Instrumentointi

Hallitse instrumenttipiirien ja laitteiden prosessitiedot vakioitujen lisätietojen avulla. Voit tuoda projektin/piirien lähtötiedot Excel-tiedostosta sekä luovuttaa vastaavia tietoja myös muille projektin osapuolille. Älykäs tiedontuonti varmistaa muuttuneiden tietojen hallinnan. Tietokannan ja kuvien välinen yhteys huolehtii kaavioiden ajantasaisuuden. Piirikaaviot on mahdollista generoida tietokannan piiritietojen tai Excel-tiedoston avulla.

CADMATIC Electrical toimii myös monipuolisena instrumentoinnin ja automaation suunnittelutyökaluna. Se sisältää oman tietokantamoduulin instrumentointisuunnittelun tarpeisiin.

Tietokannan avoimien rajapintojen sekä tietokannan ja piirtotiedostojen relaatioiden avulla instrumentoinnin piirien ja laitteiden tietojen sekä muutosten hallitseminen on helppoa ja tehokasta. Relaatioiden avulla virheiden mahdollisuus vähenee sekä suunnittelussa että muutoksissa. Rajattomien lisätietojen avulla pystyt hallitsemaan projektissa sellaisia prosessiin liittyviä tietoja, mitä vakioratkaisuissa ei ole huomioitu tai mitä tilaaja mahdollisesti vaatii. Nämä tiedot voit helposti liittää myös dokumentaatioon, kuten esim. kaavioihin ja luetteloihin.

Laajennettu piiri- ja laitetietojen hallinta

CADMATIC Electricalin tietokannassa voit instrumentoinnin lisätietojen avulla laajentaa laite- ja piirikohtaista informaatiota prosessi- ja järjestelmätiedoilla. Nämä tiedot voi kaiuttaa tarvittaessa myös kaavioihin sekä raportteihin.

Excel Electricalin kumppanina

CADMATIC Electricalin älykkään tuontitoiminnon avulla voit tuoda piirit ja laitteet Excel-taulukkoina. Näin saat tuotua muutamassa sekunnissa satojen piirien laite- ja prosessitiedot projektiin. Samalla toiminnolla viet myös projektitiedot Excel-taulukkoon, esimerkiksi ulkopuolisen muokattavaksi. Nämä muokatut tiedot voidaan taas palauttaa CADMATIC Electricalin saman tuontitoiminnon avulla älykkäästi, jolloin käyttäjä näkee muuttuneet koodit värikoodeilla. 

Piirien generointi tietokannan tai Excel-taulukon pohjalta

Voit määrittää tietokannassa piireille mallikuvat ja generoida kaaviot annettujen lähtötietojen mukaisesti. Voit myös generoida mallikuvien avulla kaaviot suoraan Excel-taulukosta.