Kemikaaliteollisuus

Nykyaikaiset kemianteollisuuden projektit vaativat suunnitteluratkaisuja, jotka perustuvat tietämykseen teknologiaprosesseista, laajaan erilaisten standardien käyttöön ja komponenttien hienosäätöön, samoin kuin tietosisältöjen kontrollointiin.

CADMATICin kemianteollisuuden verkostoille tarkoitetut ratkaisut tarjoavat miellyttäviä ja helppokäyttöisiä suunnittelutyökaluja, jotka antavat suunnittelijoiden keskittyä varsinaiseen työhönsä samalla kun ohjelmistot hyödyntävät esimäärityksiä, standardikirjastoja ja ennakkoon määritettyjä yksikköjä ja suunnittelupohjia edellisistä projekteista.

Ainutlaatuinen CADMATIC-alusta tuottaa tiedonhallinnan solmukohdan yhdistämällä dataa erilaisista lähteistä, ohjelmistoista ja tietokannoista 3D-malli rajapintanaan. Tehokasta information management -ratkaisua voidaan käyttää suunnitteluun, katselmointiin, ylläpitoon, tarkastuksiin, muutosten hallintaan, turvallisuusratkaisuihin ja valvontaan.

Kaikkien näiden sovellusten teho ja lyhin mahdollinen ROI-aika on osoitettu useissa loppuunviedyissä kemian projekteissa ympäri maailman.