CADMATIC HVACilla tuotat tehokkaasti laadukkaat suunnitelmat. Tietokannan todellisilla tuotemalleilla tuotat piirustusten ja 3D-mallien lisäksi oikein mitoitetut ja käytännössä toimivat verkostot.

Insinööritoimisto Airlon Oy

Mitä suurempiin kohteisiin mennään, sitä tärkeämpää on laadukas tietomallisuunnittelu. Nykyään käytännössä kaikki isot kohteet mallinnetaan.

Tuskin mikään muu suunnitteluala on tällä hetkellä niin vahvasti vastuussa koko kansantalouden hyvinvoinnista kuin LVI-suunnittelu. Rakennusten ja kiinteistöjen energiatehokkuus on ollut kuuma peruna jo kaksikymmentä vuotta. Kuinka energiatehokkaita kiinteistöistä on pystytty suunnittelemaan ja miten rakennukset selviävät tulevien talvien haasteista?

”Energiatehokkuuden vaatimukset ovat olleet keskeinen osa LVI-suunnittelijan työtä siitä lähtien, kun Airlon perustettiin vuonna 2006”, sanoo yksikönjohtaja Sakari Mäenpää Airlonilta

”Kiinteistöautomaatio on sen jälkeen edelleen kehittynyt ja energialaskennan määrä kasvanut. Samalla myös LVI-puolen riskit ovat lisääntyneet, koska liian tiiviin kiinteistön ilmanvaihdon suunnittelussa virhemarginaalit alkavat olla todella pieniä.”

Kun suunnittelun haasteet kasvavat, myös käytettävät työkalut ovat jatkuvasti eräänlaisessa stressitestissä. Lämpöhäviöiden mallintaminen, IFC-mallissa tehtävät energiasimuloinnit ja yleisesti ottaen koko tietomallisuunnittelun eheys ovat tekijöitä, joiden varassa nojaa lopputuloksen laatu – kiinteistö, joka on samaan aikaa sekä energiatehokas että kestävästi terveellinen koko elinkaarensa ajan.

CADMATIC HVAC on ollut meidän päätyökalumme alusta lähtien”, Mäenpää kertoo. 

”Ensimmäisen hankintapäätöksen perusteina olivat kustannustehokkuus – se oli edullinen hankkia. Sen jälkeen perusteita on löytynyt runsaasti lisää, eivätkä ohjelma ominaisuudet ole missään vaiheessa loppuneet kesken." 

Voisi sanoa, että CADMATIC HVAC on kasvanut järjestelmänä samaa tahtia kuin Airlon yrityksenä. Tänä päivänä kaikkein arvokkainta on se, että meillä on yksi ohjelma, jolla voi toteuttaa koko suunnitteluketjun mahdollisimman laajasti, ja koko suunnittelutiimillä on yhteinen työkalu.”

Airlonin tarjonta on vuosien myötä kasvanut myös sähkösuunnittelun puolelle, ja tällä hetkellä yrityksen suunnittelijoista noin kaksi kolmasosaa toimii LVI-puolella, loput sähkössä. Kaikkien työkaluna on CADMATIC-ohjelmistot.

”Toimintaamme on selvästi kasvattanut kyky tarjota koko LVIS-suunnittelu samoihin kohteisiin. Asiakkuuksia meillä on laidasta laitaan, sekä yksityisen että julkisen puolen kohteita, suuria ja pieniä”, Sakari Mäenpää luettelee. 

”Mitä suurempiin kohteisiin mennään, sitä tärkeämpää on laadukas tietomallisuunnittelu. Nykyään käytännössä kaikki isot kohteet mallinnetaan.”

Eräs pullonkaula suomalaisella LVI-kentällä on tällä vuosituhannella ollut osaavan työvoiman saatavuus. LVI-suunnittelua on hankittu alihankintana Virosta ja joskus vieläkin kauempaa. Myös Airlonilla tiedetään, että suunnittelijoiden rekrytoinnissa on haasteita.

”Onneksi me olemme Oulussa saaneet ammattikorkeakoulusta taitavia tekijöitä. Heidän ohjaamistaan tuottavaan työhön nopeuttavat hyvä koulutuspohja ja tutut työkalut”, Mäenpää kiittää. 

”CADMATIC HVACin suomenkielisyys on tärkeä ominaisuus, mutta yhtä tärkeänä pidän erinomaista käytettävyyttä." 

"CADMATIC HVACilla suunnittelun alkuun pääsee todella nopeasti, ja myös itse suunnittelu on tehokasta. Esimerkiksi asuntotuotannon kohteissa työkalu on erittäin nopea. Kaiken kaikkiaan kyseessä on loistava työkalu kaikkeen LVIA- ja sähkösuunnitteluun.”

Airlon on ollut osa A-Insinöörejä keväästä 2022 lähtien. A-Insinöörit on suomalainen kiinteistö- ja rakennusalan suunnittelu- ja konsulttitalo ja 1 100 asiantuntijan yhteisö, jonka osana Airlon voi tarjota asiakkailleen entistä laaja-alaisempia ja kokonaisvaltaisia kiinteistöalan palveluita.


Tutustu suomalaiseen tapaan tehdä LVI-suunnittelua

CADMATIC HVAC on markkinoiden laajin ohjelmisto kaikkeen LVIA-suunnitteluun, rakennusautomaatioon sekä määrä- ja energialaskentaan. Lue lisää CADMATIC HVACista

CADMATIC HVACilla tuotat piirustusten ja 3D-mallien lisäksi oikein mitoitetut ja käytännössä toimivat verkostot. Kysy lisää CADMATIC HVACin eduista

CADMATIC HVAC tukee täysin suomalaisen rakentamisen standardeja, määräyksiä ja käytäntöjä. Ota yhteyttä, niin kerromme lisää