Omistajat ja operaattorit

CADMATIC Plant Software -ratkaisuja voidaan käyttää kaikissa projektin elinkaaren vaiheissa: konseptisuunnittelussa, FEEDissä, detaljisuunnittelussa. hankinnassa, rakentamisessa ja käyttöönotossa, käytössä ja ylläpidossa, alasajossa ja uudistushankkeissa.Uusinta tekniikka edustava Information Management -ratkaisumme muodostaa alustan teollisuuslaitosten digital twinille ja optimoi asset managementin läpi koko teollisuuslaitoksen elinkaaren.

Data-driven engineering and asset management

Data-driven-suunnittelu ja asset management ovat kaikkiin CADMATIC-tuotteisiin sulautuneita ydinarvoja. Tuotteemme varmistavat kaiken datan optimaalisen käytön läpi koko omaisuudenhallinnan elinkaaren: lähtien alustavasta 3D-mallista ja periytyvästä datasta, joka on muokattu muista lähteistä ja laserskannauksen pistepilvestä aina kokonaiseen digital twiniin saakka. Digitaalinen data, jota syntyy jokaisessa projektin vaiheessa, käsitellään tehokkaasti ja esitetään käyttäjälle eri operaatioiden tarvitsemassa muodossa.

Ota käyttöön digital twinin teho

3D-malli on teollisuuslaitoksesi digital twinin keskeisin elementti. Kaikki data on välittömästi elinkaarihallinnan saatavilla: suunnitteludata, rakentamisdata, 3D-skannausten tulokset ja valokuvat kommentteineen, ja vielä lopuksi operatiivinen data - kaikki integroituna yhteen digitaaliseen ympäristöön. Datan tarpeeton käsittely on minimoitu, ja uusin informaation on digitaalisesti ja jatkuvasti kaikkien suunnitteluun, rakentamiseen, operointiin ja johtamiseen osallistuvien henkilöiden saatavilla.

CADMATIC eShare -ratkaisu toimii digital twinin alustana. Se voidaan integroida esimerkiksi ennaltaehkäiseviin ylläpitotyökaluihin, riskianalytiikkaan tai prosessianalyysin järjestelmiin.

eShare on täysin yhteensopiva seuraavien formaattien kanssa: Intergraph, AVEVA, Plant3D, IFC, DWG, DGN sekä muut 2D- ja 3D-formaatit. Näin on mahdollista yhdistää periytyvä data ja kaikki projektiin kuuluva data yhteen tarkastelupisteeseen.

Useiden eri teollisuusalojen asiakkaat käyttävät Cadmaticia. Tutustu referensseihimme suunnittelu-, hankinta- ja rakennusprojektien kaikissa eri vaiheissa.

Revamping and engineering

Cadmaticin tehokkaat suunnittelutyökalut integroituna laserskannattuun pistepilveen tuottavat ideaalisen kombinaation uudistusprojektin loppuunsaattamiselle tehokkaasti ja budjetin mukaisena.

Pistepilven käyttäminen 3D-mallin referenssinä sallii prosessiosien laajemman esivalmistuksen ja varmistaa, että elementit sopivat täydellisesti. Se lyhentää suunnitteluaikaa, parantaa laatua ja vähentää tuotannon läpimenoaikoja merkittävästi.

Lue lisää CADMATIC-tuotteiden käytöstä teknologiatoimittajien projekteissa.

Lue lisää eSharen käytöstä omistajien ja operaattoreiden projekteissa.