Kakolanmäen poistoputki on Suomen ensimmäinen merkittävä mikrotunnelointihanke

Turun seudun puhdistamo kehittää jäteveden puhdistusprosesseja ja varautuu ilmastonmuutokseen sekä häiriötilanteisiin uudella poistoputkella ja UV-laitoksella. Kyseessä on Suomen ensimmäinen merkittävä mikrotunnelointihanke, jossa hyödynnetään kattavasti myös 3D-mallinnusta.

Turun seudun puhdistamo Oy:n rakennuttamaa 800-metristä poistoputkea pitkin johdetaan puhdistettu jätevesi mereen. Sisähalkaisijaltaan 2,5 metrin putki tunkattiin 8 metrin syvyyteen ilman katujen avaamista. Hankkeen toteutus alkoi vuonna 2018, ja sen valmistuttua keväästä 2023 eteenpäin Itämeren jätevesikuormitus vähenee erityisesti Turun merialueella. Hankkeeseen kuuluu puhdistuslaitoksen yhteyteen rakennettava UV-desinfiointilaitos, jossa käsittelyn jälkeen jo puhdistamolta lähtevä jätevesi täyttää uimavedelle asetetut hygieniavaatimukset.

Hanke etenee aikataulussa ja työmäärän suhteen ollaan loppumetreillä, kertoo hankkeesta vastaava Turun seudun puhdistamo Oy:n tekninen päällikkö Jarno Arfman. Kakolanmäen poistoputki on oman laitoksemme rakentamisen jälkeen suurin hankkeemme ja arvoltaan 48 miljoonaa euroa.

Sisähalkaisijaltaan 2,5 metrin putki tunkattiin 8 metrin syvyyteen ilman katujen avaamista.

Poistoputkihanke on saanut tunnustusta tunkkauksen ansiosta

Hankeen tunkkausmenetelmällä toteutettu osuus palkittiin kahdesti vuonna 2021: ensin se sai Suomen kaivamattoman tekniikan yhdistyksen Vuoden työ 2021 -palkinnon ja sijoittui sitten RIL-palkinto 2021 -kisassa jaetulle toiselle sijalle. Vuoden työksi valitaan hankkeita, jotka ovat edistäneet kaivamattomien menetelmien käyttöä ja alan hyvien käytäntöjä, ja se on Suomen merkittävin kaivamattoman tekniikan tunnustus. Rakennetun ympäristön alan akateemisten eli RIL ry:n kisassa korostettiin poistoputken rakentamista innovatiivisella tunkkausmenetelmällä.

– Tällä edistyksellisellä asennustavalla asennus kesti vain viisi viikkoa, Arfman kertoo. – Tunkkaus säästää siis aikaa ja energiaa ja on siten ympäristöystävällisempi asennustapa, vaikka putket onkin tuotettu ulkomailta. Suunnitteluvaiheessa teimme selvityksen kuluista ja toteutusvaiheessa hiilidioksidipäästöistä verrattuna aukikaivuuseen. Tunkkausmenetelmällä toteutuneet kasvihuonepäästöt olivat noin 3000 tCO2e pienemmät aukikaivuumenetelmään verrattuna.

CADMATIC-ohjelmistolla ylläpidetään puhdistuslaitoksen kattavaa 3D-suunnittelumallia 

Turun seudun puhdistamo hyödyntää hankkeissaan laajasti CADMATIC-ohjelmistoa, jolla ylläpidetään puhdistuslaitoksen ajantasaista 3D-mallia ja PI-kaavioita. Tässä hankkeessa otettiin käyttöön myös eShare-tiedonhallintaohjelmisto, joka mahdollistaa nopean ja helpon pääsyn suunnittelusta syntyvään tietoon. eShare voidaan integroida laitoksen muiden järjestelmien kanssa, jolloin ne muodostavat yhdessä laitoksen 3D-mallin, PI-kaavioiden ja muun dokumentaation kanssa digitaalisen kaksosen, josta voidaan nopeasti ja helposti löytää tarvittava ja ajantasainen tieto myös laitoksen käytönaikaisissa toimissa.

– Puhdistuslaitoksemme suunnittelu on alun perin tehty CADMATIC-ohjelmistolla, ja suunnittelumalliin on tuotu myös kalliotietoa, Arfman kertoo. – Tarkoituksemme on täydentää ja hyödyntää mallia koko ajan enemmän. CADMATIC-ohjelmistojen laaja hyödyntäminen on ollut oleellisessa roolissa koko hankkeen aikana niin suunnittelussa, työmaalla kuin laitoskäytössäkin. Mallit olivat käytössä piirustusten tukena jo tarjouspyyntövaiheessa, ja kaikki suunnittelualat tekivät osuutensa 3D:nä omia ohjelmistoillaan, jotka keskustelivat kivuttomasti keskenään.

