman sisäänottoaukkoon.
  Tutustu tarkemmin CADMATIC HVACiin

  CADMATIC Building

  CADMATIC Building 2022T1 tuo käyttäjälle suuren määrän parannuksia IFC-tietomallin tuottamiseen, projektityökaluihin sekä 3D-työskentelyyn. Kokonaan uusina asioina julkaisu sisältää työkalut CLT-elementtirakenteiden suunnitteluun.

  Laajennuksia projektitoiminnallisuuteen

  Projektityökaluihin on lisätty kaksi uutta toimintoa helpottamaan uuden projektin tai kuvan aloittamista.

  Building-kuvan aloitustoiminto

  Building-kuvan aloitustoiminnolla kaikki uuden kuvan aloittamiseen liittyvät toimenpiteet voidaan tehdä ohjatusti yhdellä kertaa. Toiminto mahdollistaa kuvan nimen ja projektikansion määrittämisen, kuvan raamien ja otsikkotaulujen sijoittamisen, kuvan kytkemisen kerrostietoihin ja viitekuvan lisäämisen.

  Käyttäjä voi itse käynnistää kuvan aloitustoiminnon tai sen voi määritellä asetuksissa käynnistymään automaattisesti aina kun luodaan uusi kuva.

  Building-projektin aloitustoiminto

  Building-projektin aloitustoiminto helpottaa uuden projektin aloitusta. Toiminto tarjoaa mahdollisuuden luoda projektikansion, määrittää projektiasetuksia sekä tuoda projektin perustietoja toisesta, jo aiemmin tehdystä projektista, tai IFC-mallista. Toiminto helpottaa merkittävästi esimerkiksi kerrostietojen määritystä, mikäli vaikkapa rakennesuunnittelijalla on käytettävissään rakennuksen IFC-malli, josta kerrostiedot saadaan luettua toiminnolla automaattisesti.

  Kuvan aloitus ja uuden projektin luonti CADMATIC Buildingissä

  Muutosmerkintätoiminnallisuus uudistettu

  Muutosmerkintätoimintoa on laajennettu siten, että toiminnolla on nyt mahdollisuus lisätä muutosmerkintä aiempaa älykkäämmin erilaisten lomakkeiden ja otsikkotaulujen yhteyteen. Toiminto osaa ehdottaa oikeanmuotoista muutosmerkintäriviä valitun lomakkeen/otsikkotaulun perusteella ja käyttäjällä on myös mahdollisuus määrittää omia muutosmerkintärivejä omia lomakkeita tai otsikkotauluja varten.

  Uudet CLT-työkalut

  CLT-seinä ja laattaelementti

  Elementtityökaluihin on lisätty CLT-seinä ja CLT-laatta -elementtitoiminnallisuudet. Toimintojen periaate on samanlainen kuin vastaavien betonielementtienkin osalta eli mittamaailma saadaan poimittua pohjakuvaseinältä tai tasorakenteelta ja elementin muut tiedot määritellään dialogi-käyttöliittymässä. Lopputuloksena syntyy mittalomake, josta tuotetaan automaattisesti elementin pohjakuvaesiintymä sekä 3D- ja IFC-mallit. CLT-levyn rakenteen määritykseen on lisätty uusi toiminnallisuus, jonka avulla lamellien suunnat ja paksuudet voi helposti määrittää jokaiseen tilanteeseen sopivalla tavalla.

  CLT-seinäelementti CADMATIC Buildingissä

   

  CLT-laattaelementti CADMATIC Buildingissä.

   Pohjakuvaseinien saumadetaljointiin laajennusta

  CLT-seinäelementeissä käytetään yleisesti puolipontti-liitosta. Puolipontti-detaljin voi määrittää CLT-seinäelementin päätydetaljiksi. Suunnitteluprosessin selkeyttämiseksi detaljin kytkeminen on  mahdollistettu jo pohjakuvan saumoituksen yhteyteen. Detalji-tiedon voi siis nyt määrittää jo pohjakuvassa ja se luetaan sieltä seinäelementeille (betoni ja CLT) pohjakuvageometrian lukemisen yhteydessä.

