CADMATIC GeoXY  on helppokäyttöinen CAD-työkalu mittausalan ammattilaisille.

CADMATIC GeoXY

Käsittele mittapisteitä, luo maastomalleja ja laske kätevästi maaston määriä.

  • Mittapisteiden kaksisuuntainen käsittely
  • Pistetietojen käsittely maanmittaus- tai CAD-koordinaatistossa
  • Tukee useita erilaisia pistetiedostomuotoja (GSI, GDM, PXY, ODB, TXT, CSV ja GT)
  • 3D-maastomallista pinnan ala- ja tilavuustiedot (kaivu, täyttö ja neliölouhinta)
CADMATIC GeoXY

CADMATIC GeoXY

CADMATIC GeoXY on helppokäyttöinen CAD-työkalu mittausalan ammattilaisille. Sen avulla käsittelet mittapisteitä, luot maastomalleja ja lasket tehokkaasti myös maaston määriä.

CADMATIC GeoXY soveltuu erinomaisesti paikkatietojen viemiseen kartasta mittalaitteelle sekä esimerkiksi tarkemittaustulosten tuomiseen takaisin CAD-muotoiseen suunnitelmaan.

Helppokäyttöinen CAD-työkalu mittausalan ammattilaisille

icon

Joustavat työkalut

CADMATIC GeoXY mahdollistaa mittapistetietojen kaksisuuntaisen käsittelyn. Voit lukea mittapistetiedot mittalaitteen tuottamasta pistetiedostosta CAD-kuvaan. Voit myös merkitä mittapisteet ohjelmiston monipuolisilla toiminnoilla CAD-kuvaan ja tuottaa näistä pistemerkinnöistä mittapistetiedoston, jonka voit viedä mittalaitteelle. 

icon

Loistava yhteensopivuus

CADMATIC GeoXY:ssä kuvien vastaanotto ja luovutus hoituvat virheettömästi projektin muille osapuolille. Ohjelmisto lukee ja tuottaa DRW-, DWG-, DXF- ja PDF-tiedostoja.

icon

Suomalaisiin tarpeisiin

CADMATIXC GeoXY on kehitetty yhteistyössä suomalaisten mittaustoimistojen kanssa mittapisteiden käsittelyyn, maastomallien luontiin ja maaston määrien laskemiseen.

CADMATIC GeoXY:llä teet helposti myös muutoksia CAD-piirustuksiin tai voit piirtää alusta alkaen uusia kuvia.

"GeoXY:llä tuot esimerkiksi tarkemittaustulokset luotettavasti takaisin CAD-suunnitelmaan."

Customer logo

Kiinnostuitko?

CADMATIC GeoXY soveltuu erinomaisesti paikkatietojen viemiseen kartasta mittalaitteelle sekä esimerkiksi tarkemittaustulosten tuomiseen takaisin CAD-muotoiseen suunnitelmaan.

Ota yhteyttä

Tehokkaammin, helpommin, laadukkaammin.

Joustavat työkalut pistetietojen käsittelyyn

CADMATIC GeoXY tukee useita erilaisia pistetiedostomuotoja (GSI, GDM, PXY, ODB, TXT, CSV ja GT). Kaikkien tiedostomuotojen pistetiedosto voidaan tuottaa joko suoraan pisteitä merkitessä tai vaiheittain, määrittämällä pisteet ensin ja luomalla tiedostot vasta jälkikäteen. Pistetietoja voidaan lisätä aiemmin tehtyihin pistetiedostoihin myös myöhemmin, joten työskentelyä on mahdollista tehdä myös pienemmissä osissa.

Pistetietojen käsittely maanmittaus- tai CAD-koordinaatistossa

CADMATIC GeoXY mahdollistaa pistetietojen käsittelyn maanmittauskoordinaatistossa tai CAD-koordinaatistossa, kulloisenkin tarpeen mukaan. Koordinaattiyksikkönä voidaan käyttää joko metriä tai millimetriä. Monipuolisten kohdistustoimintojen avulla (esim. Helmert-muunnos) koordinaatisto saadaan muunnettua tarpeiden vaatimaan muotoon.

Helppoa pistevertailua

CADMATIC GeoXY:n kattavat työkalut pistetietojen vertailuihin nopeuttavat työskentelyä merkittävästi. Pisteiden välisiä eromittoja voidaan vertailla niin tiedostossa olevien pisteiden ja kuvapisteiden välillä kuin kuvassa olevien yksittäisten pisteidenkin välillä. Niin korkosiirtymät kuin pisteiden koordinaattipisteiden väliset eromitatkin syntyvät kuvaan graafisina merkintöinä nappia painamalla.

Maaston muotojen visualisointi

CADMATIC GeoXY sisältää toiminnallisuuden 3D-maastomallin tuottamiseen kuvaan merkittyjen, joko itse merkittyjen tai mittalaitteelta tuotujen pistemerkintöjen avulla. Maastomalli tuotetaan kolmioverkkopintana, käyttäen Delaunay-algoritmia. Visuaalisen tarkastelun lisäksi, tuotat 3D-mallista automaattisesti myös leikkauskuvannot ja korkeuskäyrät.

Määrien laskennat täydentävät kokonaisuuden

CADMATIC GeoXY:n määrien laskentaominaisuudet mahdollistavat ohjelmiston hyödyntämisen myös maansiirtourakointiin liittyvissä mittauksissa. Laskentatyökaluilla saadaan laskettua kuvaan tuotetusta 3D-maastomallista niin pinnan ala kuin tilavuustiedotkin. Tilavuustiedot voidaan laskea joko verkkopinnan ja tason väliltä tai kahden verkkopinnan väliltä. Tuloksena saadaan kaivun määrä, täytön määrä ja haluttaessa neliölouhinnan määrä. Ohjelmisto ilmoittaa tulokset tekstimuotoisina arvoina ja merkitsee ne myös visuaalisesti kuvaan, mikäli käyttäjä näin haluaa.

Ohjelmistot rakentamisen toimialoille

CADMATIC Building

CADMATIC Building on rakennusten suunnitteluun kehitetty tietomallintava tehotyökalu, jolla teet kaiken lupakuvista energialaskelmiin ja rakennesuunnitelmista elementtisuunnitteluun.

Read more

CADMATIC Electrical

CADMATIC Electrical on markkinoiden laajin sähkösuunnittelujärjestelmä, jolla teet kaiken aina tietomallipohjaisesta suunnittelusta (BIM) urakoinnin loppudokumentointiin.

Read more

CADMATIC HVAC

CADMATIC HVAC on markkinoiden laajin ohjelmisto kaikkeen LVIA-suunnitteluun, jolla hoituu tehokkaasti myös rakennusautomaatiosuunnittelu, määrä- ja energialaskenta.

Read more

CADMATIC Draw

CADMATIC Draw on helppokäyttöinen CAD-ohjelmisto monipuolisilla perustoiminnoilla, jolla suunnittelet niin 2D:ssä kuin 3D:ssäkin. DWG- ja IFC-yhteensopiva.

Read more