3D-mallissa on vähintään sama informaatio kuin perinteisissä piirustuksissakin. Katseluohjelmistoissa on kaikki työkalut mitta- ja materiaalitietoihin pääsemiseksi, joten tulostettavia piirustuksia ei välttämättä tarvita.

– Cadmaticin suunnittelun ja tiedonhallinnan sovellukset tarjoavat tehokkaat työkalut projektin sisäiseen kommunikointiin eri toimijoiden välillä, Arfman jatkaa. – eSharen avulla voi kommentoida projektin yksityiskohtia ja vertailla toteutustapoja. Piirustukset on helppo tuottaa mallista, joka on vaivattomasti jaettavissa myös urakoitsijoille. Piirustukset on myös älykkäästi linkitetty 3D-mallin kanssa. PI-kaavion symboleista pääsee kätevästi hyppäämään samaan kohtaan 3D-mallissa ja toisinpäin. Piirustusten lisäksi urakoitsijat ovat hyödyntäneen 3D-katseluominaisuuksia, joilla voidaan korvata perinteiset piirustukset lähes kokonaan.
Puhdistuslaitoksemme suunnittelu on alun perin tehty CADMATIC-ohjelmistolla, ja suunnittelumalliin on tuotu myös kalliotietoa, Arfman kertoo.
– Osa kohteistamme sijaitsee veden alla, mutta kun ne on mallinnettu, mallista voi selvittää, kuinka kohteen huolto- tai korjaustyö voidaan toteuttaa. eShare on meillä käytössä myös kunnossapidolla ja laitoskäyttäjillä. Lisäksi, kun on useita suunnittelukumppaneita, mallin kautta on suhteellisen yksinkertaista jakaa lähtötiedot, Arfman sanoo.

Laitosmallin hallinta kokonaispalveluna

Turun seudun puhdistamo hyödyntää CADMATICin tarjoamaa kokonaispalvelua.

– Saamme apua ja palvelua kaikissa tilanteissa, Arfman kiittää. – Cadmaticin teknologia mahdollistaa suunnittelumallin hajauttamisen eri suunnittelutoimistoille. Niille toimitetaan automaattisesti päivittyvä kopio puhdistamon hallinnoimasta engineering master -mallista. Suunnittelumallissa voi näin samanaikaisesti työskennellä usea suunnittelutoimisto. Kaikki hajauttamiseen liittyvät järjestelyt ovat hoituneet helposti ja nopeasti Cadmaticilita saatavan kokonaispalvelun myötä.
– Alun perin AutoCADilla piirretyt kaaviomme on kaikki siirretty ylläpidettäviksi CADMATIC P&ID sovelluksessa, mikä oli yksinkertainen prosessi, ja monimutkaisempi kokonaiskaaviomme on tarkoitus kääntää kesään mennessä, Arfman kertoo. – Toistaiseksi ohjelmistoratkaisuumme ei ole tehty erityisiä räätälöintejä, vaan olemme pärjänneet peruspaketilla. Mahdollisuuksiahan on rajattomasti, mutta haluamme ensin harkita muun muassa tietoturvapuolen hyvin tarkkaan. Seuraava mahdollinen kehitysaskel on kunnossapitojärjestelmän ja sen dokumenttien integrointi ohjelmistoon, minkä seurauksena mallista pääsisi suoraan kiinni huolto- ja korjaustietoihin. Tämä kuuluu Cadmatic eShare järjestelmän vakio-ominaisuuksiin ja on näin ollen helposti toteutettavissa.

Turun seudun puhdistamo Oy sijaitsee aivan CADMATICin pääkonttorin naapurissa Turussa.

– Cadmaticin puoleen on helppo kääntyä, kun joskus on tarvetta tavata kasvotusten tai paikan päällä. Palveluiden saatavuus ja toimivuus ovat hyvät, ja käytämme mielellämme kotimaista toimijaa, Arfman sanoo.

Lisätietoja CADMATIC eShare -ohjelmasta

Sivulla on lisätietoja Cadmaticin digital twin -alustasta ja ratkaisuista prosessiteollisuuden suunnitteluprojektien käytännön haasteisiin. Lue lisää siitä, miten eShare täydentää Cadmaticin visiota dataan perustustuvasta suunnittelusta ja rakentamisesta.