Makron

Modulaarinen generointi tuottaa pääpiirikaavioissa jopa 90-prosenttisesti valmiita kuvia.

Kun suunnittelijalla on yhtäkkiä kaksi viikkoa ylimääräistä aikaa

Oikeastaan tällaista juttua ei saisi edes kirjoittaa, koska aihe on niin järjetön. Onko nykyaikana enää mahdollista, että suunnitteluohjelman uudella ominaisuudella voidaan tehdä kahden viikon työt puolessa tunnissa? Joudumme vastaamaan, että kyllä on. Mutta miten?

Teollisuuden kokonaistoimittaja Makron suunnittelee ja valmistaa vaativia koneita ja tuotantolinjoja teknologiayrityksille. Suurissa laitetoimituksissa myös suunnitteluprojektit ovat mittavia, sillä yksi projekti voi sisältää yli 100 moottorilähtöä, joiden piirikaaviot suunniteltiin Makronilla vielä viime vuonna pääasiassa kopioimalla pohjakuva pienin muutoksin yhä uudestaan ja uudestaan uutta lähtöä varten. Työvaiheen tuloksena on vuosien aikana saatu toki laadukkaita laitetoimituksia, mutta myös jossain määrin turhautuneita suunnittelijoita sekä toistuvia hiirikäden jännetuppitulehduksia. Mutta nyt tämä kaikki on historiaa.

Protoilun kautta nopeasti valmista

Syksyllä 2019 Makronin ja Cadmaticin välillä käynnistettiin keskustelut puuduttavan työvaiheen poistamiseksi. Makronin projektipäällikkö Jarmo Snellman otti yhteyttä CADMATICin Electrical-asiantuntija Toni Hirvoseen, joka näki Cadmaticin tiedonhallintaominaisuuksissa mahdollisuuden ratkaisuun. Cadmaticin tietokantaominaisuudet on kehitetty erityisesti projektin suunnittelutiedon hallintaa ja ryhmätyöskentelyä varten, mutta samojen ominaisuuksien varaan saatiin luotua generointiproto, joka oli koekäytössä Makronilla jo saman syksyn aikana.

”Protoilu toimi erinomaisesti”, sanoo Jarmo Snellman. ”Kun järjestelmää koeponnistettiin ja löydettiin huomautettavaa, saatettiin jo saman päivän aikana saada uusi versio ohjelmasta testiin.”
”Ominaisuuden nimi on modulaarinen generointi”, Toni Hirvonen kertoo. ”Se tarkoittaa tietokantapohjaista generointia, jossa MS Excel -tiedostosta voidaan generoida yksilölliset tunnukset sekä muut tiedot pohjamoduuleihin. Näin voidaan hallita esimerkiksi kaapelien kytkennät, I/O-kytkennät, laitteiden tuotetiedot ja kilvet. Generointi tuottaa vakioituja ja tasalaatuisia cad-dokumentteja sekä tietokannasta ajettavia MS Excel -raportteja koko projektin käyttöön.”

Valmiusaste jopa 90 prosenttia

Jarmo Snellman arvioi, että pääpiirikaavioissa modulaarinen generointi tuottaa jopa 90-prosenttisesti valmiita kuvia. 

”Hiukan monimutkaisemmissa ohjauspiirikaavioissa valmiusaste on 50 %, joka sekin on merkittävä luku. Ja isoin konkreettinen tekijä tässä on ajansäästö: kun 100 moottorilähdön projektissa kaavioiden tekoon saattoi ennen vanhaan mennä kahdesta kolmeen viikkoa, niin nyt työ syntyy puolessa tunnissa. Suunnittelija voi generoinnin aikana hakea kahvit ja keskittyä sen jälkeen varsinaisen ammattitaitonsa hyödyntämiseen – luovaan ajattelutyöhön ja uusin ratkaisujen löytämiseen.”

Projektin muutkin vaiheet nopeutuvat

Makronin projekti-insinööri Jarno Viikisalo on erityisen tyytyväinen modulaarisen generoinnin tuottamaan standardoituun suunnitteluun. ”Ei tulee enää pertsan tai jaskan näköistä suunnittelua, vaikka se olisi ollut hyvääkin. Tulee tasalaatuista tavaraa, joka vaikuttaa myös koko projektin läpimenoon”, Viikisalo sanoo.

”Konesuunnittelun aikataulut ovat nykyään hyvin tiukat, eikä koneen käyttöönotto voi odottaa. Tämän vuoksi sähkösuunnittelu on jouduttu aloittamaan liian aikaisin, vaikka lähtötiedot eivät ole vielä kaikilta osin tarkentuneet. Modulaarisen generoinnin ansiosta pystymme viivyttämään sähkösuunnittelun aloitusta siihen saakka, että lähtötiedot ovat kunnossa. Tämä vaikuttaa sekä aikatauluun että suunnittelun laatuun.”

”Tämä on niin merkittävä etu meille, että melkein toivoisi, etteivät kilpailijat saisi ominaisuutta käyttöönsä”, huokaa Jarmo Snellman. ”Mutta onneksi meillä on vähän etumatkaa, kun olemme syksystä asti ehtineet ottaa generointia käyttöön.”

Modulaarinen generointi julkaistiin CADMATIC Electrical 18.0.8 revisiossa 1.6.2020. Jos haluat tietää lisää siitä, kuinka yrityksenne suunnittelua voisi vakioida tai rutiineja automatisoida, ota yhteyttä Toni Hirvoseen. Yhden päivän konsultoinnilla saadaan teille luotua toimintamalli, jonka avulla pääsette hyödyntämään generointia tai löydetään muita keinoja suunnitteluprosessinne tehostamiseen.

Modulaarinen generointi

Modulaarinen generointi -prosessi sisältää seuraavat osat: 

1. Moduulit

 • CAD-grafiikka
 • Linkit ($XXX$) Excel-moduuliluetteloon
 • Tietokannan tiedot:
  • Tuotetiedot
  • Kilpitiedot
  • Lisätiedot
  • I/O-tiedot
  • jne.
    

2. Excel-moduuliluettelo

 • Tiedot käytettävästä moduulista
 • Tunnukset, tekstit ja muut tiedot, jotka generoidaan valittuun moduuliin
   


3. Modulaarinen generointi -toiminto

 • Toiminto generoi moduulit kohdeprojektiin Excel-moduuliluettelon mukaisesti
    

4. Generoidut kaaviot ja tietokantatiedot = projekti

 • Generointi luo kaaviot Excel-tietojen ja moduulitietojen perusteella
 • Generoinnin jälkeen raportit voidaan luoda projektitietokannasta
  • Laiteluettelo
  • Kaapeliluettelo
  • Kaapelikytkentäluettelo
  • I/O-luettelo
  • Laitekilpiluettelo
  • jne.