EPC-yhtiöt

CADMATIC tarjoaa teknologiatoimittajille tehokkaat työkalut suunnitteluun, hankintaan ja prosessi-intensiivisten teollisuuslaitosten rakentamisen ohjaukseen. Tehokkaita suunnittelutyökaluja täydentää eShare-informaatiokeskus, joka tukee teknologiatoimittajien projektien elinkaarta. Useat teknologiatoimittajat käyttävät eSharea optimoidakseen tiedonhallintaprosessiaan erilaisissa teknologiaprojekteissa.

Integroidut suunnitteluratkaisut

CADMATICin laitossuunnitteluohjelmisto integroi esi-, perus- ja yksityiskohtien suunnittelun. CADMATIC helpottaa rakenteiden ja layoutin esisuunnittelua ja tarjoaa tehokkaat, suunnitelmanmukaiset työkalut putkiston, LVI:n, tukien, kaapeliteiden ja sähkökaapeleiden suunnitteluun. Integroidut ja käyttäjäystävälliset työkalut takaavat lyhyemmät projektin läpimenoajat. Rakennustieto ja dokumentaatio generoituvat vaivattomasti yksinkertaistaen asennusta ja kokoonpanoa. 

Lue lisää CADMATICin suunnitteluratkaisuista täältä.

Vaivattomasti kiinni suunnitteluresursseihin eri puolilta maailmaa

CADMATICin työryhmäominaisuudet ovat markkinoiden tehokkaimmat. Ne varmistavat saumattoman, internet-pohjaisen pääsyn 3D-projektille sekä samanaikaiseen projektinohjaukseen maantieteestä riippumatta, myös offline-tilassa. Eri puolilla maailmaa sijaitsevat suunnittelutiimit voidaan lisätä mukaan projektille muutamassa minuutissa. 

Lue lisää työryhmäsuunnittelusta täältä.

eShare-informaatiokeskus mullistaa teknologiatoimittajien tiedonhallinnan

eShare on avoin, verkkopohjainen informaatiokeskus kaikelle teknologiatoimittajien projektidatalle. Se tarjoaa välittömän pääsyn kaikkeen relevanttiin informaatioon yhdessä ikkunassa, jossa voidaan suorittaa virtaustarkastelut, soveltuvuus- ja toteutettavuusanalyysit sekä kaikenlainen suunnitteludatan kontrollointi.

Sen lisäksi, että eShare tallentaa kaiken suunnitteludokumentaation täydellisenä - linkitetyn 2D-dokumentaation ja 3D-mallin - se tehostaa esivalmistuksen analysointia, varastonhallintaa ja rakentamista, ja samoin myös pystytyksen etenemisen tarkkailua. eShare for HoloLens tarjoaa myös mahdollisuuden AR:n käyttöön muutosten havainnoinnissa jo ennen rakentamisen alkua.

eShare on täysin yhteensopiva seuraavien formaattien kanssa: Intergraph, AVEVA, Plant3D, IFC, DWG, DGN sekä muut 2D- ja 3D-formaatit. Näin on mahdollista yhdistää kaikki projektiin kuuluva data yhteen tarkastelupisteeseen.

Lue lisää eSharen käyttäjätarinoita teknologiatoimittajien projekteissa täältä.

Älykäs integraatio ja informaation visualisointi

eSharen teho perustuu alkuperäisten datalähteiden älykkäälle integraatiolle ja informaation visualisoinnille. Väritunnisteilla ja hierarkisoimalla projektin eri vaiheet, esimerkiksi asennuksen tai rakentamisen eteneminen, voidaan visualisointi toteuttaa nopeasti ja tehokkaasti. Kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa: viestinnästä tulee tehokkaampaa ja informatiivisempaa verrattuna perinteisiin menetelmiin. Tämä helpottaa päätöksentekoprosessia ja vähentää väärinkäsityksiä projektin osapuolten välillä. 

Lisää eSharesta ja muista Information Management -tuotteista.

Useiden eri teollisuusalojen asiakkaat käyttävät CADMATICia. Tutustu referensseihimme suunnittelu-, hankinta- ja rakennusprojektien kaikissa eri vaiheissa.