Julkaisutiedote 2021T1

Tiivistelmä

CADMATIC Draw'sta, Electricalista, HVACista ja Buildingistä on julkaistu uusi 2021T1-versio 17.3.2021. Uudistus on tuonut mukanaan suuren määrän parannuksia ja paljon uusia ominaisuuksia. Tavoitteena on ollut tarjota entistä suorituskykyisemmät ohjelmistot sekä parempi käyttäjäkokemus. 

  • Draw'n 2021T1 -versiossa on tehty monia uudistuksia, joiden myötä ohjelmiston käytettävyys on aivan uudella tasolla. Lisäksi 3D-työskentelyä on parannettu mm. uudistetun 3D-visualisoinnin avulla.
  • Electricalin 2021T1 -version uudistukset näkyvät käyttäjälle monessa kohtaa parempana käytettävyytenä, joka tekee suunnittelusta sujuvaa ja tehokasta. I/O-hallinta, Import- ja 3D-toiminnot sekä kerrosasetukset ovat uudistuneet.
  • CADMATIC HVAC 2021T1 -versiossa julkaistaan täysin uudistetut putkityökalut. Käyttäjäystävällisyyteen on panostettu ja työskentely HVACilla on entistä havainnollisempaa ja luotettavampaa. Lisäksi kerrostoiminnot on uudistettu.
  • Buildingin 2021T1 -versiossa on tehty merkittäviä parannuksia käytettävyyteen. Käyttöliittymää on yksinkertaistettu. Valikkouudistus ja projektipuu tuovat sujuvuutta ja tehokkuutta työskentelyyn. 3D-toimintoihin on panostettu ja reaaliaikainen 3D-suunnittelu on nyt aidosti mahdollista. 

CADMATIC Draw 2021 - parempi käytettävyys ja tehokkaampi 3D-työskentely

Viitekuvapuun avulla myös IFC-mallit viitekuviksi

Viitekuvapuun avulla myös IFC-mallit viitekuviksi.

CADMATIC Draw -ohjelmiston viitekuvien käsittely on uudistettu. Viitekuvien hallinnan voi tehdä nyt puumaisessa käyttöliittymässä. Samassa käyttöliittymässä hallitaan drw/dwg/dxf-viitekuvat, pdf-viitekuvat, IFC-viitekuvat sekä rasterikuvat. Uusi työkalu mahdollistaa nyt myös IFC-mallien tuonnin viitekuvaksi. Tämä helpottaa merkittävästi IFC-mallien käyttöä oman suunnitelman pohjana. Lisäksi IFC-viitekuvan rakennusten ja kerrosten näkyvyyttä voi myös hallita puusta käsin. Mahdollisuus säätää drw/dwg/dxf -viitekuvan väriä ja himmeyttä viitekuvapuusta käsin on käytettävyyttä parantava uudistus. Viitekuvapuu auttaa myös havaitsemaan, jos suunnitelmassa käytetty viitekuva on päivittynyt levyllä. Tällöin puuhun tulee merkki, joka kertoo, että uudempi versio viitekuvasta on päivitettävissä.

 

Näkymien tallennus aivan uudelle tasolle

CADMATIC Draw -ohjelmistoon on lisätty uusi Suunnittelunäkymät-työkalu. Tämän uuden, graafista käyttöliittymää hyödyntävän työkalun avulla näkymien hallitseminen on erittäin helppoa. Näkymän voi tallentaa yhdellä klikkauksella ja siihen voi palata milloin tahansa tuplaklikkaamalla valitun tallennetun näkymän kuvaketta. Näkymän tallennus tallentaa myös kaikki asetukset, jotka vaikuttavat näkymän näkyvyyteen. Tällaisia ovat esimerkiksi, näkymän suunta, koordinaatisto, tasojen tilat ja varjostustilat. Näkymien välillä liikkuminen ei ole koskaan ollut näin helppoa.

CADMATIC Draw -ohjelmistoon on lisätty uusi näkymien tallennustyökalu.

Tehokkuutta 3D-visualisointiin

CADMATIC Draw'n 3D-visualisointi on täysin uudistettu. Kuvan varjostuksessa käytetään OpenGL-tekniikkaa (vähintään versio 3.3). Tällä saavutetaan merkittävä nopeutus varjostamiseen sekä varjostetun kuvan vapaaseen tarkasteluun. Lisäksi uusi tekniikka mahdollistaa useiden uusien visualisointityylien käyttämisen. Uusia visualisointityylejä ovat esimerkiksi konseptuaalinen (gooch) sekä harmaasävy, josta löytyy myös läpinäkyvä versio. Useimmissa visualisointityyleissä on mahdollisuus käyttää myös reunaviivojen korostusta, joka tuo muodot esille entistäkin selvemmin.

