3D Plant Design -ohjelmisto

Älykkäät ja määrittelyyn perustuvat ohjelmistot nopeuttavat ja helpottavat suunnittelutyötä ja vähentävät virheitä.

Varaa ilmainen demo

Avainhyödyt

  • Erittäin skaalautuva monen käyttäjän järjestelmä, joka sopii maailmanlaajuisesti hajautetuille ryhmä-työmenetelmille
  • Jo olemassa olevia 3D-malleja on helppo muokata ja käyttää uudelleen useammassa projektissa
  • Optimaalinen suorituskyky myös suurissa ja monimutkaisissa 3D-malleissa
  • Tietojen käsittelyn automatisointi, virheiden minimointi, ajan säästö
  • Lataa laserkeilaimella luodut pistepilvet 3D-suunnittelualueelle
  • Julkaise suunnitelmat tarkastettavaksi CADMATIC eShare -alustalla digital twinsien luomista varten

Skaalautuva ratkaisu teollisuuslaitosten suunnitteluun

CADMATICin 3D-suunnittelutyökalut on rakennettu vastaamaan laitosteollisuuden suunnittelun erityis-tarpeita. Ratkaisumme ulottuu muutamasta samassa toimistossa työskentelevästä suunnittelijasta jopa monikansallisiin organisaatioihin, joilla on toimipisteitä ympäri maailmaa.

Teknisten tietojen ja komponenttikirjastojen ansiosta suunnittelijat voivat keskittyä varsinaiseen raken-tamiseen, eikä heidän tarvitse huolehtia oikeiden materiaalien valinnasta. Korkeatasoisten yhteentoi-mivien ominaisuuksien ansiosta suunnittelijat voivat käyttää kolmannen osapuolen ohjelmistopaketeis-sa luotuja 3D-objekteja ja viedä CADMATICin 3D-objekteja muihin tiedostomuotoihin. 3D-suunnitteludatasta on mahdollista luoda automaattisesti nimikoitua dokumentaatiota sekä kannettavia, kevyitä 3D-malleja, joita voidaan käyttää projektin tarkastamiseen ja tilanseurantaan niin usein kuin on tarpeellista ja siten, että kaikki viimeisimmät muutokset ovat mukana.

Miksi valita CADMATIC

icon

3D-mallinnus ja layout

CADMATIC 3D-Laitosssuunnitteluohjelmiston avulla käyttäjät voivat keskittyä tärkeisiin tehtäviin: laitteiden pohjapiirustusten luomiseen, putkiston ja kanaviston reitittämiseen, rakenneyksiköiden sijoitteluun, huoltotilojen jakamiseen ja projektien loppuunsaattamiseen sijoittamalla sähkökaapeleita, kun taas ohjelmisto huolehtii kaikesta muusta: törmäyksien hallinnasta ja kytkentöjen merkitsemisestä kaavioiden mukaisesti, yksiköiden tallentamisesta myöhempää käyttöä varten ja komponenttien yhteensopivuuden tarkistamisesta.

icon

Rakenteellinen mallintaminen

Ennalta määritellyt rakenneyksiköt mahdollistavat toistuvasti käytettävien rakenteiden helpon luomisen. Suunnittelijat voivat määrittää yksiköiden tyypin ja standardit, kuten alustat, kulkutiet, häkit ja tikkaat, ja sijoittaa ne sitten malliin. Kaikki tarvittavat rakennustiedot voidaan poimia automaattisesti, mukaan lukien MTO:t, rakennuspiirustukset yms.

icon

Putkistosuunnittelu

Putkistoja suunnitellessa CADMATIC-ohjelmistolla, suunnittelija voi olla varma siitä, että käytössä ovat oikeat standardikirjastosta poimitut komponentit. Hyödyntämällä kaaviossa ehdotettuja liitäntäkohtia, muuttamalla järjestystä, putkisto-osia ja mahdollisia törmäyksiä, saavutat virheettömän putkistosuunni-telman.

Lisäosat ja rajapinnat

CoDesigner avuksi CAD-suunnittelun hajauttamiseen

Erittäin vankka mutta resurssiystävällinen projektinjakelujärjestelmä. Sen avulla käyttäjät voivat työs-kennellä samanaikaisesti saman projektin parissa sijainnista riippumatta.

Lue lisää

eXchangers parantaa yhteentoimivuutta

Sujuva yhteistyö, integrointi ja vuorovaikutus muiden teknologiatoimittajien ja ohjelmistojärjestelmien kanssa.

Lue lisää

Laser Scan Modeller

CADMATIC Laser Scan Modeller on integroitu ratkaisu laserkeilaimista saadun datan saumattomaan käyttöön 3D-malleissa ja rakennustiedoissa.

Lue lisää

Cable Router

Täysin automatisoitu reititystoiminto, joka valitsee optimoidut reitit kaapeleille, laskee niiden leikkauspi-tuudet ja tarkistaa kaapelireittien täyttöasteet ja mahdolliset törmäykset.

Lue lisää

LVI ja kanavointi

Kaiken muotoiset ja tyyppiset kanavat sopivat 3D-tilavarausta ja yksityiskohtaisia rakennustietoja käsit-televän ulostulotiedon saamiseen.

Lue lisää

Referenssi

Finnish Consulting Group

Insinööri- ja konsultointiyritys käyttää CADMATICia suuriin ja vaativiin maanalaisiin jätevesiprojekteihin.

Lue tapaustutkimus

"CADMATICilla on riittävästi kapasiteettia käsitellä suuriakin hankkeita. Blominmäen puhdistamo on kymmenen hehtaarin alue, joka on täynnä putkia ja laitteita, mikä vaatii paljon ohjelmistolta. CADMATI-Cistä ei lopu virta. Heidän putkistojensuunnitteluominaisuudet ovat maailmanluokkaa."

Petri Poikonen, Planning Manager

Customer logo

Tutustu millä tavoin voimme auttaa yritystäsi

Ota yhteyttä jo tänään sopiaksesi ilmaisesta esittelystä ja saadaksesi lisätietoja ratkaisuistamme ja siitä, miten voimme auttaa sinua parantamaan prosessejasi.

Varaa ilmainen demo

Lisää mielenkiintoisia ohjelmistoratkaisuja

eXchangers parantaa yhteentoimivuutta

Sujuva yhteistyö, integrointi ja vuorovaikutus muiden teknologiatoimittajien ja ohjelmistojärjestelmien kanssa.

Read more

CoDesigner avuksi CAD-suunnittelun hajauttamiseen

Projektinjakojärjestelmän ansiosta käyttäjät voivat työskennellä samanaikaisesti saman projektin paris-sa sijainnista riippumatta.

Read more

eShare, yksi ikkuna kaikkiin projektiin liittyviin tietoihin

Integroi, visualisoi ja jaa tekniikkaa, suunnittelua, rakentamista ja käyttöä koskevia tietoja yhdellä alus-talla.

Read more