Telakat

CADMATIC on laajasti käytössä sekä suurilla, keskikokoisilla että pienillä telakoilla. Ohjelmiston joustavuus mahdollistaa sen käyttämisen erilaisissa telakkaorganisaatioissa, tuotantolinjoilla, työpajoissa ja asennuskohteissa. CADMATIC varmistaa laivanrakennuksen vaatiman tarkan mallinnuksen ja dokumentaation.

Tuotantotiedot

Tuottamalla tarkkaa tuotantotietoa CADMATIC varmistaa, että telakat voivat valmistaa laivat täsmällisesti niiden saamien 3D-mallien mukaisesti. Osien, profiilien ja putkistojen leikkaus- ja taivutustiedot ja paneelien tuotantopaketit voidaan helposti viedä osaksi telakan tuotannonohjausjärjestelmiä. Hitsauksen ja asennuksen valmistelutyökalujen ja järjestelmään integroidun työnohjausominaisuuden avulla laivojen kokoonpano voidaan toteuttaa tehokkaimmalla mahdollisella tavalla.

Yhteissuunnittelu ja tuotanto

CADMATIC on suunniteltu toimimaan mahdollisimman tehokkaasti projektin eri osapuolten välisessä työnjaossa ja yhteissuunnittelussa. Ohjelmisto mahdollistaa niin monen alihankkijan yhteistoiminnan kuin on tarpeen. Uusia alihankkijoita voidaan lisätä projektiin muutamalla klikkauksella ja tietokannan replikoinnilla. Telakalla säilyy kuitenkin täysi kontrolli projektiin. Näin varmistetaan, että kaikki projektin osapuolet käyttävät oikeita komponentteja ja suunnittelumalleja. Samalla projektin etenemistä voidaan tarkkailla reaaliaikaisesti.