  Saumadetaljin määrittely CADMATIC Buildingissä

  CLT-pohjakuvaseinä

  Pohjakuvaseinien puumateriaalille on lisätty CLT-esitystapa. CLT-esitystapa on pohjakuvaseinän osalta periaatteellinen eli sen osalta ei määritellä varsinaista CLT-rakennetta, koska lamellien todellisten leveyksien mukainen esitys ei erottuisi normaaleilla mittakaavoilla selkeästi. Esitystapa kuitenkin kuvaa CLT-rakennekerrosta selkeästi ja tällainen kerros on helposti tunnistettavissa kuvasta.

  CLT-ainemerkinnät

  Ainemerkintä-toimintojen CLT-ainemerkintää on laajennettu. Ainemerkintä määritetään nyt vastaavalla käyttöliittymällä kuin CLT-elementin levyrakennekin. Ainemerkinnästä saadaan siis aiempaa yksityiskohtaisempi ja todellista rakennetta vastaava esitys.

  Reaaliaikaiseen 3D-toiminnallisuuteen laajennuksia

  CADMATIC Building mahdollistaa 3D:n näyttämisen automaattisesti suunnitelmaa tehtäessä, mikäli käyttäjä niin haluaa ja asettaa ominaisuuden päälle Building-asetuksista. Tätä reaaliaikaista 3D-toiminnallisuutta on nyt laajennettu siten, että määritettävän osan 3D nähdään jo määritysvaiheessa, esimerkiksi osan mittojen osoituksessa. Tämä mahdollistaa 3D-mallin ja korkojen oikeellisuuden havaitsemisen jo määritysvaiheessa. Yhdessä visualisointi-ikkunan kanssa tämä ominaisuus on erittäin hyödyllinen. Päänäytössä voidaan suunnitella 2D-mallissa ja visualisointi-ikkunassa, tai yhtä hyvin jaetussa päänäytössä, nähdään samaan aikaan miten suunniteltava osa sijoittuu 3D-malliin.

  Reaaliaikainen 3D-visualisointi CADMATIC Buildingissä

   

  IFC-toimintoihin laajennuksia

  Tuki IFC4-tiedostomuodolle

  Tuo IFC (IFC-import) -toimintoon julkaistiin tuki IFC4-tiedostomuodolle 2021T3-julkaisussa ja nyt IFC4-tuki on lisätty myös IFC-vienti (IFC-export) -toimintoon. Käyttäjä voi valita IFC-vienti toiminnossa IFC-tiedostomuodon, jonka hän haluaa tuottaa.

  Vaihtoehtoina ovat IFC 2x3, IFC 2x3 cv2.0 ja uutena siis IFC4.

  Moduulilinjoille tunnukset IFC-malliin

  IFC-vientitoiminnon moduulilinjojen kirjausta on laajennettu. Aiemmin malliin vietiin vain linjojen viivageometria, nyt malliin kirjautuvat myös linjojen tunnukset.

  Reikien IFC-import

  Reikätoimintoihin on lisätty mahdollisuus tuoda reikävaraukset IFC-mallista. Toiminnallisuus on hyödyllinen etenkin rakennesuunnittelussa, sillä talotekniikkasuunnittelun reikävaraukset saadaan automaattisesti rakennesuunnittelun pohjaksi talotekniikka-IFC-mallista.

  Määräluettelointitoimintoja laajennettu

  TT ja HTT -laatat

  TT ja HTT -laatoille on lisätty lomakkeisiin luettelointi. Luettelointi tapahtuu samaan tapaan kuin ontelo- ja kuorilaatoillekin. Myös TT ja HTT -laattojen luetteloinnissa voi määrittää luettelointiasetukset, jotka ohjaavat esimerkiksi reikien mitoitustapaa.

