Järjestelmäintegraatiot

Avoimet rajapinnat ja PDM Interface -integraatiotuotteemme mahdollistavat suunnittelujärjestelmän liittämisen osaksi muita tietojärjestelmiä, kuten mm. PDM-, PLM-, ERP- ja tuotannonohjausjärjestelmiä. Tarvittaessa räätälöimme olemassa oleviin järjestelmiimme asiakaskohtaisesti tiedon siirron, jolloin lopputulos on asiakkaan prosesseihin sopiva.

Integraatiot tuovat kustannustehokkuutta ja vähentävät virheitä

Järjestelmäintegraatioiden avulla pystytään kehittämään ja nopeuttamaan niin tiedonsiirtoa kuin asiakkaan prosessejakin. Näin säästyy aikaa ja virheiden mahdollisuus vähenee. Työn laatu paranee, työstä tulee mielekkäämpää ja saavutetaan ennen kaikkea parempi kustannustehokkuus.

Perusratkaisuna Excelin avulla on helppo viedä ja tuoda tietoja eri ohjelmistojen välillä. Tällöin kyse voi olla esim.

  • sisäisten nimikkeiden käytöstä suunnittelussa ja niiden siirrosta talon muihin järjestelmiin
  • tiedon tai dokumenttien siirtämisestä ulkopuolisiin järjestelmiin, esim. asiakkaan omiin järjestelmiin
  • määrälaskennan tulosten siirtämisestä tarjouslaskennan lähtötiedoiksi
    ym.

CADMATIC Electrical PDM Interface mahdollistaa integraatiot kaupallisiin PDM/PLM-järjestelmiin

CADMATIC Electrical PDM Interface on erikseen hankittavissa oleva laajennus, joka mahdollistaa tiedonsiirron CADMATIC Electricalin ja PDM/PLM-järjestelmän välillä. Tällä hetkellä PDM Interface -tuote sisältää valmiit rajapinnat Aton- ja Sovelia PLM -ohjelmistoihin.