Energiateollisuus

Suurten ja pienten voimalaitosten sekä ydinvoimaloiden suunnittelu vaatii erityisen tarkkaa teollisuusstandardien huomiointia.

CADMATICin avulla on viety menestyksekkäästi loppuun useita tärkeimpien voimalaitostyyppien suunnitteluhankkeita. CADMATICin voimalaitossuunnittelun ratkaisut tuottavat täsmällistä dataa rakennus- ja asennusvaiheisiin, ja ne tarjoavat helppokäyttöisiä työkaluja projektin ratkaisujen katselmointiin ja arviointiin. CADMATICilta löytyvät tehokkaat työkalut myös alustarakenteiden luontiin, tuki putkistosuunnitteluun, tarkka kaapeleiden jäljitys sekä raporttien luonti vaadituille kaapeleille tyyppikohtaisesti. Saumaton ohjelmistojen hallinta mahdollistaa yrityksen resurssien tehokkaamman hyödyntämisen.

Kaikkien näiden sovellusten teho ja lyhin mahdollinen ROI-aika on osoitettu useissa loppuunviedyissä voimalaitosprojekteissa ympäri maailman.