Visualisoitu CADMATIC Draw -kuva

3D-mallin leikkaustoiminnoilla uusi ulottuvuus mallin tarkasteluun

CADMATIC Draw -ohjelmistoon on lisätty toiminnallisuus 3D-mallin leikkaamiseen. Leikkaus voidaan tehdä joko kuutiomaisella rajauksella tai leikkauspintojen avulla. Leikkaustoiminnallisuuden avulla 3D-mallia voi tarkastella halutusta kohtaa, myös esimerkiksi rakennuksen sisältä, leikaten yläpuoliset rakenteet pois näkyvistä. Leikkauskuution avulla rajauksen voi tehdä helposti niin, että esimerkiksi näkyvissä on vain yksi tila kerrallaan.

CADMATIC Electrical 2021 - odotettuja uudistuksia ja parempaa käytettävyyttä

  • CADMATIC Electrical 2021T1 (sisäinen versionumero 19.0.0) on uusi versio ja se asentuu vanhemman 18-version rinnalle omana ohjelmistona.
  • Projektitietokannan rakenne muuttuu versiopäivityksessä eikä muutettua projektia voi käsitellä vanhemmilla ohjelmistoversioilla. Kaikilla käyttäjillä on siis oltava käytössä uusin versio Electricalista silloin, kun projektit on muunnettu 19-muotoon.
  • Access-projekteissa kysytään käyttäjältä, halutaanko projekti päivittää uusimpaan versioon, mikäli 19-versiolla avataan vanhemmilla versioilla tehtyjä projekteja. Itse muunnos on nopea ja se kannattaa tehdä heti, kun kaikilla projektiin osallistuvilla on käytettävissään Electricalin 19-versio.
  • SQL Server -projekteissa pääkäyttäjän on päivitettävä projektitietokannan rakenne. SQL Server -tietokannoista on hyvä muistaa, että SQL Server -tietokannan rakenteen päivitys päivittää samalla kaikki projektit, jotka on sijoitettu tähän tietokantaan. SQL-serverille voidaan luoda myös uusi projektitietokanta 19-versiota varten, jolloin 18- ja 19-versioita voi käyttää rinnakkain. Tällöin 18-muodossa olevan tietokannan voi päivittää myöhemmin 19-muotoon.
  • Yrityksen yhteiset tietokannat ja CAD-ympäristö kannattaa hoitaa kuntoon tässä vaiheessa. Konsultoi asiasta yrityksesi CAD-pääkäyttäjää.  

I/O-hallinta on uudistettu

I/O-hallintaa on aikaisemmin hoidettu omalla I/O-configuration-ohjelmalla, mutta nyt erillisen ohjelman ominaisuudet on siirretty kokonaan DB-työkaluun. Käyttölogiikka noudattaa jatkossa muista toiminnoista tuttuja tapoja. I/O-korttien määrittelyt muuttuvat tuotemalleiksi ja ovat siten paremmin osa projektin tuotteiden ominaisuuksia. Uutta on myös, että I/O-korttien määrittelyyn voi liittää myös muita tuotemallin ominaisuuksia, kuten symboleita ja lisätietoja.

Projektin muunnoksessa vanhat I/O-korttimääritykset kopioidaan projektille ja muunnetaan automaattisesti tuotemalleiksi. Tämä edellyttää kuitenkin, että yhteys vanhoihin korttimäärityksiin on olemassa.

I/O-hallinnnan siirtyminen osaksi DB-työkalua nostaa käytettävyyden aivan uudelle tasolle. I/O-pisteiden kytkennän I/O-korttien kanaviin voi nyt tehdä drag-and-drop-tekniikalla ja samassa työkalussa kuin muukin projektin hallinta.

Uudistettu I/O-hallinta CADMATIC Electricalissa.

Tuotemallit Electricalin projektipuussa.

