Tiedonhallinta

Markkinoiden ainoa sähkö- ja automaatioalan suunnitteluohjelmisto, missä eri alojen suunnittelutieto on keskitetysti hallittu.

CADMATIC Electrical on markkinoiden ainoa sähkö- ja automaatioalan suunnitteluohjelmisto, missä eri alojen suunnittelutieto on keskitetysti hallittu. Tämän ansiosta koko suunnittelutiimillä on käytössä yhteinen informaatio. Se tarkoittaa parempaa laatua entistä kustannustehokkaammin.

CADMATIC Electricalissa sama tieto voi olla eri paikassa: piirikaavioissa, tehdaslayoutissa, kaappilayoutissa jne. Tämän teknologian avulla vältät virheitä, koska muutos yhdessä paikassa päivittyy reaaliaikaisesti sen kaikkiin esiintymiin kyseisessä projektissa. Meidän mielestämme suunnittelijan ei kannata käyttää aikaa tietojen rutiininomaiseen päivittämiseen, vaan se on CADMATIC Electrical -suunnittelujärjestelmän tehtävä.

Tietokannan taulukkomainen käyttöliittymä on näkymä koko projektin suunnittelutietoon. Tämä mahdollistaa kaiken projektissa luodun tiedon käsittelyn ja hyödyntämisen yhdessä näkymässä.

Yhden tai monen käyttäjän projekti – onnistuu!

Tiimillä on käytettävissä samat projektikohtaiset asetukset, tuotemallikirjastot, tuotetietokannat, tiedot projektin laitteista yms. Projektipuussa koko tiimillä on keskitetysti koko projektin suunnittelutieto reaaliaikaisesti käytettävissä.

Puumainen Projektipuu-käyttöliittymä parantaa suunnittelutiedon hallintaa sekä vähentää virheitä. Reaaliaikaisen projektipuukäyttöliittymän avulla

  • hallitset keskitetysti projektin suunnittelutietoja
  • löydät projektitietoja ja pysyt kartalla projektin edetessä siitä, mitä missäkin on
  • näet keskitetysti mm. laitteet, kaapelien ja niiden johtimien sekä yksittäisten johtimien kytkentätiedot sekä tuotemallit
  • voit lisätä eri sovelluksista tuotuja suunnittelutietoja muihin dokumenttityyppeihin.
  • olet aina ajan tasalla siitä, onko suunnittelutieto CAD-kuvissa jo käytössä tai tulisiko se vielä lisätä.

Massamuokkaukset tehostavat työskentelyä

Voit muokata tietokannassa tai Excelissä yhdellä kertaa mm. kaapelityypit, tunnukset, laitetekstit. Muokatut tiedot päivittyvät kaikkiin liittyviin esiintymiin koko projektissa. Näin säästät aikaa ja vaivaa, ja vältyt virheiltä.

Electrical taipuu erilaisiin suunnitteluprosesseihin

Tietokantapohjaisuus mahdollistaa eri tyyppiset suunnitteluprosessit ja hallitsee projektin suunnittelutiedon alusta loppuun. Suunnittelun voi aloittaa eri paikoista ja tietoja voi täydentää tai muokata matkan varrella eri sovelluksissa, projektipuussa tai tietokannassa.

CADMATIC Electricalin Excel-tuonti on avoin ja älykäs. Sen avulla voit tuoda suunnittelutietoa ulkopuolelta sekä luovuttaa tietoa takaisin Excel-muodossa. Uudelleentuonnissa järjestelmä vertailee automaattisesti muuttunutta tietoa ja kertoo siitä käyttäjälle värikoodeilla. Voit tuoda myös vanhoista suunnitelmistasi valmiita osakokonaisuuksia tietokannasta sekä piirustuksina. Näistä voidaan helposti muokata kokonaisuuksia uuteen projektiin.

Lisätiedot vapauttavat tietokannan rajoituksista

Voit luoda vapaasti uusia tietokenttiä projektitietokantaan eri osa-alueille. Tietokentät kaiuttuvat piirustuksissa haluttuihin attribuutteihin ja niitä voi hyödyntää myös raporteissa sekä tietomalleissa.

Projektille voi lisätä esimerkiksi prosessitietoa, laitteiden erikoistietoa, palvelualueita, hankintapaketteja yms. informaatiota, joiden avulla voit ryhmitellä tietoa tietokannassa tai raporteissa, tai siirtää prosessissa eteenpäin esim. pääsuunnittelijalle. Määritykset voi tehdä yksittäin tai aluerajauksella.

CADMATIC Electricalin tietokanta mahdollistaa myös integraatiot asiakkaan muihin tietojärjestelmiin. Voit siirtää esim. Excel-taulukoiden avulla nimiketietoja yms. ulkopuolisista järjestelmistä sekä siirtää projektin suunnittelutietoa muihin järjestelmiin (esim. ERP, PDM, PLM jne).

Raportit ja luettelot vaatimustesi mukaisesti

Voit generoida CADMATIC Electricalin kaaviokuvista tai tietokannasta automaattisesti erilaisia kaavioita ja luetteloita (mm. kaapeleiden-, johtimien-, riviliittimien kytkentäkuvat; laite-, kaapeli-, kilpiluettelot). Raportit voi generoida suoraan CADMATIC Electrical -piirtotiedostoihin, Exceliin tai PDF-tiedostoon.

  • Määrittele itse, mitkä tiedot tulevat valmiiseen luetteloon
  • Raporttityökalun avulla ryhmittelet ja suodatat projektitietoja tarpeen mukaan
  • Luo omat raporttimallit tai käytä ohjelmiston mukana tulevia malleja
  • Monikielisyys sekä avoimet rajapinnat mahdollistavat integraatiot muihin tietojärjestelmiin, kuin myös monipuolisen suunnittelutiedon raportoinnin.