  Betonielementtiluetteloon uusia asetuksia

  Betonielementtien määräluettelointiin on lisätty uusia asetuksia, joiden avulla käyttäjä voi itse määrittää, mitkä tietokentät hän haluaa mukaan luetteloon. Luetteloon kirjataan minimissään elementtitunnus ja elementtien lukumäärä, muut tiedot ovat vapaaehtoisia, ja siis käyttäjän valittavissa.

  Eristemääräluetteloon laajennuksia

  Betonielementtien eristeiden määräluettelointiin on tehty kaksi uutta vaihtoehtoa. Aiemmin eristemäärät luetteloitiin elementtilomakekohtaisesti, nyt luettelointin voi tehdä pohjakuvaesiintymien perusteella, jolloin esimerkiksi kaikkien kuvan elementtien eristemäärät saadaan luetteloitumaan yhdellä kertaa. Eristeet voi luetteloida joko varsinaiseen elementtiluetteloon omina sarakkeinaan tai kokonaan omaksi luettelokseen.

  Leikkaustoimintoon uusia ominaisuuksia

  Leikkauskuvannon muokkaus

  Leikkauskuvannoille lisätty mahdollisuus muuttaa leikkauksessa näkyviä asioita myös jälkikäteen. 

  Aiemmin leikkaukseen merkittävät asiat valittiin leikkauksen generoinnin yhteydessä, mutta nyt näitä valintoja on mahdollista muuttaa myös myöhemmin ja leikkaus päivittyy automaattisesti uusien valintojen mukaisesti.

  Leikkauskuvantoon harjakoron merkintä

  Leikkauskuvantoon merkittäviin korkoihin on lisätty harjakorko.

  Betonilaattatoimintoihin parannuksia

  TT-laatoille kallistusmahdollisuus

  TT-laatoille on lisätty mahdollisuus määrittää laatat kallistettuina. Kallistus voi olla joko laatan leveys- tai pituussuuntainen. Kallistuksen määrä määritetään suhteella ja kallistuksen suunta määräytyy laatan osoituksen mukaisesti.

  TT-laatan kallistus CADMATIC Buildingissä

  Betonilaatta-alueen osoituksiin parannuksia

  Laatta-alueen osoitusta on muutettu havainnollisemmaksi. Uudistuksen myötä suunnittelija näkee laatta-alueen osoituksen aikana koko ajan laattojen suunnat, laattajaon ja esimerkiksi vajaiden laattojen poisjäämisen, mikäli asetuksissa on määritetty niille minimikooksi puolikas laatta. Jos reaaliaikainen 3D on päällä ja katselusuunta on vino, suunnittelija näkee piirron aikana myös laattojen 3D-geometrian korkojen ja mahdollisten kallistusten oikeellisuuden varmistamiseksi.

  Laatta-alueen osoitus CADMATIC Buildingissä

   

  Ristikkotoiminnallisuuteen parannuksia

  Kattoristikoille on lisätty mahdollisuus kopioida ristikon tietoja toisesta ristikosta. Tämä ominaisuus helpottaa tilannetta, jossa kuvaan määritettyihin ristikoihin täytyy tehdä muutos. Muutoksen voi tehdä vain yhteen ristikkoon ja kopioida uudet tiedot muihin vastaavaa muutosta vaativiin ristikoihin.

  Kattotoiminnallisuuteen parannuksia

  Kattojen ulkoasutietojen, kuten värien ja viivoituskuvioiden, määritykseen on lisätty mahdollisuus poimia tietoja toiselta katolta. Jos esimerkiksi rakennuksen kaikissa katoissa pitäisi olla samanlaiset ulkoasutiedot, niin riittää, että tiedot määritetään vain kerran ja ne voi kopioida muihin kattoihin.

  Tutustu tarkemmin CADMATIC Buildingiin