Import-toiminnallisuudet uudistuivat merkittävästi

Projektiin importointi on uudistunut merkittävästi ja se tarkoittaa käyttäjälle entistä parempaa käytettävyyttä. Import-määrityksiä hallitaan nyt samanlaisella logiikalla kuin muitakin määrityksiä. Määrityksiä voi helposti jakaa projektista toiseen joko suoraan tai jaetun tietokannan kautta. Samalla tavalla on voinut aiemmin jakaa muitakin projektin määrityksiä, kuten esimerkiksi tuotemalleja ja kilpimäärityksiä.

Suurimpia käyttäjälle näkyviä asioita on tuontimäärittelyjen selkeytyminen. Eri objektityypit ovat käyttöliittymässä omilla välilehdillään, jotka vastaavat jaottelultaan DB-työkalusta tuttua käyttöliittymää. Samoin Excel-lähdeaineistossa importoitava data voi olla useilla välilehdillä. Tämä helpottaa huomattavasti datan jäsentelyä sekä vähentää huomattavasti Excelissä toistuvan tiedon määrää.

Uudistuksen myötä projektiin voi importoida nyt monipuolisemmin eri objektityyppejä, yhdellä kertaa usealta Excel-välilehdeltä ja silti käytettävyys määrittelyiden luonnissa on säilynyt loogisena.

Uudistetussa tuonnissa syntyvän laitteen voi määrittää myös tietyn tuotemallin mukaiseksi. Näin pelkkiä laitetunnuksia sisältävän laiteluettelon tuonti synnyttää projektiin paljon tietoa, kun osa ominaisuuksista, kuten käytettävä symboli, synnytetään tuotemallin tiedoista.

Päivitettyjen listojen uudelleen tuonnissa on uudistettu vertailuikkuna. Tuonnin esikatselussa näkee, mitä tämä tuonti on synnyttämässä ja samalla voi päättää korvataanko projektin tieto tuotavalla tiedolla.

Tuonnin vaiheistukset luovat selkeän kuvan siitä, mitä ollaan tuomassa. Esikatselu mahdollistaa lopputuloksen hahmottamisen jo ennen tuontia. Käyttöliittymä voi myös kertoa, mikäli lähtötiedoissa on puutteita, jotka voi korjata ennen varsinaisen Importin suorittamista.

Tuonnin määrittelyikkuna Electricalissa

Uudistunut tuontitoiminto Electricalissa

Tuonnin esikatseluikkuna Electricalissa

Skaalautuvat 3D-symbolit

Electricalin mukana tulevien 3D-symbolien valikoima on kasvanut. Ohjelmiston symbolit ovat muuttuneet skaalautuviksi eli ne seuraavat laitteen kokotietoja. Electricalin mukana tulevat symbolit on tarkoitettu geneerisiksi symboleiksi. Tämä tarkoittaa sitä, että on pyritty löytämään mahdollisimman kevyt malli, josta kuitenkin tunnistaa käyttötarkoituksen. Esimerkiksi seinäasenteista monitoria voi käyttää myös pienen näytöllisen käyttölaitteen symbolina syöttämällä tuotemallille oikeat kokotiedot.

Uudistunut tuotemalli-ikkuna Electricalissa

Valaisinten tuotemalleja Electricalissa

Electricalissa voi käyttää myös valmistajan sivuilta ladattuja ja tallennettuja 3D-symboleita tarkemman mallin luontiin. On kuitenkin hyvä muistaa, että nämä kasvattavat myös IFC-mallin kokoa.

Entistä selkeämpi 3D-työkalurivi

3D-työskentely on parantunut huomattavasti Draw-ohjelmassa tehtyjen uudistusten myötä. Esimerkiksi varjostuksen nopeus, suunnittelunäkymät sekä 3D-näkymän leikkaustoiminnot helpottavat 3D-mallissa liikkumista. Lue lisää näistä ominaisuuksista Draw-ohjelmiston kohdalta.

Layout-sovelluksen 3D-toiminnot työkalurivi on uudistettu. Sovelluksen työkaluriviin on luotu napit yleisimmin tarvittaville toiminnoille, kuten helpot tavat vaihtaa 3D- ja 2D-tilojen välillä.

Uudistunut 3D-työkalurivi Electricalissa.

Monipuolisemmat kerrosasetukset

Kerrosasetukset ovat laajentuneet ja nyt yhteen kerrokseen voi liittää useita eri tiedostoja. Tiedostot erotetaan toisistaan suunnittelualuemäärittelyllä. Suunnittelualueena voi käyttää mitä tahansa erottavaa termiä, kunhan se on sama kaikissa muissa kerroksissa. Näin yhden kerroksen voi jakaa useampaa tiedostoon ilman, että rakennuksen varsinaiseen kerrosjakoon tehdään muutoksia.

