Kaivosteollisuus

Monimutkaiset kaivos- ja metallurgia-alan projektit vaativat korkealaatuisia suunnitteluratkaisuja ja -työkaluja, jotka tarjoavat kaikille suunnitteluverkoston jäsenille ajantasaista ja helposti saavilla olevaa tietoa. Tiedon täytyy olla jatkuvasti kaikkien suunnitteluun, rakentamiseen, operointiin, ylläpitoon ja asset managementiin osallistuvia yritysten saatavilla.

CADMATICin ratkaisut suunnitteluverkostoille tarjoavat miellyttävät ja helppokäyttöiset työkalut kaikkiin projektin vaiheisiin. Niiden avulla koko verkostolla on jatkuva pääsy kaikkeen projekti-informaation, mikä estää tietokatkot. Käyttäjäystävälliset työkalut online- ja offline-replikointiin mahdollistavat kaikkien projektin osapuolien pääsyn ajan tasalla olevaan informaatioon riippumatta niiden maantieteellisestä sijainnista. Ainutlaatuinen CADMATIC-alusta tuottaa tiedonhallinnan solmukohdan yhdistämällä dataa erilaisista lähteistä, ohjelmistoista ja tietokannoista 3D-malli rajapintanaan. Tehokasta information management -ratkaisua voidaan käyttää suunnitteluun, katselmointiin, ylläpitoon, tarkastuksiin, muutosten hallintaan, turvallisuusratkaisuihin ja valvontaan.

Kaikkien näiden sovellusten teho ja lyhin mahdollinen ROI-aika on osoitettu useissa loppuunviedyissä projekteissa ympäri maapallon.