Sähkösuunnittelu

Siirry monimutkaisuudesta yksinkertaisuuteen

Suuret sähkösuunnitteluprojektit sisältävät usein tuhansia komponentteja ja liitäntöjä, joita voi olla vaikea seurata ja hallita perinteisillä 2D-sähkösuunnitteluohjelmistoilla. Jatkuvasti tapahtuvat muutokset ja uudet vaatimukset haastavat sähkösuunnittelijaa päivittäin. Suunnitelmien tarkkuuden ja johdonmukaisuuden varmistaminen voi olla hankalaa, etenkin silloin, kun työskennellään suurten suunnittelutiimien kanssa. Useiden komponenttien ja yhteyksien hallinta voi olla vaikeaa. Ja kun muutoksia tehdään, virheiden mahdollisuus kasvaa.

Keskitetty tiedonhallinta luo pohjan tehokkaalle ja luotettavalle sähkösuunnittelulle

Ratkaisu on tietokantapohjainen 3D-CAD-sähkösuunnitteluohjelmisto. CADMATIC Electricalissa tietoja hallitaan keskitetysti ja voit muokata niitä missä haluat. Sinun ei tarvitse enää käsitellä hajanaisia tietoja eri ohjelmistoissa ja dokumenteissa. Kaikki tarvittavat tiedot ovat yhdessä paikassa, helposti saatavilla ja päivitettävissä reaaliajassa. Luotettava - Sinun ei tarvitse syöttää samoja suunnittelutietoja useaan paikkaan; vaihda se kerran ja järjestelmä päivittää automaattisesti kaikki tiedot tarvittaviin kohtiin.

Integointi

Haluatko tehostaa sähkösuunnitteluprosessiasi ja saada enemmän aikaan vähemmällä vaivalla? Ota selvää lisää CADMATIC Electricalista ja siitä, miten se voi ratkaista sähkösuunnittelun haasteet, joita kohtaat alallasi. Valmiina tehostamaan suunnittelutyötäsi ja saamaan aikaan huippulaatuisia projekteja? Ratkaisusi on CADMATIC Electrical!

Feel Empowered!

Keskeiset edut

  • Virtaviivaista suunnitteluprosessia
  • Paranna suunnittelun laatua
  • Tee enemmän lyhyemmässä ajassa
  • Työskentele haluamallasi tavalla Joustavan asennuksen (Flexible setup)
  • Hallitse kaikkia sähködokumentteja tehokkaasti