Uudistusten myötä kerrosasetukset voi luoda myös ilman tiedostoja. Kerrosasetukset voi luoda projektiin 

Kerrosasetukset Electricalin projektipuussa

ennalta rakennuksen hierarkian mukaan ja syntyvän tiedoston voi lisätä myöhemmin kerroksiin.

Käyttöliittymä ja tiedostojen liittäminen kerroksiin ovat säilyneet ennallaan. Mikäli kerrokseen on liitetty useampia tiedostoja, käyttäjää pyydetään syöttämään erottava suunnittelualuetieto.

Projektipuu-käyttöliittymä kertoo, mikäli sama objekti löytyy useammasta kuvasta. Näin käyttäjä voi hypätä suoraan oikeaan kuvaan, vaikka esim. tila esiintyisikin kahden eri suunnittelualueen kuvissa.

Uudistuneet kerrosasetukset Electricalissa

CADMATIC HVAC 2021 - putkisuunnittelu uudelle tasolle

Putkityökalut uudistettu kokonaisuudessaan

CADMATIC HVACin putkiuudistus on valmis. Uudet putkitoiminnot käyttävät samaa modernia teknologiaa, joka on tuttu jo 18.0-versiossa julkaistusta kanavauudistuksesta. Uusi teknologia tuo myös putkipuolelle erittäin käyttäjäystävällisen ja havainnollisen tavan työskennellä. Suunnittelua voidaan tehdä 2D- tai 3D-mallissa kulloisenkin tarpeen mukaan. Uudistus sisältää niin varsinaiset putkitoiminnot (myös viemärit kaadolla tai ilman) kuin kaikki putkiosatkin, kuten radiaattorit, venttiilit, pumput jne. Toiminnallisuus eroaa kanavapuolesta vain siinä, että putkitoiminnot mahdollistavat usean putken suunnittelun yhdellä kertaa, ns. samalla vedolla. Putkien ja putkiosien muokkaustoiminnot noudattavat samaa, erittäin havainnollista, tapaa, joka on kanavapuolelta jo tullut tutuksi. Valittujen osien tiedot tulevat automaattisesti käyttöliittymään ja muuttamalla tietoja käyttöliittymässä tapahtuvat muutokset saman tien myös mallissa.

CADMATIC HVAC:in putkityökalut uudistettu kokonaisuudessaan.

CADMATIC HVAC Layout

CADMATIC HVACin alisovellustarjonta on muuttunut. Aiemmin HVACissa oli erilliset sovellukset kanava- ja putkityökaluille. Putkiuudistuksen myötä sekä kanava- että putkityökalut käyttävät samaa modernia tekniikkaa. Uuden, yhdistetyn sovelluksen nimi on CADMATIC HVAC Layout ja se sisältää työkalut sekä kanava- että putkisuunnitteluun. Monet työkalut, kuten muokkaukset ja tulostukset, ovat yhteisiä molemmille suunnittelualoille. Uudistus helpottaa toimintojen löytämistä ja edesauttaa ohjelmiston käytön oppimista. Uusi sovellus on automaattisesti kaikkien niiden käyttäjien käytettävissä, joilla on ollut aiemmin joko CADMATIC HVAC Layout, ventilation tai CADMATIC HVAC Layout, piping -sovellus.

CADMATIC HVAC Layout sisältää työkalut sekä kanava- että putkisuunnitteluun.

Kerrostoiminnallisuuteen mahdollisuus jakaa yksittäinen kerros suunnittelualueisiin

Aiemmin kerroksessa on voinut olla vain yksi tiedosto. Nyt yksi kerros voi sisältää useita eri suunnittelualueiden tiedostoja. Samaan projektiin voidaan tehdä erilliset tiedostot esim. eri tekniikkalajien kuvista. Käyttöliittymä kerrostiedostojen määrittelyyn on hyvin samankaltainen kuin aiemminkin, eli uusi ominaisuus on helppoa omaksua.

CADMATIC HVAC:in kerrostoiminnallisuuteen on lisätty mahdollisuus jakaa yksittäinen kerros suunnittelualueisiin.

