SCA Obbola

CADMATIC eShare tarjosi alustan paperitehtaan digitaaliselle kaksoselle

Vuonna 1889 ruotsalaiseen Obbolan kylään perustettiin höyrysaha. Nykyisin samassa paikassa toimii SCA Obbolan moderni paperitehdas. Tehdas ja sen prosessit on kokonaisuudessaan simuloitu CADMATIC 3D- malliin ja useisiin tietokantoihin. SCA Obbola otti käyttöön CADMATICin eShare-sovelluksen keskittääkseen tehtaan kaikki tiedot yhteen käyttöliittymään. Historiallisen menestyksekäs tehdas haluaa olla edelläkävijä teknisen kehityksen hyödyntämisessä.

Pitkä yhteistyö CADMATICin kanssa

Vuosituhannen vaihteessa vuonna 2001 SCA Obbolan haasteena oli uusia yhtiön putki- ja laitekaavioita (P&ID) isännöivä järjestelmä, koska silloinen järjestelmä oli poistumassa markkinoilta. Yritys tarvitsi kaavioille entistä kehittyneemmän järjestelmän, joka sisältäisi myös 3D-mallinnustyökalut.

Yrityksen projekti-insinööri ja CADMATIC-pääkäyttäjä Christer Björk esitteli ja suositteli aiemman projektikokemuksensa pohjalta CADMATICia. SCA Obbola testasi ja valitsi CADMATIC-ratkaisun.

Noin 230 aiemmin luotua P&ID-piirustusta ja paperikopiota tuotiin CADMATICiin. Nykyisin Obbolan tehtaan P&ID-kaavioita hallitaan CADMATIC Diagram -ohjelmalla, johon on tietokannan kautta integroitu suunnittelutyökalut ja eShare-tiedonhallintajärjestelmä.

Ajantasainen tieto isossa 3D-mallissa

Diagrammin lisäksi SCA Obbolan käytössä ovat 3D-suunnittelutyökalut, eBrowser ja tiedonhallintasovellukset eli yhteensä yli 10 CADMATIC-moduulia ja erityisrajapintaa. SCA Obbolan tehtaan 3D-mallissa on nyt yli 100 kilometriä putkea, 3 000 putkistoa, 6 000 kanavaa, 700 instrumenttia ja yli 2 000 laitetta.

– 3D-malli on master-dokumenttimme, joten putkistokaavioita ja isometrisiä piirustuksia ei enää tarvitse tallentaa dokumentoinnin hallintajärjestelmään. Meidän ei siis tarvitse päivittää satoja piirustuksia ja dokumentaatiota, kun tehtaalla tehdään muutoksia tai parannuksia. Koska malli on aina ajan tasalla, master-dokumentista voi tarkistaa tehtaan reaaliaikaisen tilanteen. Tämä säästää paljon aikaa ja auttaa tekemään faktapohjaisia päätöksiä, Björk kertoo.

Tehtaan 3D-mallissa on yli 100 kilometriä putkea, 3 000 putkistoa, 6 000 kanavaa, 700 instrumenttia ja yli 2 000 laitetta.

Tehtaan 3D-mallissa on yli 100 kilometriä putkea, 3 000 putkistoa, 6 000 kanavaa, 700 instrumenttia ja yli 2 000 laitetta.

Hajanaisen laitostiedon linkitys yhteen

SCA Obbola käytti 3D-mallin tarkastukseen kymmenisen vuotta CADMATIC eBrowser-katseluohjelmaa. He olivat tyytyväisiä sovellukseen, mutta kaipasivat monipuolisempaa työkalua erityyppisten dokumenttien tarkasteluun.

Tehtaan tiedot olivat hajautettuina kolmessa eri järjestelmässä: CADMATICin 3D-mallissa, SAP-tuotannonhallintajärjestelmässä ja Sitebase-laitostietokannassa. CADMATIC eShare vaikutti tarjoavan mahdollisuuksia linkittyä eri järjestelmien kesken. 

CADMATIC eShare tuo yhteen eri järjestelmiin tallennetut tiedot laitoksesta.

CADMATIC eShare tuo yhteen eri järjestelmiin tallennetut tiedot laitoksesta.

eShare yhdistää laitoskohtaisen tiedon

eShare yhdistää tehtaan 3D-mallit, prosessikaaviot, isometriset piirustukset, tuotannonhallintajärjestelmät, huoltojärjestelmät, asennusaikataulut ja tuotantotiedot. eSharen kautta voi hakea tietoa kaikista siihen linkitetyistä järjestelmistä. Hakutulokset saa toiveiden mukaan erivärisinä objekteina 3D-mallissa, luetteloina, piirustuksina, graafeina tai kaavioina.

CADMATICin hakutoiminnallisuus on tehnyt vaikutuksen SCA Obbolan IT-päällikkö Peter Brunessoniin.

