ARA on uudistanut energialaskennan todistusrekisterin

Energiatodistusrekisteri on uudistettu ARA:n toimesta ja uusi rekisteri on avattu käyttäjille 4.1.2021. Uudistuksen myötä myös ohjelmistojen rajapinta todistusrekisteriin on uudistunut. Tämän vuoksi olemme tehneet rajapintamuutoksia myös CADMATICin energialaskentatyökaluihin.

Tärkeää

ARA:n julkaisema uusi rajapinta ei vielä tue täydellisesti kaikkia tietoja. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jotkin (osa aiemmin ohjelmistostamme rekisteriin siirtyneitä ja osa uusia tietoja) tiedot eivät enää siirry rekisteriin automaattisesti. Tilanne tulee todennäköisesti korjautumaan ajan myötä, mutta toistaiseksi tämä rajoite tulee huomioida laskentojen viennissä rekisteriin. Olemme koonneet alle tiedossamme olevat rajoitteet tietojen siirtymisessä.

Energialaskennan tietojen vienti uudistettuun rekisteriin

Energiatodistusrekisterin rajapintamuutoksista johtuen kaikki tiedot eivät mene vielä toistaiseksi täysin oikein. Todistuksessa näkyvät tiedot ovat kuitenkin kuten ennenkin.

Rekisterissä kannattaa tarkistaa ja tarkentaa tietoja seuraavissa kohdissa:

  • Rakennusvaipan tietoihin ei toistaiseksi saada vietyä Lämpökapasiteettia ja ilmatilavuutta (tiedot toistaiseksi vapaaehtoisia).

     
  • Ilmanvaihtojärjestelmän tyyppiä ei saada automaattisesti valittua oikein, vaan siinä on aina valinta Muu, mikä. Myöskään tuloilman sisäänpuhalluslämpötilan tieto ei siirry vielä rekisteriin.

     
  • Lämmitysjärjestelmän määritykset jäävät vajaiksi, eli ne kannattaa rekisterissä tarkastaa/päivittää oikeiksi. Lisäksi Lämpöpumpun tuotto-osuus ja lämpöhäviöt lämmittämättömään tilaan jäävät vielä toistaiseksi siirtymättä rekisteriin laskentaohjelman rajapinnan kautta.

     
  • Yrityksen osoitetiedot eivät mene rekisteriin (osoite ja postinumero). Tämä muutos on pysyvä, eli nämä tiedot eivät jatkossakaan tule enää siirtymään rekisteriin. Tiedot voidaan vielä syöttää CADMATICin energialaskennassa, pohdimme myöhemmin poistetaanko myös syöttömahdollisuus kokonaan.