CADMATIC Building 2021 - käytettävyyttä, projektin hallintaa ja 3D-työskentelyä

Merkittäviä parannuksia käytettävyyteen

CADMATIC Buildingin valikkorakenne on uudistettu, rakenne- ja arkkitehtityökalut on eriytetty omiin työkaluriveihinsä. Samalla valikkoja on supistettu ja kaikki yksittäisiin elementteihin kohdistuvat toiminnot on siirretty grip-työkaluriveihin. Toiminnot löytyvät siis sieltä, missä niitä tarvitaan. Esimerkiksi klikattaessa seinää tai betonielementin lomake aktiiviseksi, näytetään ruudulla tähän elementtiin liittyvä työkalurivi. Tämä helpottaa huomattavasti toimintojen löytämistä.

CADMATIC Buildingin valikoiden valintaikkuna.

Projektipuusta apua projektin hallintaan

CADMATIC Buildingin uusi projektipuuikkuna.

Buildingiin on lisätty projektipuuikkuna. Projektipuun avulla projektiin liittyvien osien hallitseminen helpottuu ja kokonaisuudesta saadaan nopeasti selkeä kuva. Esimerkiksi elementtitunnukset voi tarkastaa helposti yhdellä silmäyksellä. Myös osien keskinäiset hierarkiat hahmottuvat projektipuusta helposti. Projektipuussa on neljä erilaista näkymää: koko projekti, rakenneosat, arkkitehtiosat ja projektin tiedostot.

Projektipuun tueksi ja asioiden ryhmittelyn helpottamiseksi, ohjelmistoon on lisätty myös uusi rajaustyökalu, jolla määritetään aluerajauksia. Nämä aluerajaukset huomioidaan projektipuussa ryhmittelevinä elementteinä, eli niiden sisällä olevat osat ryhmittyvät puussa samaan haaraan.

Kerrostoiminnallisuuteen mahdollisuus jakaa yksittäinen kerros suunnittelualueisiin

Aiemmin kerroksessa on voinut olla vain yksi tiedosto. Nyt yksi kerros voi sisältää useita, eri suunnittelualueiden tiedostoja. Projektin voi jakaa entistä paremmin, esimerkiksi eri suunnittelua tekevien henkilöiden kesken. Käyttöliittymä kerrostiedostojen määrittelyyn on hyvin samankaltainen kuin aiemminkin, jonka vuoksi uusi ominaisuus on helppo omaksua.

Projektin kerrosasetukset CADMATIC Buildingissä

Raudoitetoiminnoille yksi käyttöliittymä

Raudoitetoimintojen uusi käyttöliittymä CADMATIC Buildingissä.

Kaikki raudoitetoiminnot on yhdistetty yhdeksi toiminnoksi. Aiemmin kullekin raudoitteiden taivutusmuodolle oli oma toimintonsa ja myös oma käyttöliittymä. Uudessa käyttöliittymässä kaikki raudoitteisiin liittyvät asetukset voi asettaa yhdellä kertaa. Myös raudoitejako, syvyysasema ja taivutusasetukset löytyvät nyt samasta käyttöliittymästä.

3D-suunnitteluun reaaliaikaisuutta

Ohjelmistoon on lisätty mahdollisuus tuottaa 3D-mallia reaaliaikaisesti 2D-suunnittelun kanssa. Mikäli tämä ominaisuus kytketään päälle, muodostuu 3D-malli samalla kun tehdään 2D-työskentelyä. Myös kaikki muokkaukset päivittyvät 3D-malliin automaattisesti. Näytön jakaminen mahdollistaa työskentelyn myös niin, että suunnitelman 2D- ja 3D-malli ovat samanaikaisesti näkyvillä. Muokkaustoiminnot voi käynnistää joko aktivoimalla 2D- tai 3D-osan, molemmista saadaan ruudulle samat grip-työkalurivit. Myös perusmuokkaukset, kuten siirto ja kopiointi, voi tehdä joko 2D:n tai 3D:n avulla, jolloin toinen kuvanto päivittyy automaattisesti samanlaiseksi. 

Reaaliaikainen 3D-malli helpottaa suunnitelman hahmottamista esimerkiksi korkoasemien osalta. Ominaisuuden edut tulevat erityisen hyvin esiin siinä, että nyt Buildingillä työskenneltäessä on mahdollisuus hyödyntää myös toista näyttöä. Tällöin 2D-suunnitelman voi pitää koko näytön kokoisena toisessa näytössä ja 3D-mallin koko näytön kokoisensa toisen näytön ns. visualisointi-ikkunassa. Visualisointi-ikkuna -ominaisuus on tulossa ohjelmistoon vuoden 2021 aikana.