– Käytimme aikaisemmin erityisjärjestelmiä P&ID-kaavioiden julkaisemiseksi intranetissä. Nyt niitä ei enää tarvita, koska dokumentaation voi hakea ja tarkistaa eSharen kautta. Itse 3D-malliinkin pääsee eSharen kautta, Brunesson sanoo.

CADMATIC asensi ensin eSharen pilottiversion, jotta SCA Obbola pääsi testaamaan ja arvioimaan sen käyttöä. Tietojen integrointi prosessikaavioihin ja laitostietokantaan sujui odotetusti, minkä jälkeen ohjelman täysversio asennettiin vuonna 2016.

Sen jälkeen kaikki kaikki sujui vauhdikkaasti. eSharen kautta Diagrammissa julkaistut prosessikaaviot olivat heti käyttäjien ja huoltohenkilöstön käytettävissä. 3D-suunnitteluohjelmassa päivittäin julkaistavat mallit olivat tuoreeltaan tarkastettavissa eSharen kautta, samoin kuin isometriset piirustukset ja putkisto- ja instrumentointikaaviot.

– eSharen ansiosta kaikki tarvittava tieto on helposti ja nopeasti löydettävissä yhdestä paikasta.

Lopulta myös tuotannonhallintajärjestelmä ja tehdastietokanta linkitettiin eShareen. Kaikkiin malleihin, piirustuksiin, kaavioihin ja tietokantoihin pääsee nyt yhdestä paikasta.

Ulkoinen linkki eSharessa olevaan kalustoon.

Ulkoinen linkki eSharessa olevaan kalustoon.

Obbola SCA:n dokumentaatiohierarkia eSharessa.

Obbola SCA:n dokumentaatiohierarkia eSharessa.

Linkkejä 3D-mallissa oleviin objekteihin sellaisten osien vanhoista piirustuksista, jotka laadittiin ennen 3D-mallin perustamista.

Linkkejä 3D-mallissa oleviin objekteihin sellaisten osien vanhoista piirustuksista, jotka laadittiin ennen 3D-mallin perustamista.

eSharen ansiosta löydämme kaikki tarvitsemamme tiedot helposti ja nopeasti samasta paikasta."

Lopuksi jopa tuotannonhallintajärjestelmä ja laitostietokanta yhdistettiin eShareen. Kaikki mallit, piirustukset, kaaviot ja tietokannat ovat nyt käytettävissä yhdessä paikassa.

Nopea oppia ja helppo käyttää

Nykyisin SCA Obbolalla on noin 100 eSharen käyttäjää mukaan lukien huolto-, projekti- ja tuotantohenkilöstö sekä prosessi-insinöörit. Uudet käyttäjät saavat kahden tunnin koulutuksen, minkä jälkeen he pystyvät käyttämään ohjelmaa vaivatta. Lyhyempikin opastus riittää henkilöille, joilla on ennestään kokemusta CADMATIC eBrowserista.

Tietoa voi lisätä

SCA Obbolalla on huomattu, että eShare-työkalut tiedon integrointiin ovat hyvin tehokkaita. Laitoksen oma henkilöstö pystyy muokkaamaan työkaluja pitkälti omin päin, mikä sekin sujuvoittaa eSharen käyttöä. Yritys aikoo pian lisätä eShareen hydrauliikkaprosessikaavionsakin.

eSharen kautta pääsee helposti myös järjestelmän vanhempien osien yleispiirustuksiin, jotka on luotu ennen 3D-mallin aikaa. Linkit tarjoavat saumattoman pääsyn 3D-mallissa oleviin objekteihin, vaikkei kaikkia tehtaan osia olisikaan mallinnettu.

PDMS®-mallien muunto CADMATICiin

Joissakin SCA Obbolan projekteissa pitää käyttää tiettyä suunnittelujärjestelmää. Silloin käytössä on esimerkiksi CADMATIC eXchanger for PDMS®, jonka avulla 3D-mallit muunnetaan PDMS®-muodosta CADMATICiin. Tämä tarkoittaa, että projektien ja laitoksen koontimalli sisältää osia muistakin järjestelmistä.

Useimmiten ohjelmaan tuotujen mallien putkistot muunnetaan ”täysin älykkäiksi CADMATIC-putkistoiksi” ja muut osat jäävät referenssimalleiksi, joissa on tunniste- ja attribuuttitietoa.

Joskus mallinnuksen lähtötietona toimivassa dokumentaatiossa on puutteita ja/tai se on vanhentunutta. Silloin on parasta käyttää laserkeilausta.

Jos lähtötietoja puuttuu, laserkeilaus on mielestämme tehokkain tapa tuottaa tarkkaa mallinnustietoa ympäristöstä 3D-malliin. Tuomme pistepilvet 3D-malliin CADMATIC Laser Scan Modeler -ohjelmalla ja käytämme tietoa mallissa, jotta vältetään törmäykset olemassa oleviin putkistoihin ja rakenteisiin, sanoo Christer Björk, SCA Obbolan projekti-insinööri ja CADMATIC-pääkäyttäjä.