Vihreä teollisuus

Viimeisen vuosikymmenen aikana uusiutuvat energialähteet, kuten aurinko, tuuli ja biomassa ovat yleistyneet voimakkaasti. Yhä tiukentuvien ympäristömääräysten vuoksi on jouduttu rakentamaan kokonaan uusia energiantuotantolaitoksia, sekä uudistamaan vanhoja. CADMATIC-ohjelmistot voidaan sovittaa osaksi asiakkaan suunnitteluprosessia, jolloin niiden mukautuvuus, laatu ja tuotantotietojen käsittely täyttävät kovimmatkin odotukset

CADMATICIN avulla voidaan mallintaa kokonaisia teollisuusprojekteja ja tuottaa diagrammeja putkistoista ja instrumentaatiosta. Samoin sen avulla voidaan generoida isometriset piirustukset, ja suunnitelmia voidaan katselmoida ja jakaa eri formaateissa. Plant Design -ohjelmistomme sisältää modulit 3D-layoutia, putkisuunnittelua, rakennesuunnittelua, LVI- ja hormisuunnittelua, sähkösuunnittelua ja laserskannauksen mallinnusta varten. CADMATIC on markkinoiden tehokkain työryhmätyökalu, ja siinä on toimivat rajapinnat useisiin muihin suunnittelujärjestelmiin.


CADMATICin ohjelmistoilla on helppo uudistaa vihreän teknologian tarpeessa olevia kiinteistöjä. Laserskannereiden tuottama data voidaan tuoda saumattomasti Laser Scan Modellerin käytettäväksi. Pistepilven hyödyntäminen tutussa suunnitteluohjelmassa tekee olemassa olevan tehdasrakennuksen mallintamisesta helppoa.


Useat asiakkaamme, jotka ovat aktiivisia vihreässä teollisuudessa, käyttävät menestyksekkäästi meidän ohjelmistojamme. Esimerkiksi GreenE Waste to Energy suunnittelee ohjelmistoillamme biokaasulaitoksia, ja samaan aikaan H&D Engineering Spol s.r.o kehittää ohjelmistomme avulla Vast Solar Jemalongin aurinkovoimalaa Australiassa.

Tämä uudenlainen työskentelytapa auttaa vähentämään jopa 20% eri suunnittelualojen käyttämästä työajasta verrattuna siihen, mitä normaalisti tarvittaisiin samankaltaiseen projektiin. Lisäksi korkealaatuinen suunnitteludata, parempi projektinhallinta ja aikaistettu tuotannonkäynnistys voivat säästää kokonaisinvestoinnissa (CAPEX) vähintään 10% verrattuna perinteisiin menetelmiin.