Rakennuttajat

Tietomallipohjaisen (BIM) suunnittelun yleistyminen on tuonut mukanaan tarpeen määritellä ja käyttää niin 3D-malleja suunnittelussa. Mallintamisen edut rakennushankkeessa ovat suunnitelmien visuaalisuus, mahdollisuus reagoida lopputulokseen ennen rakentamista, sillä rakennuttaja ja käyttäjä näkevät paremmin minkälaisen lopputuloksen he tulevat saamaan. Yhdistelmämallien avulla suunnittelutiimi pystyy havaitsemaan suurimmat virheet jo suunnitteluvaiheessa. Rakentaminen tehostuu, kun eri suunnitelmissa ei ole ristiriitoja toistensa kanssa.