PLC ja automaatiojärjestelmät

Määritä I/O:n rakenteen sekä korttien kanavien kytkennät tietokannassa ja hyödynnä kaavioista saatavat lähtötiedot. Kaksisuuntainen tiedonsiirto takaa tiedon oikeellisuuden niin tietokannassa kuin piirustuksessakin (piirikaaviot, kaappilayoutit, tehdaslayoutit). Lähtötiedot voit myös tuoda Excel-tiedostosta ja tuottaa I/O-luettelot niin Excel- kuin PDF-tiedostoonkin.

CADMATIC Electricalissa hallitset automaatiojärjestelmän IO:t tietokannassa. Voit määrittää järjestelmän kokoonpanon; räkit, I/O-kortit, kytkentäalustat yms. sekä tulo/lähtökohtaiset kytkennät hallitaan joko tietokannassa, josta tiedot kaiutetaan kaavioihin tai toisin päin.

Rytmitä suunnittelu projektin tarpeiden mukaisesti

Perusta tulot ja lähdöt kaavioon tai layout-kuvaan osoitteettomina, jolloin voit tehdä kenttäsuunnittelun jo ennen kuin järjestelmää on edes valittu. Osoitteettomat tulot ja lähdöt saavat tietokannassa annetut kanavat ja nämä tiedot välittyvät automaattisesti kaavioihin. Näin virheiden mahdollisuus vähenee ja voit rytmittää suunnittelun projektin tarpeiden mukaisesti.

I/O:t siirtyvät Excel-muodossa CADMATIC Electricaliin

I/O:t voi tuoda CADMATIC Electricaliin Excel-muodossa. Tällöin ulkopuolella tehdyt määritykset siirtyvät helposti ja nopeasti itse suunnittelujärjestelmään. Tarvittaessa voit myös viedä halutut I/O-tiedot Excel-tiedostoon, jolloin ne voidaan kätevästi siirtää ulkopuoliseen ympäristöön esim. automaatiojärjestelmään tai PLC:n ohjelmiston suunnitteluun.